דוח שנתי מס הכנסה

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

בעלי עסקים וגם חלק מהשכירים במשק המקומי חייבים על פי חוק להגיש דוח שנתי למס הכנסה. החל מחודש אפריל 2021 יש להגיש את הדוח באופן מקוון באתר של רשות המיסים, וניתן להגיש את הדוח השנתי בעזרת מייצג מוסמך כמו רואה חשבון או יועץ מס.

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע מי הם הנישומים החייבים בהגשת הדוח השנתי, החוק מחייב את הנישום לדווח על כלל הכנסותיו, לרבות הכנסות שהופקו בחו”ל, ולאחר הגשת הדוח במועד פקיד השומה עובר על הנתונים ומפיק שומת מס.

ראוי לציין כי מילוי הדוח השנתי, כלומר מילוי טופס 1301 (דוח מס שנתי ליחידים ובעלי עסקים שאינם חברה) עשוי להיות מורכב. יש למלא בטופס זה פרטים ונתונים פיננסיים כמו תשלום מקדמות על עסקה, פרטי עסקאות בתשלומים, פרטי עסקאות שבוטלו מסיבה זו או אחרת, נתוני הוצאות של בית העסק ועוד, על כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ ולהיעזר בבעלי מקצוע כמו רואי חשבון ויועצי מס.

 

חשיבות להגשת דוח שנתי למס הכנסה?

הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, המכונה גם טופס 1301, נועדה לאפשר לרשות המיסים לעקוב אחר ההכנסות והפעילות העסקית של הנישום בשנת המס הנתונה. הדוח כולל פירוט של כל הכנסותיו של הנישום מכל המקורות, הן בארץ והן בחו”ל. חשוב לזכור כי עצמאי, בדומה לשכיר, חייב בתשלום מס הכנסה בגין הכנסות שהופקו בארץ או מעבר לים, אך בעוד השכיר משלם מס הכנסה מידי חודש באמצעות ניכוי במקור משכרו ובהתאם למדרגת המס הרלוונטית עבורו, העצמאי נדרש בתשלום מקדמות מס בהתאם לשיעור המס שנקבע עבורו על ידי פקיד השומה במס הכנסה.

מאחר ואין אפשרות לדעת מראש כמה העסק של העצמאי (עוסק פטור או עוסק מורשה) ירוויח, פקיד השומה קובע את שיעור מקדמות המס על פי אומדן ולפי דוחות קודמים שהוגשו על ידי הנישום, ורק לאחר הגשת הדוח העדכני ניתן לחשב במדויק את חבות המס של הנישום. מחבות המס מקזזים את מקדמות המס ששולמו במהלך שנת המס, ופקיד השומה שולח שומת מס. יש שני מצבים – יתרה לתשלום או החזר. אם הנישום נמצא בחובה תישלח אליו הודעה לתשלום הפרשי המס, ואם הוא בזכות הוא יקבל תשלום בגין החזר המס המגיע לו.

 

מי חייב בהגשת דוח שנתי מס הכנסה?

עצמאים – בעל עסק שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור. יש לציין כי עסק קטן בעל הכנסות עד 60,000 ₪ יכול להגיש דוח מקוצר.

בעלי שליטה בחברה – יחיד שלבד או יחד עם קרוב שלו מחזיק מעל 10% ממניות החברה.

שכירים – שכיר בעל הכנסה גבוהה מעל כ-650,000 ₪ ברוטו בשנה.

בעל הכנסה מנכס – יחיד המקבל הכנסה משכירות המתקבלת מנכס שאינו דירה (חנות, משרד, מחסן וכו’) או יחיד בעל הכנסות משכר דירה למגורים בסך העולה על 338,000 ₪.

בעל הכנסות מחו”ל – יחיד אשר בשנת המס הרלוונטית היו לו הכנסות עסקיות ו/או פסיביות שהופקו בחו”ל בסכום העולה על 338,000 ש”ח ברוטו בשנה.

בעל נכסים בחו”ל – יחיד המחזיק נכסים בבעלותו מחוץ לישראל, כל עוד ערכם עולה על סך של 1,878,000 ₪, לרבות בעלי יתרות בבנקים בחו”ל מעל לסכום זה.

בעלי הכנסות מריבית ו/או ניירות ערך – יחיד בעל הכנסות מריבית מעל 645,000 ₪ או יחיד בעל הכנסות ממסחר בניירות ערך במחזור העולה על 2,530,000 ₪.

יחיד המבצע פריסה של מענק פרישה – יחיד הפורש מעבודתו במהלך שנת המס ומקבל מענק פרישה בתנאי פריסה על החלק החייב במס.

אם אתה עוסק פטור ועליך להגיש את הדוח – לחץ כל הקישור למידע על הגשת דוח שנתי לעוסק פטור בעזרת רואי חשבון מומחים בתחומם.

 

תהליך הגשת דוח שנתי מס הכנסה

מועד הגשת דוח שנתי למס הכנסה – ברוב המקרים הנישום נדרש להגיש את הדוח השנתי עד 30 באפריל בשנה שלאחר תום שנת המס. פקיד השומה רשאי לאשר לחלק מהעסקים להגיש את הדוח השנתי במועד מאוחר יותר. אם העצמאי או נישום אחר אינו יכול להגיש את הדוח בזמן עליו לפנות לפקיד השומה ולציין נימוק משכנע כדי לקבל הארכה להגשת הדוח.

איך למלא נכון דוח שנתי מס הכנסה – בעת מילוי הטופס ניתן להיעזר באשפי ההדרכה או לקבל הדרכה במשרד מס הכנסה. יחד עם זאת, מומלץ לכל העוסקים והנישומים החייבים בהגשת טופס 1301 לפנות לרואה חשבון מנוסה ולשדר את הדוח השנתי ישירות מהמחשב שלו.

תהליך הגשת הדוח השנתי – הנישום נדרש למלא טופס 1301, כלומר דוח שנתי המוגש למס הכנסה מידי שנה, כאשר הדוח מרכז מידע על שנת הכספים הקודמת, מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר. את הדוח השנתי יש להגיש באופן מקוון או מודפס באמצעות אתר רשות המיסים, חשוב למלא את כל השדות בטופס ולדייק בנתונים. יש לצרף לטופס 1301 את הנספחים הדרושים ומסמכים נוספים, ובסיום יש לשדר את הדוח, להדפיס את הפלט, לחתום על המסמך המודפס במקום המיועד לכך, ולאחר החתימה יש להגיש את הדוח גם באופן ידני לפקיד השומה, יחד עם המסמכים והנספחים. חשוב לקבל אישור הגשה על גבי ההעתק השני ויש לשמור על המסמך.

 

פירוט ההוצאות בדוח השנתי

בדוח השנתי אותו מגישים מידי שנה למס הכנסה יש לפרט את ההוצאות המוכרות, כלומר הוצאות המהוות חלק בייצור ההכנסה, למשל הוצאות פרסום, ציוד משרדי, שכר דירה לעסק, שכר ועוד. לכל עסק יש סוגים שונים של הוצאות המוכרות עבורם על ידי מס הכנסה, לכן לא כוללים בדוח השנתי הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס.

חשוב להקפיד בדיווח על ההוצאות המוכרות על מנת להקטין את הרווח השנתי של בית העסק, ובכך למעשה מקטינים את חבות המס. דיווח על ההוצאות נחשב למורכב לכן מומלץ לפנות לרואה חשבון מוסמך ולמלא איתו את הדוח.

 

אילו מסמכים נדרשים?

הנישום חייב להגיש דין וחשבון שנתי על ההכנסה בשנת המס באמצעות מילוי טופס 1301, ועליו לצרף לדיווח את הנספחים הנלווים לדוח. יחיד המעוניין להגיש דוח בנפרד מבן זוגו יכול לעשות זאת, אך יש לציין זאת בדוח השנתי ולצרף הצהרה.

 • טופס 106 (שכירים בלבד) מכל מקומות העבודה.
 • טופס 1320 לבעלי הכנסות מעסק או משלח יד.
 • טופס 1321 אם יש לנישום הכנסה מרכוש.
 • טופס 1322 (או טופס 1326 או 1326) לבעלי הכנסות ממכירת ניירות ערך.
 • טופס 1324 לבעלי הכנסות שהופקו בחו”ל.
 • טופס 6111 המפרט את נתוני הדוחות הכספיים (מאזן, דוח התאמה למס, דוח רווח והפסד).
 • אישור תושבות ומסמכים נוספים לפי דרישה.
 • קבלות מתרומות.
 • אישורי הפקדה לקופות גמל, כולל ילדים.

סעיפים מרכזיים בטופס 1301

 • חלק א’ – פרטים כלליים על הנישום.
 • חלק ב’ – פרטים אישיים.
 • חלק ג’ – פירוט הכנסות מיגיעה אישית.
 • חלק ח’ – הכנסות מרווח הון ומשבח מקרקעין.
 • חלק ט’ – הכנסות מחו”ל.
 • חלק י”ב – ניכויים אישיים.

 

אישורים שונים בהתאם למאפייני העסק

ברשות המיסים מתייחסים לדוח השנתי ברצינות וכל דיווח נבחן לגופו כדי לחשב את חבות המס. בהתאם לסוג ומהות העסק יש לצרף אישורים ומסמכים נוספים, מעבר לנספחים ולמסמכים הסטנדרטיים שרוב הנישומים נדרשים להגיש. כדי להימנע מטעויות ועיכובים במילוי והגשת הדוח השנתי רצוי לפנות לרואה חשבון מנוסה.

חשוב לדעת

 • אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה, ללא אישור מפקיד השומה, מהווה עבירה פלילית העלולה לגרור קנס כספי ו/או מאסר.
 • פקיד השומה רשאי לקבוע את חבות המס וההכנסה החייבת לפי שיקול דעתו במקרה של אי הגשת הדוח.
 • יש לדווח על כל ההכנסות שהופקו בחו”ל, חשוב לזכור כי ישראל חתמה על אמנות מס עם מדינות רבות.
 • לאחר בדיקת פקיד השומה מחשבים את חבות המס, אם העצמאי שילם יותר ממה שעליו לשלם הוא יכול להגיש בקשה להחזר מס, עדיף בעזרת רואה חשבון.
 • עלות מילוי והגשת הדוח על ידי בעל מקצוע מומחה היא 2,000-750 ₪ (עוסק פטור או מורשה), והעלות למילוי הדוח לחברה היא החל מ-5,000 ₪.

 

חשיבות הליווי של רואה חשבון

מילוי דוח שנתי למס הכנסה נחשב למשימה מורכבת ויש לדייק בנתונים מאחר והם מהווים בסיס לחישוב חבות המס. הגשת הדוח השנתי, בדגש על הדוח השנתי הראשון, היא קריטית עבור כל עצמאי ומומלץ לקבל שירות ומענה מקצועי ממשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה