הגשת דוח שנתי לעוסק פטור

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

כל עצמאי בישראל חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, זו חובה המוטלת גם על חלק מהשכירים. עסק קטן עם מחזור הכנסות שנתי נמוך מ-60,000 ₪ רשאי למלא ולהגיש למס הכנסה דוח שנתי מקוצר. לאחר הגשת הדוח למס הכנסה פקיד השומה יבדוק ויחשב האם הנישום צריך לשלם עוד מס, או האם הנישום זכאי להחזר מאחר והוא שילם עודף מס באמצעות תשלומי המקדמות.
את הדוח השנתי למס הכנסה עבור שנת המס האחרונה יש להגיש בטופס 1301, ניתן להגיש את הטופס בצורה מקוונת באתר רשות המסים, ויש לצרף לטופס הדיווח מסמכים שונים כפי שמפורט באתר רשות המסים.

 

הסבר על טופס 1301

טופס 1301 הוא דוח שנתי המוגש למס הכנסה מידי שנה, הדוח מרכז את המידע על שנת הכספים החולפת, מתאריך 1 בינואר ועד לתאריך 31 בדצמבר של השנה הקודמת. הדוח משמש את פקיד השומה במס הכנסה ועל בסיס הנתונים הכלולים בו מחשבים את המס הסופי שהעצמאי צריך לשלם על שנת המס הקודמת. הדוח מתייחס לכל התא המשפחתי של העצמאי, גם אם בן או בת הזוג של העצמאי שכירים.
את הדיווח יש להגיש עד ל-30 באפריל בכל שנה (דיווח עצמי), במקרים מסוימים ניתן לקבל אורכה להגשת הדוח עד לסוף מאי. אם מגישים את הדוח בעזרת מייצג כמו רואה חשבון או יועץ מס, ניתן להגיש את הדוח גם במועד מאוחר יותר.
הדוח השנתי כולל מידע רב על העצמאי, יש למלא בדוח את ההכנסות של בני הזוג, כולל רווח והפסד מהעסק, משכורות של השכיר, רווחים שנוצרו בשוק ההון, הכנסות משכר דירה ומביטוח לאומי ועוד. כמו כן, יש להוסיף לדוח השנתי פירוט של ההפקדות הסוציאליות כמו ביטוח חיים, קרן פנסיה, קרנות השתלמות וכו’. בנוסף, יש לציין את הניכויים והזיכויים המגיעים לעצמאי כמו מזונות, מענקים של חד הוריות ועוד. חשוב להוסיף גם את תשלומי המס שבוצעו במהלך השנה כדי להימנע מתשלום כפל מס.

 

מסמכים שיש לצרף לדיווח לרשות המסים

כאשר ממלאים ושולחים את הדוח השנת למס הכנסה יש לצרף מסמכים שונים כמו:

  • קבלות מקוריות מתרומות לפי סעיף 46.
  • אישורי הפקדה לקופות גמל (גם עבור הפקדות לילדים).
  • אישור מגורים ביישוב מוכר להטבות מס.
  • אישור תושבות באזור מגורים המזכה בהנחה במס – טופס 1312 א’.
  • תעודת עולה חדש, חייל משוחרר, תושב חוזר.
  • אישור רפואי על מוגבלות ילדים או תשלום לאחזקה של קרוב משפחה במוסד – טופס 127.

בנוסף, יש לצרף לדוח השנתי נספחים רלוונטיים עבור הנישום, לדוגמה  דוח רווח הפסד (טופס 1320), בקשה להטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל או ביטוח חיים לילדים (טופס 158), טופס 1399 י’ על רווחים מנכסים מסוגים שונים ועוד.

 

יתרונות של רואה חשבון המגיש את הדוח השנתי

מומלץ להגיש דוח שנתי לעוסק פטור על ידי רואה חשבון מוסמך ומנוסה. אמנם, עצמאי יכול למלא ולהגיש את הדוח בעצמו, אך מילוי הדוח מחייב ידע וניסיון, ורואה חשבון מתמחה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. בנוסף, מילוי לא נכון של הדוח עשוי לגרום לחקירות ולבעיות מול רשות המסים, ואם מגישים הצהרה לא נכונה או שוגים בפרטים, פקיד השומה עלול להפעיל סנקציות נגד העצמאי או לחשב את תשלום המס על פי הנתונים שהוגשו, והעצמאי ישלם יותר מס ממה שבפועל עליו לשלם.

 

שאלות נפוצות על דוח שנתי

 

מתי מגישים דוח שנתי למס הכנסה?

כל עצמאי, כולל עוסק פטור , חייב להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה עד לתאריך 30 באפריל מידי שנה, במקרים מסוימים ניתן לקבל אורכה להגשת הדוח. אם מגישים את הדוח השנתי בעזרת רואה חשבון ניתן להגיש את הדוח במועד מאוחר יותר.

מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה חלה על כל ישראלי בעל תיק עצמאי, עוסק פטור או עוסק מורשה, שכירים בעלי הכנסה גבוהה מעל כ-650,000 ₪ בשנה, מי שמחזיק מעל 10% ממניות החברה, מי שמבקש החזר מס ומי שחייב בהגשת הדוח השנתי מסיבות המפורטות באתר רשות המסים.

כמה עולה דוח שנתי?

עלות המילוי והגשת דוח שנתי לעוסק פטור או מורשה נעה בטווח שבין 750 ₪ ל-2,000 ₪, ועלות הגשת הדוח לחברה מתחילה לרוב ב-5,000 ₪.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה