בקשה לתיקון שומה

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

שומה, בהיבט של מיסוי, היא הערכה ואומדן שווי לערכו של דבר מסוים. בדיני המיסים בישראל נקבע כי תהליך השומה הוא קביעה של אחת מרשויות המס לגבי ההכנסה החייבת של נישום כלשהו, ובתהליך זה פקיד השומה קובע את סכום המס שעל הנישום לשלם. השומה משמעותית במיוחד עבור עצמאיים, בעלי עסקים וכן עבור גורמים רבים נוספים בהקשר של מיסוי מקרקעין.

כדאי לדעת כי יש במדינת ישראל מספר סוגי שומות כגון שומה למס הכנסה הקובעת את ההכנסה החייבת במס של הנישום, שומת מס שבח הקובעת את הרווח שנוצר לנישום בעת מכירת נדל”ן, שומת מס רכישה הקובעת את גובה המס שיש לשלם בעת רכישת נדל”ן ויש גם שומת מס הכנסה ניכויים ושומת מע”מ.

כאשר אדם רוכש או מוכר מקרקעין ונערכה לו שומת מס, חשוב לבדוק האם התגלו עובדות חדשות הנוגעות לאופן חישוב המס. במקרים מסוימים ניתן לגלות טעות בשומה, ועל פי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין הנישום יכול להגיש בקשה לתיקון השומה שנקבעה עבורו.

 

תהליך הבקשה – מס שבח ומס רכישה

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963, קובע כי ניתן להגיש בקשה לתיקון השומה שנקבעה, ויש אפשרות להגיש בקשה לתיקון שומת מס שבח ולתיקון שומת מס רכישה. החוק בישראל קובע כי תיקון שומה יכול להיעשות בעקבות בקשה שהוגשה על ידי הנישום, ובנוסף הבקשה לתיקון השומה יכולה להיות ביוזמת המנהל שמונה על ידי שר האוצר לעניין זה.

את הבקשה לתיקון שומה במיסוי מקרקעין יכול להגיש הרוכש או המוכר, רק בהתקיים התנאים הבאים:

  • עדיין לא עברו 4 שנים מיום קבלת השומה ממשרד מיסוי מקרקעין אזורי.
  • יש עילה חוקית לבצע תיקון בשומה.

את הבקשה לתיקון השומה (טופס 7085) הקיימת ניתן להגיש באופן עצמי או באמצעות מייצג מוסמך כמו רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין. המייצג המוסמך רשאי לשלוח טופס מקוון.

 

מבנה טופס 7085

הדרך היעילה והפשוטה ביותר להגיש השגה או בקשה לתיקון שומה במיסוי מקרקעין היא בצורה מקוונת, באופן עצמי או בעזרת גורם מייצג. יש למלא טופס 7085, את הטופס ניתן להוריד מאתר רשות המיסים בישראל.

חשוב למלא נכון את כל השדות בטופס הבקשה לתיקון שומה. הטופס עצמו כולל חלק עליון בו יש למלא את פרטי מגיש הבקשה (תעודת זהות או ח”פ, שם מלא, כתובת, טלפון נייד), פרטי השומה (גוש/חלקה, מספר שומה, תאריך השומה, סוג וסכום המס). בחלק השני של טופס 7085 יש לפרט על פי הוראות סעיף 85(1), 85(2) ו-85(3) לחוק מיסוי מקרקעין את הנימוקים לבקשה לתיקון השומה. יש להקפיד במילוי השדות הקשורים לסוג וסכום המס, לרבות סכום המס שנקבע על פי שומת המנהל, סכום המס אותו מבקשים לתקן וסכום המס שלא נמצא במחלוקת.

אם לא מציינים את סכום המס שאינו במחלוקת, פקיד השומה יחשב את סכום המס בהתאם לשומת המנהל כסכום שאינו מצוי במחלוקת, ועל סכומי המס שאינם שנויים במחלוקת שלא שולמו יחולו הליכי גבייה.

מעבר לפירוט בכתב יש לצרף לטופס המקוון אישורים ומסמכים התומכים בנימוקים לתיקון השומה. אין לשכוח לחתום על הטופס בשדה המתאים ולהוסיף שם מלא ותאריך. אפשר להגיש את הטופס והמסמכים הנלווים במשרד מיסוי מקרקעין אזורי או לשלוח בדואר.

 

תהליך הגשת שומת מס שבח

חשוב לציין כי תיקון השומה יכול להיות מיוזמתה של רשות מיסוי מקרקעין או לאור דרישתו של הנישום, בתוך 4 שנים מיום אישור השומה שנקבעה. את התיקון אפשר לבצע גם בשלב מאוחר יותר אם המצהיר הורשע בעבירה עקב תצהיר חסר או תצהיר שאינו נכון.

חשוב להדגיש כי תיקון שומה במיסוי מקרקעין יבוצע רק עקב אחד מהטיעונים הבאים:

  • המוכר או הקונה של המקרקעין גילה עובדות חדשות הנוגעות לחיוב ולחישוב המס בשומה.
  • הנישום מסר הצהרה לא נכונה.
  • התגלתה טעות בחישוב השומה.

במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין המחוקק הוסיף את סעיף 76א הקובע כי שר האוצר רשאי באישור ועדת הכספים לקבוע כי הצהרות ע”פ סעיפים 73 – 76 יוגשו באופן מקוון, וכי מי שלא מגיש הצהרה מקוונת, רואים אותו כמי שלא הגיש הצהרה בהתאם להוראות החוק.

מומלץ לערב רואה חשבון מנוסה במילוי הבקשה לתיקון שומה. רואה חשבון יכול לסייע בחישוב נכון של סכומי המס שיש לשלם ולבדוק דרכים לקבלת הטבות מס ולהקטנת חבות המס.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה