החזר מס על תרומות

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

שכירים ועצמאים רבים תורמים לארגונים שונים ולמגוון רחב של עמותות ומרכזים ללא כוונת רווח, כאשר יש התורמים באופן קבוע ובאמצעות הוראת קבע ויש התורמים באופן חד פעמי, בדרך כלל לפני חגים או במסגרת מבצעי תרומה לעמותה/מוסד. המדינה מעוניינת לעודד את הציבור הרחב לתרום לארגונים השונים וכדי לעודד את הישראלים לתרום כסף המדינה החליטה להעניק הטבות מס לכל אדם התורם מעל 190 ₪ למוסד ציבורי שקיבל אישור מתאים.

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע את זיכוי המס בגין תרומות למוסדות ציבור כאלו או אחרים, ונכון לשנת 2022 ניתן לקבל החזר מס בגין תרומה בסכום שמעל 190 ₪. יש לציין כי ניתן לקבל החזר מס על תרומות כל עוד התרומה הוענקה למוסד ציבורי מוכר המחזיק באישור לצורך מס שניתן לו על ידי רשות המיסים. על פי החוק הקיים, כל אדם שתורם סכום העולה על 190 ₪ זכאי להטבה של תשלום מס מופחת באותה השנה בשיעור של 35% מהסכום שהוא תרם.

לכן, אם אדם מחליט לתרום בשנת המס הנוכחית תרומה בסכום של 1,000 ₪ לעמותה מוכרת לצורכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, התורם זכאי לקבל זיכוי מס בסך 350 ₪ בשנת המס הנוכחית. כמו כן, אם חברה בע”מ תורמת למוסד ציבורי מוכר, החברה זכאית לזיכוי מס בשיעור של מס החברות באותה השנה. כדי להמחיש זאת אנו מציגים דוגמה מספרית: נניח וחברת ישראלי בע”מ מחליטה לתרום סכום של 10,000 ₪ לעמותה מוכרת לצורכי מס במהלך בשנת המס 2022, החברה תקבל זיכוי מס בשיעור של 23%, כלומר גובה הזיכוי הוא גובה מס החברות נכון לשנת המס החולפת, והחברה בדוגמה זו יכולה לקבל החזר מס על התרומה בשיעור של 2,300 ₪.

סכום התרומה המוכר לא יעלה על 30% מסכום ההכנסה לאותה שנת מס.

 

הגדרת החוק על החזר מס על תרומות

על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה כל אדם או חברה שתורם למוסד ציבורי, בהתאם להגדרתו לפי סעיף 9(2), או שהוא תורם לקרן לאומית, סכום העולה על 190 ₪ (נכון לשנת 2022), יזוכה מהמס החל בגין התרומה. אם התורם הוא יחיד החוק קובע כי האדם זכאי לזיכוי מס בשיעור של 35% באותה שנה, ואם התרומה בוצעה על ידי חברה בע”מ היא זכאית לזיכוי מס בשיעור קבוע לפי סעיף 126(א).

על פי הפקודה, מוסד ציבור הוא מוסד המקדם מטרות ציבוריות ללא כוונת רווח, והתרומה מוכרת לצורכי מס רק אם היא ניתנת למוסד ציבורי או לגוף אחר המחזיק באישור לפי סעיף 46. מומלץ לנישומים לבדוק האם יש למוסד מסוים אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה באתר של רשות המיסים, הבדיקה מהירה ואינה כרוכה בתשלום, ובתוצאות הבדיקה ניתן לבדוק את פרטי המוסד ותוקף האישור שיש בידו.

כדאי לדעת שהטבת המס הניתנת על ידי המדינה מוענקת גם במקרים שבהם מבצעים תרומות נפרדות למספר מוסדות שקיבלו אישור לפי סעיף 46, כל עוד הסכום הכולל של התרומות גבוה מ-190 ₪. שכיר יכול לקבל את הזיכוי ממס באמצעות השכר החודשי השוטף שלו, כמובן במהלך שנת המס שבה הוא תרם למוסד זה או אחר. אם הנישום מגיש בקשה בתום שנת המס עליו למלא בקשה לקבלת החזר מס. יש אפשרות להגיש בקשה להחזרי מס בגין תרומות עד 6 שנים אחורה.

 

החזר מס בגין תרומה שאינה כספית

יחידים וחברות תורמים למוסדות השונים בנדיבות, יחד עם זאת חשוב לזכור כי לא כל תרומה היא כספית בלבד, מאחר וניתן לתרום גם שירות מקצועי בעל שווי כספי וזאת במסגרת התנדבות. במס הכנסה מכירים בתרומה שאינה כספית, והכלל המנחה הוא להכיר בשירות מקצועי שניתן למוסד הציבורי המוכר כל עוד שווי השירות מעל 190 ₪. כך לדוגמה, רואה חשבון יכול לתרום למוסד ציבורי את שירותיו המקצועיים במסגרת התנדבות בשווי של 2,000 ₪, ובגין תרומתו הוא זכאי להחזר מס בשיעור של 700 ₪, לפי חישוב של 35% החזר מס על תרומות.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה זה הזיכוי ממס מחושב באופן שונה, ובספרים רושמים את ההתנדבות כהכנסה עליה צריך לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי, ורק אז ניתן לקבל זיכוי מס.

 

גובה הזיכוי ליחידים ולעסקים (לא חברה בע”מ)

המדינה מעודדת שכירים ועצמאים לתרום למוסדות שונים באמצעות הטבת מס ייעודית, ובכך המדינה מרוויחה שתי ציפורים במכה אחת מאחר ומצד אחד הציבור תורם יותר כסף ומצד שני המוסדות שמקבלים את התרומות נמצאים תחת פיקוח ובקרה.

יחיד שתורם סכום של 190 ₪ ומעלה (נכון ל-2022) למוסד ציבורי בעל אישור מתאים על פי סעיף 46 לפקודה, זכאי לקבל זיכוי ממס הכנסה בשנת המס שבה הוא תרם, הזיכוי הוא בגובה של 35% מסכום התרומה. אם היחיד תרם סכום של 1,000 ₪ הוא זכאי לזיכוי מס בסכום של 350 ₪.

עצמאי התורם למוסד ציבורי בעל אישור לפי סעיף 46 חייב לצרף את הקבלה על תרומתו לדוח השנתי שעליו להגיש לרשות המיסים. יש לצרף לדוח השנתי קבלה מקורית, העתק נאמן למקור או קבלה דיגיטלית, ואת הזיכוי הוא יקבל לאחר עריכת שומת המס הסופית עבורו, לכן אין לנכות את הזיכוי בגין התרומה מתוך ההכנסות.

בנוסף, נקבעה תקרה לסכום המירבי שמזכה בהטבת מס. נכון לשנת 2022 ניתן לקבל זיכוי על תרומה עד לסכום של 9,517,000 ₪ או עד 30% מההכנסה החייבת במס של התורמים, לפי הנמוך מבניהם. אגב, אם תורמים מעל התקרה שנקבעה, יש אפשרות להעביר את סכום התרומה על פני 3 שנות המס הבאות, כל עוד סכום התרומות הכולל אינו חוצה את התקרה.

 

איך לממש את הזכות לקבל החזר מס על תרומות?

  • שכיר נדרש למלא טופס 116 ולצרף קבלה מקורית או מסמך מאושר אחר, ובנוסף עליו לצרף לבקשה לקבלת החזרי מס על תרומות מסמכים כמו תלוש שכר. ניתן להגיש בקשה מקוונת לקבלת ההחזר.
  • עצמאי מצרף את הקבלה על התרומה לדו”ח השנתי, ועליו להמתין לקבלת ההחזר לאחר עריכת שומת המס השנתית שלו.

 

חשיבות הייעוץ של רואה חשבון

שכירים ועצמאים כאחד חוששים מרשויות המס לכן הם אינם מממשים את זכאותם לקבל החזרי מס על תרומות. מומלץ להיעזר ברואה חשבון מיומן ומנוסה כדי להגיש בקשה להחזרי מס על תרומות, השירות מיועד לשכירים, לעצמאים ולחברות, ומהווה חלק מהשירות הניתן במסגרת הגשת בקשות להחזרי מס לשכירים, לעוסקים פטורים ומורשים ועוד. רואה חשבון מבצע בדיקה מקיפה ויסודית, מכין את הבקשה ומגיש אותה באופן מקוון, ובעזרתו ניתן לקבל החזרים כספיים גבוהים של אלפי שקלים ולמעלה מכך.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה