האם פושט רגל יכול לפתוח תיק עוסק במע"מ?

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

משרד מע”מ לא מאפשר לפושט רגל לפתוח תיק עוסק מורשה (או פטור) וגם אוסרים על עוסק מורשה קיים להמשיך להפיק חשבוניות מס.

במקרה של עוסק מורשה (כולל עוסק פטור)מקפיאים את התיק הקיים ולא ניתן להפיק העתק של תעודת עוסק מורשה.

כל זה נעשה מתוך כוונה למנוע הסתבכות נוספת על  זו הקיימת, שבעקבותיה עלולים להתווסף  נושים חדשים על אלה שכבר קיימים מהסתבכותו הראשונה.

מה ניתן לעשות ?

אם פושט הרגל יביא מהמנהל המיוחד או הנאמן  אישור שאין לו התנגדות לפתיחת התיק (ההמלצה הינה של המנהל המיוחד וזה דורש את אישורו של בית המשפט, אשר מחליט האם לאשר את המלצת הנאמן או לדחותה).

יש להציג למע”מ את אישורו של בית המשפט ואז יפתחו לו תיק של עוסק מורשה או יבטלו את החסימה לתיק קיים והוא יוכל להמשיך לעבוד כעצמאי .

כל פעילותו תהיה תחת מגבלות וכן קיימת כמובן חובת הגשת דיווחים על מצב ההכנסות, ההוצאות, בנקים וכיוב”ז (בד”כ אחת לחודשיים).

כמו כן, ההיתר ינתן לתקופה מוגבלת בד”כ שנה, שאז תיבחן מחדש כדאיות עבודתו כעצמאי ותיבחן עמידתו בכל החובות והמגבלות שהוטלו עליו.

אם קיים הפטר חלוט-הוא רשאי לבצע כל פעולה ככל אדם!

 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה