האם ניתן להכיר בהוצאות ללא אסמכתאות?

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

רשות המיסים הוציאה חוזר (חוזר מס הכנסה 2/2012) בו היא קובעת מה יהיה אופן ההוכחה להכרה בהוצאות כאשר הן אינן מגובות באסמכתא כגון חשבונית.

ראשית , יש לזכור שכל הוצאה מוכרת למס הכנסה אך ורק אם היא נועדה ליצירת הכנסה ואם היא אינטגראלית לעסק.

כמו כן , הוראות ניהול ספרים קובעות כי יש לשמור את החשבוניות (שבע שנים מתום שנת המס אליה הן מתייחסות או שש שנים מיום הגשת הדוח לאותה שנה) בצורה שתהיה אפשרית לאיתור , עוד נקבע בהוראות החוק (סעיף 130 (י”א)(1)(ג ) כי ניכוי הוצאות ורכישות שלא בוצעו בפועל או שמחירן אינו משקף את המחיר האמיתי – יובילו לפסילת הספרים.

כיצד יוכל פקיד השומה לאמת הוצאות?

  •  קיום חשבונית מס.
  •  קיום הסכם בין הצדדים לעסקה.
  •  תשלום שאיננו במזומן.
  •  בדיקת המוצרים בעין (לדוגמא: הוכחה לבניית מחסן – ניתן לראות את קיומו בעין).
  •  רישומים ברשויות מנהליות – העברת בעלות רכב ,היטלי מס רכישה, מס השבחה, רישום בטאבו וכדומה.
  •  בדיקה שתשלום שניתן לספק לא הוחזר לחשבונו של בעל העסק בעסקה סיבובית.
  •  הערכת שווי לנשוא העסקה.
  •  נוכה מס במקור במידה והמשלם מחויב בניכוי במקור (זה תנאי נוסף להכרת הוצאה שכזו).

סיכום

לעיתים ניתן להכיר בהוצאות שאינן מלוות באסמכתאות מתאימות (בד”כ חשבוניות מס) אולם בתנאי שניתן להוכיח את ביצוען בפועל.

כאשר נקלעים למצב כזה , יש לקחת בחשבון כי לא יהיה קל לשכנע את פקיד השומה לקבל ניכוי הוצאה בגין רכישה או קבלת שירות ללא מסמכים תומכים.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה