דיווח מקדמות

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

בשעה טובה ומוצלחת הקמתם עסק עצמאי חדש, כעצמאים אתם יכולים לנהל את בית העסק כראות עיניכם, כלומר אתם יכולים להחליט מהן שעות העבודה שלכם, לבחור עם אלו לקוחות לעבוד, ואתם קובעים את סדר היום שלכם בעבודה, רק מעבר לעבודה השוטפת עליכם לזכור כי רשות המיסים הפכה לשותף פעיל של העסק שלכם.

לאחר פתיחת התיקים ברשויות המס השונות, כלומר מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי, חלות עליכם חובות שונות מטעם רשויות המס, עליכם להקפיד על ניהול ספרי החשבונות כנדרש בתקנות ובחוקים, להפיק חשבוניות וקבלות בהתאם לצורת ההתאגדות העסקית שבחרתם או שנקבעה עבורכם במע”מ, ובנוסף תקבלו פנקס מקדמות מפקיד השומה של מס הכנסה. את פנקס המקדמות תקבלו בדואר תוך זמן קצר לאחר רישום העסק ברשות המיסים.

כבעלי עסק חדש עליכם לדעת כי תשלומי מס הכנסה מבוססים בדרך כלל על תשלום חודשי של מקדמות, כאשר הסכום שעליכם להעביר למס הכנסה נקבע על ידי פקיד השומה. באפשרותכם להקטין או להגדיל את תשלומי המקדמות אם אתם סבורים כי התשלום שנקבע עבורכם גבוה או נמוך מדי ביחס לרווחים הצפויים בשנת המס הנוכחית. מעבר לתשלומי המקדמות, וכל עוד לא פתחתם עוסק פטור, פקיד השומה יקבע גם את שיעור ניכוי המס במקור, וכך במס הכנסה מבטיחים שתשלומי המס יגיעו אליהם. בסיום שנת המס פקיד השומה מחשב כמה מס הכנסה שילמתם, הוא יפחית את סכומי המקדמות שהעברתם, ועליכם לשלם את ההפרש.

תשלום מקדמות מס הכנסה

פנקס מקדמות מס הכנסה הוא אוגדן הכולל שוברים לתשלום חודשי מוקדם עבור מס הכנסה. תשלום מקדמות מס הכנסה מוערך בתחילת שנת המס, ופקיד השומה מעריך את מחזור העסקאות השנתי הצפוי בעסק שלכם, וזאת על בסיס דיווח משנים קודמות או על בסיס דיווח מוקדם שלכם. כדי להקל על עצמאים בחבות מס הכנסה, הוחלט לשלוח פנקס מקדמות לעצמאים החייבים בכך, ואתם כעצמאים יכולים לפרוס את חבות המס שלכם לתשלומים אחידים לאורך שנת המס. חשוב לציין כי תשלומים אלה מהווים רק מקדמה לחבות המס שלכם כלפי מס הכנסה, ובפועל חבות המס הסופית נקבעת על ידי פקיד השומה רק בתוך שנת המס, וזאת על בסיס מחזור העסקאות שהיה בפועל ובהתאם לדיווח בדוח השנתי.

במס הכנסה לא מעוניינים להמתין עד סוף שנת המס והגשת הדיווחים של העצמאים, על כן הוחלט בפקודת המס לחייב כל עסק שהכנסותיו גדולות מסך הוצאותיו לשלם מס בגין הרווחים שנוצרו באותה שנה. את הרווח השנתי מחשבים בסוף שנת המס, כלומר לתקופה שמתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר, לכן רק לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה פקיד השומה יכול לחשב את חבות המס שלכם ולדרוש את התשלום.

יודגש כי כל העצמאים חייבים בתשלום מס, לרבות עוסק פטור ועוסק מורשה. אם פתחתם עוסק פטור, הפטור הינו לצורכי מס ערך מוסף בלבד, אך אינכם פטורים מתשלום למס הכנסה. עם זאת, לרוב העוסקים הפטורים יש הכנסה נמוכה, כלומר מחזור עסקאות שנתי נמוך, לכן בדרך כלל, לאחר שמקזזים את הוצאות העסק, הם לא יחויבו בתשלום למס הכנסה.

מועדי הדיווח והתשלום

פקודת מס הכנסה קובעת כי יש להגיש דיווח מקדמות ולשלם את המס עד ה-15בכל חודש, עבור ההכנסות של החודש הקודם לדיווח. פקיד השומה יכול לאשר לעצמאים בעלי מחזור עסקאות שנתי נמוך לשלם את המקדמות אחת לחודשיים, ב-15 בחודש. אם ה-15 בחודש חל בשבת או בחג ניתן לדווח ולשלם ביום העסקים שלאחר יום המנוחה השבועי.

כעצמאים, אתם יכולים לשלם את המקדמות באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים, ובמקרה זה אתם יכולים לשלם את המקדמות עד ה-19 בחודש.

כיצד נקבע אחוז תשלום המס לכל עסק?

פקיד השומה קובע את תשלום מקדמות המס שלכם על פי הענף הכלכלי שאליו אתם משתייכים. שיעור מקדמות המס נקבע כאחוז מסוים ממחזור העסקאות בהתאם לענף הכלכלי. במס הכנסה קובעים את שיעור מקדמות המס לתשלום על פי מחזור העסקאות בדרך הבאה:

עסק חדש – לאחר שפתחתם עסק חדש ורשמתם אותו ברשויות המס, פקיד השומה קובע את שיעור המקדמות בהתאם למחזור העסקאות הצפוי לשנת המס הקרובה. מחזור העסקאות נקבע בהתאם לענף הכלכלי ולפי הצפי שלכם לגבי המחזור השנתי. חשוב לזכור כי במעמד רישום העסק עליכם להצהיר מה הצפי של מחזור העסקאות השנתי בעסק החדש.

עסק קיים – במס הכנסה קובעים את שיעור המקדמות לפי מחזור העסקאות השנתי בשנת המס הקודמת, כאשר מחזור ההכנסות של העסק שלכם מופיע בדוח השנתי שעליכם להגיש למס הכנסה.

המומחים שלנו במשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ מסבירים כי חישוב המס המדויק יבוצע רק לאחר הגשת הדוח השנתי וחישוב רווח העסק שלכם, בשנת המס הקודמת. אם פתחתם עסק חדש אין דיווח קודם לכן החישוב מבוסס על הענף הכלכלי אליו שייכים ולפי ההצהרה שלכם על מחזור העסקות הצפוי בעסק החדש. אם לאחר החישוב מתברר כי שילמתם מקדמות מס נמוכות וההפרש של חבות המס גבוה, עליכם לשלם לא מעט כסף למס הכנסה בתוספת של ריבית והצמדה, ומצב זה אינו אידיאלי עבורכם.

בעזרת רואה חשבון מנוסה תוכלו להגיע למצב שבו לאחר הגשת הדוח השנתי יתברר כי מגיע לכם החזר יחסית נמוך ממס הכנסה, כמובן עם הפרשי ריבית והצמדה, לכן תקבלו יותר כסף מהמס העודף ששילמתם למה הכנסה.

מטרת תשלום המקדמות

יש שתי מטרות מרכזיות לפנקס המקדמות ממס הכנסה:

גביית מס הכנסה במהלך שנת המס – רשות המיסים אינה מעוניינת להמתין מעל לשנה עד קבלת תשלומי המס המגיעים לה על פי חוק. זו הסיבה מדוע הוחלט לשלוח פנקס מקדמות לחייבים ולדרוש מהם תשלומים חודשיים במהלך שנת המס. את המקדמות יש לשלם באופן חודשי או דו חודשי, בהתאם לדרישה ממס הכנסה. חשוב לזכור כי המקדמות מהוות רק חלק מסך חבות המס, והמס שיש לשלם יחושב רק לאחר הגשת הדוח שנתי וחישוב הרווח.

הקלה על חבות המס של עצמאים – חבות המס עשויה להיות גבוהה ומשמעותית מאוד עבור העסק שלכם, לכן כדי להקל על העצמאים מאפשרים להם לשלם תשלומי מקדמות חודשיים או דו חודשיים, ולאחר הגשת הדוח השנתי עליכם לשלם את ההפרש, או שתקבלו החזר. במקום לשלם בפעימה אחת מס העשוי להגיע לסכום גבוה, מפצלים את התשלומים לאורך השנה וקל יותר לנהל את תזרים המזומנים ולעמוד בהוצאות השוטפות של בית העסק.

 

תהליך הגשת בקשה לביטול או להקטנת תשלום המקדמות

אם אתם סבורים ששיעור המקדמות שנקבעו עבורכם גבוה מדי או אם הצפי שלכם לשנת המס הקרובה הוא שמחזור העסקאות השנתי יהיה נמוך משמעותית מההכנסות בשנה החולפת, ניתן לפנות לפקיד השומה במשרד מס הכנסה בהתאם לאזור שבו מתנהל התיק של העסק, ולהגיש בקשה מסודרת להקטנת שיעור מקדמות המס.

כדאי לדעת כי אתם יכולים להגיש גם בקשה הפוכה, כלומר לבקש מפקיד השומה להגדיל את שיעור המוקדמות לשנת המס הנוכחית. כדאי להגדיל את שיעור המקדמות כאשר צופים עלייה משמעותית בהכנסות העסק.

הנכם רשאים לבקש מפקיד השומה לקבל פטור מלא מתשלום המקדמות, כל עוד ניתן להוכיח כי סכום מקדמות המס לפי הפנקס הוא גבוה ויעלה על חבות המס שלכם בשנת המס הרלוונטית.

את הבקשה יש להגיש לפקיד השומה באמצעות מילוי טופס בקשה לביטול / הקטנה מקדמות (טופס מס’ א/2216, יש לצרף מסמכים המוכיחים את הטענה ומצדיקים את בקשתכם. מומלץ להיעזר ברואה חשבון מנוסה כדי להחליט ולהגיש את הבקשה לקיטון, לביטול או להגדלת תשלום המקדמות. רואה חשבון מוסמך עובר על ספרי החשבונות של העסק ומבצע חישובים על מנת לייעץ לכם ולהמליץ על דרך הפעולה הנכונה והמתאימה ביותר לעסק שלכם. כדי למלא ולהגיש טופס לביטול או להקטנת המקדמות

כיצד משלמים מקדמות מס?

יש שתי דרכים לתשלום מקדמות מס:

  • הזמנת שובר תשלום מקדמות ממשרד מס הכנסה.
  • תשלום מקוון באמצעות אתר רשות המיסים.

כמו כן, כדאי לדעת כי יחיד בעל תיק פעיל במס הכנסה הנדרש בתשלום מקדמות יכול לשלם באמצעות אתר רשות המיסים או באמצעות שובר תשלום אותו עליו להזמין ממשרד מס הכנסה, בעוד יחיד ללא תיק פעיל במס הכנסה יכול לשלם באתר או באמצעות טופס דיווח מקצוע אותו מקבלים ממשרד מס הכנסה.

מתי משלמים מקדמות?

הדרישה מהעצמאים היא להגיש דיווח ולהעביר את תשלום המקדמות בכל 15 בחודש, כמובן עבור ההכנסות של החודש הקודם. יש נישומים הרשאים בדיווח ובתשלום דו חודשי, בדרך כלל עצמאים בעלי מחזור עסקאות נמוך. אם מדווחים ומשלמים את המקדמות באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים ניתן לדחות את התשלום עד ה-19 בחודש. כמו כן, יש מצבים בהם רשות המיסים מאפשרת לדחות את תשלום המקדמות, לרוב היא מפרסמת הודעה על כך.

מומלץ להתעדכן במועדי התשלום בשנת המס הנוכחת באתר של רשות המיסים.

סיכום

בשורה התחתונה, יש להקפיד על דיווח ותשלום המקדמות בזמן, וחשוב להיעזר ברואה חשבון מנוסה כדי לעקוב אחר שיעור המקדמות ולבדוק האם כדאי להגדיל או להקטין את התשלום. למידע נוסף, לשאלות ולייעוץ מקצועי צרו קשר עוד היום עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה