דיווח מע"מ עוסק פטור

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

לפני ששנת המס מסתיימת ועליכם להתחיל עם סיכומי השנה, מילוי הדוחות השנתיים שיש להגיש לרשויות המס ותכנון פיננסי עם הגדרת יעדים לשנה הבאה, כדאי ללמוד מה כוללת הצהרת עוסק פטור למע”מ ומדוע היא חשובה. המומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ הכינו עבורכם מדריך מקצועי ומקיף בנושא מע”מ עוסק פטור, וחשוב לזכור כי למרות הפטור מגביית מע”מ מהלקוחות, עוסק פטור חייב על פי חוק להגיש דוח שנתי למע”מ.

המדריך המקצועי נועד לסייע לכל עוסק פטור להתנהל פיננסית בצורה חכמה ונכונה. ראוי לציין כי עשרות אלפי עסקים נסגרים מידי שנה, מרביתם נסגרים בגלל בעיות בניהול הפיננסי ועקב מצוקת אשראי וניהול תזרים מזומנים בעייתי. אם תקפידו על התנהלות פיננסית נכונה, תגישו דוח מע”מ עוסק פטור בזמן וללא עיכובים מיותרים ותעזרו בבעלי מקצוע מנוסים כמו רואי חשבון, מנהלי חשבונות ויועצי מס, תוכלו להביא את העסק לצמיחה ולשגשוג, ובנוסף הדרך להפיכת עוסק מורשה תהיה קצרה ומהירה יותר. המעמד של עוסק מורשה יאפשר לכם לקזז מע”מ תשומות, זהו יתרון חשוב לבעלי עסקים מאחר ותוכלו לקזז מע”מ בגין הוצאות ורכישות שונות עבור העסק.

 

חובת הדיווח למע”מ עבור עוסק פטור

עוסק פטור הוא עצמאי הפועל במחזור עסקאות נמוך יחסית, עד לסכום של 102,292 ₪ נכון לשנת 2022. בעבר היה נהוג לכנות עוסק פטור בכינוי עוסק זעיר, אך לא עוד. המעמד של עוסק פטור נקבע במשרד מע”מ על פי מחזור העסקאות השנתי, והחוק קובע כי העוסק הפטור אינו רשאי לגבות מע”מ מלקוחותיו, לכן הוא יכול להפיק רק קבלות, ובנוסף הוא לא יכול לקזז מע”מ תשומות.

הפטור ממע”מ אינו פוטר את העצמאי מהגשת דיווחים על פי פקודת המס. תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל”ו-1976, קובעת כי חובתו של עוסק הפטור מתשלום מע”מ לפי סעיף 31 (3) להגיש הצהרה עד לתאריך 31 בינואר בכל שנה. ההצהרה כוללת פירוט על מחזור העסקאות בשנת המס האחרונה. אם אין לעצמאי פעילות עסקית בתיק שלו במע”מ הוא יכול להגיש בקשה לסגירת התיק במע”מ.

הצהרת עוסק פטור למע”מ

כאמור, לעוסק פטור יש פטור תשלום מע”מ על העסקאות שהוא מבצע, על כן הוא אינו רשאי להזדכות על התשומות ובנוסף הוא פטור מהגשת דיווחים תקופתיים למע”מ במהלך שנת המס. יחד עם זאת, עוסק פטור חייב על פי תקנות המס להגיש הצהרה מפורטת ומדויקת בגין העסקאות שהוא ביצע בשנת המס החולפת. החוק קובע כי עליו להגיש הצהרת עוסק פטור למע”מ עד ה-31 בינואר בשנת המס החדשה.

כדאי לדעת כי רשות המיסים בישראל שולחת בתחילת השנה הקלנדרית מכתב הכולל דרישה למילוי ולהגשת הצהרה על מחזור העסקאות השנתי עבור שנת המס שהסתיימה. הדיווח כולל פירוט של כל ההכנסות בבית העסק, יש לפרט בהצהרה את הקבלות שהופקו ללקוחות בשנת המס המתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר.

רשויות המיסים דורשת מילוי הצהרת מע”מ עוסק פטור לצורכי תיעוד, פיקוח ובקרה. ההצהרה מאפשרת לרשויות המס לבדוק האם העוסק הפטור חצה את התקרה הקבועה בתקנות ולהוציא דרישה לתשלום מע”מ בגין ההכנסה החייבת. אם העוסק חצה את התקרה שנקבעה לעוסק פטור, כלומר מחזור העסקאות השנתי שלו היה מעל לסכום של 102,2929 ₪, עליו לעדכן את מע”מ ולהפוך לעוסק מורשה. אם העצמאי לא דיווח מיוזמתו במהלך שנת המס כי הוא חוצה את התקרה שנקבעה, רשות המיסים תחייב אותו בתשלום מע”מ.

 

מה זה מחזור עסקאות?

עוסק פטור יכול למלא ולהגיש את ההצהרה למע”מ בכוחות עצמו, כיום מגישים את הדיווח למע”מ באופן מקוון. יחד עם זאת, מומלץ להגיש דיווחים לרשויות המס רק בעזרת רואי חשבון ויועצי מס מנוסים, את ההצהרה אפשר להגיש על ידי מייצג מוסמך כמו רואה חשבון וכך מקפידים על הגשת הדיווחים בזמן, עם פרטים מדויקים ומאומתים, וללא עיכובים מיותרים העשויים להביא לענישה על ידי רשות המיסים.

כדי למלא הצהרת מע”מ עוסק פטור יש להכיר מושגים שונים מתחום החשבונאות והמיסים. המומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ הכינו עבורכם מילון מושגים קצר:

 • מחזור עסקאות – סך העסקאות המבוצעות בעסק, כלומר מה ההכנסה של העוסק הפטור בתקופת זמן מוגדרת. מחשבים את מחזור העסקאות על פי סיכום הקבלות שהעוסק הפטור הפיק ללקוחותיו.
 • מס עסקאות – שיעור המס המוטל על עסקה מסוימת.
 • מס תשומות – שיעור המס המשולם על ידי קונה או מקבל שירות בגין כל רכישה בארץ. עוסק פטור אינו רשאי לקזז מס תשומות בדיווחים שעליו להגיש למע”מ.
 • קבלה – מסמך חשבונאי לתיעוד קבלת התשלום מהלקוח ולתיעוד העסקה. עוסק פטור רשאי להפיק רק קבלות לעומת עוסק מורשה הנדרש להפיק חשבונית מס ולאחר קבלת התגמול עליו להפיק גם קבלה.

 

מה כלול בהצהרת מע”מ עוסק פטור?

דוח הצהרת מע”מ לעוסק פטור, למי שממלא בפעם הראשונה את הדוח, מתחיל במילוי ועדכון הפרטים האישיים באתר של רשות המיסים. יש לבצע רישום במערכת ולהיכנס לאזור האישי באתר של רשות המיסים, לאחר הזדהות ניתן למלא את הפרטים האישיים של העוסק, כולל מספק תיק, שם העסק, ת”ז, כתובת, טלפון ופרטים נוספים. מילוי הפרטים האישיים הוא שלב הכרחי בתהליך מילוי והגשת ההצהרה לעוסק פטור.

בשלב הבא חשוב לבדוק כי הפרטים האישיים נכונים ולא חלו בהם שינויים. כעת, עליכם לבחור באפשרות המוצגת על המסך למילוי הצהרת מחזור העסקאות. בחלון הנפתח באתר יש למלא את סכום ההכנסות נכון לשנת המס שחלפה וללחוץ על אישור.

 

איך מגישים הצהרת עוסק פטור למע”מ?

כיום יש שלוש אפשרויות להגשת הצהרת מע”מ לעוסק פטור:

 • דיווח עצמי באמצעות האתר של רשות המיסים.
 • דיווח המוגש על ידי מייצג מוסמך כמו רואה חשבון או יועץ מס.
 • דיווח ידני המוגש פיזית במשרד מע”מ בו העסק רשום.

דיווח עצמי באתר רשות המיסים:

 • כניסה לאתר רשות המיסים
 • רישום ראשוני לצורך קבלת שם משתמש וסיסמה.
 • מילוי פרטים אישיים.
 • הזדהות במערכת ומילוי הצהרת מע”מ האופן מקוון.

קישור לאזור באתר רשות המיסים  לחץ

דיווח בעזרת מייצג

הדרך המהירה והיעילה ביותר להגשת הצהרת מע”מ לעוסק פטור היא באמצעות מייצג המחובר למערכת שע”מ. הנכם מוזמנים לפנות למומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ כדי למלא ולהגיש את ההצרה לעוסק פטור. רואי החשבון ויועצי המס שלנו מתמחים בנושא זה ויכולים לסייע לכם להגיש דיווח תקני בזמן ולהימנע מקנס בסך 750 ₪ המוטל על מי שמגיש באיחור את הדיווח למע”מ.

 

דיווח ידני בלשכת מע”מ

האפשרות השלישית היא להגיע פיזית למשרד מע”מ בו העסק שלכם רשום. יש למלא את הטופס ולהגיש את ההצהרה ידנית, חשוב לקבל אישור במקום על הגשת ההצהרה. כדאי לדעת כי בעקבות משבר הקורונה הוחלט לחייב את העוסקים להגיש דיווחים למע”מ ולמס הכנסה באופן מקוון.

 

סיכום

בשורה התחתונה, כל עוסק פטור חייב להתנהל נכון מול רשויות המס ולהקפיד על הגשת הדיווחים בזמן. אי הגשת הצהרת מע”מ בזמן גוררת קנס כספי גבוה. כדי להתנהל נכון מול רשויות המס מומלץ לפנות לשירות הניתן על ידי משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’. צוות המשרד כולל רואי חשבון מהשורה הראשונה בארץ, מנהלי חשבונות מנוסים, יועצי מס מקצועיים ומומחים נוספים.

משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מציע מעטפת שירותים רחבה לכל העוסקים, למשל פתיחת תיק לעסק חדש ברשויות המס השונות, תכנון פיננסי, ייעוץ מקצועי, גיוס אשראי, השקעות, תיאום מס, מילוי והגשת דיווחים למע”מ ולמס הכנסה, ייצוג בפני רשות המיסים ועוד. בעזרת אנשי המקצוע של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ תוכלו גם אתם לנהל את העסק נכון ובהתאם לתקנות, להקטין את חבות המס, לקבל החזרי מס ועוד.

למידע נוסף ולמילוי הצהרת מע”מ עוסק פטור – צרו איתנו קשר עוד היום!

 

 

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה