תכנון מס - שיטת רישום הכנסות

קיימות שתי שיטות לדיווח על הכנסות – שיטת מזומן – לפיה ההכנסה מוכרת רק עם קבלת התשלום גם אם הוצאה כבר חשבונית מס, או שיטה מצטברת – לפיה ההכנסה מוכרת מיד עם המכירה או מתן השירות.

יש לקחת בחשבון כי באופן מקביל , ההכרה היא גם בהוצאות על פי אותה שיטה , כלומר הכרה במועד הפירעון בפועל בשיטת מזומן או במועד מתן ההתחייבות (בכפוף לעקרון ההקבלה) – במקרה של השיטה המצטברת.

אתן דוגמא: יעקב שהינו יועץ כלכלי נתן שירות בחודש נובמבר של שנת המס 2015 , נתן חשבונית מס למקבל השירות באתו חודש , אולם קיבל את התמורה בחודש ינואר של שנת המס 2016 .

לפי שיטת מזומן , ההכנסה כולה,תוכר רק בשנת המס 2016 (למרות שיצאה חשבונית) ולפי השיטה המצטברת – תרשם ההכנסה כולה בשנת המס 2015 .

ישנם מקרים בהם כדאי לדווח למס הכנסה בשיטת מזומן וישנם מקרים הפוכים.

לא כל אחד רשאי לדווח בשיטת מזומן – בפסק דין ה"שומרים" נקבע כי מי שאינו מחזיק במלאי רשאי לדווח בשיטת מזומן.

כדאי לקחת בחשבון את האפשרות הזו ובעזרת רואה חשבון ויישום כל הכללים הנלווים לבחירת השיטה , ניתן לתכנן את חבויות המס בהתאם.

היכנסו למאמר מקצועי אודות תכנון מס