חברה משפחתית

מאת: רו”ח יורם שיפר

בישראל ניתן להקים מספר תאגידים שיתופיים, ואחת מההתאגדויות הנפוצות ביותר היא חברה משפחתית. למעשה, מבחינת מיסוי זו חברה רגילה המהווה מעין הכלאה בין יחיד לבין חברה בע”מ, מאחר שהפעילות של החברה המשפחתית חייבת במס כמו חובת המס החלה על יחיד שיש לו פעילות עסקית דומה, אך מבחינת דיני התאגידים מדובר בחברה לכל דבר ועניין. התאגדות זו מאפשרת לבעלי החברה המשפחתית לנצל את היתרונות המשפטיים המוענקים לחברה בע”מ, ובנוסף הם נהנים מיתרונות המיסוי החלים על חברה מסוג זה.

רקע כללי

כאמור, חברה משפחתית היא חברת יחיד או חברה שכלל בעלי המניות שבה הם קרובים בני משפחה אחת. אם במהלך שנת המס החברה מעוניינת להפוך לחברה משפחתית יש להודיע לפקיד השומה בתוך 30 ימים לפני תחילת שנת המס שבה מעוניינים לבצע את השינוי כדי לקבל את המעמד המבוקש.

כדי להקים חברה משפחתית חשוב לפנות לרואה חשבון מנוסה, וחייבים לשלוח בקשה מסודרת לרשות המיסים בתוך 3 חודשים מיום התאגדות החברה, כדי לקבל את המעמד המבוקש, כל עוד בעלי המניות הם קרובים, כלומר בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי ההורים, צאצאים, צאצאי בן הזוג ובני זוג של כל אחד מאלה.

החברה המשפחתית מוגדרת כישות משפטית נפרדת לבעליה לצורכי מס, בעוד ההכנסה החייבת של החברה, לרבות שבח על פי משמעותו בדיני מיסוי מקרקעין וההפסדים שלה נחשבים להכנסה או להפסד של החבר הנישום, כלומר נישום מייצג שהא בעל הזכות לחלק הגדול ביותר ברווחי החברה. לכן, חשוב לציין כי מבחינת מס הכנסה, החברה המשפחתית אינה ממוסה כמו חברה בע”מ ובפסקאות הבאות נרחיב על כך.

תנאים לחברה משפחתית:

  1. בעלי המניות קרובים ודי בקרוב אחד העונה להגדרה של “בריח תיכון” (קרוב של כל שאר בעלי המניות), על פי ההגדרה בסעיף 76 לפקודה.
  2. הגשת בקשה במועד, אם מדובר בחברה חדשה יש להגיש בקשה תוך 3 חודשים מיום ההקמה, וחברה קיימת חייבת לשלוח בקשה לפחות 30 ימים לפני תחילת שנת המס.
  3. בחירת נישום מייצג שהוא בכל הזכות הגדולה ביותר לרווחים.
  4. החברה יכולה להיות זרה ובעלי המניות בחברה המשפחתית יכולים להיות תושבי חוץ, כולל הנישום המייצג.

עקרונות חשובים במיסוי חברה משפחתית

ההתאגדות כחברה משפחתית מאפשרת לבעלי המניות ליהנות ממספר יתרונות חשובים, מאחר שחברה מסוג זה זוכה ליתרונות של חוק החברות ובנוסף היא ממוסה במישור היחיד. ההכנסה החייבת והפסדי החברה המשפחתית מועברים לנישום המייצג שהוא בעל המניות הגדול ביותר בחברה, כלומר מחילים את שיעורי המס החלים על יחיד עבור ההכנסה הנובעת מהפעילות בחברה המשפחתית.

אם לחברה המשפחתית היו הפסדים בשנת המס ולנישום המייצג הייתה הכנסה חייבת במס, יש אפשרות לבצע קיזוז הפסדים של החברה כנגד ההכנסה החייבת של הנישום היחיד, וכך למעשה מקטינים את חבות המס. בפועל, הנישום המייצג נהנה גם מהזיכויים, הפטורים והניכויים שמגיעים לו באופן אישי.

ראוי לציין כי על פי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה, שיוך ההכנסות החייבות או ההפסדים של החברה לבעלי המניות שלה הופך אותה לחברה שקופה על פי דיני המס, מאחר שהיא אינה רשומה אצל רשם החברות ורווחיה אינם ממוסים לפי מס החברות העומד כיום על 25%, כמו בחברה בע”מ. החישוב נעשה לפי שיעור המס שחל על יחידים, תוך התייחסות לכלל ההכנסות ומעמדי המיסוי של בעלי המניות בחברה. כך ניתן למקסם הטבות ופטורים מתשלומי מס שונים, בדרך לגיטימית וחוקית לחלוטין, למשל כמו במקרה של נישום מייצג של חברה משפחתית שהוא נכה וזכאי לפטור ממס על פי הוראות סעיף 9(5) לפקודה, או במקרה של נישום מייצג שהוא תושב חוץ ולחברה צמחו רווחים מהשקעה בניירות ערך סחירים, מאחר שתושב חוץ זכאי לפטור ממס על רווחים מסוג זה.

חשוב לציין כי חברה משפחתית נדרשת להגיש דוח שנתי ודוח התאמה למס הכנסה, ובעזרת רואה חשבון מייחסים את ההכנסה החייבת לנישום המייצג, ועליו להגיש דוח המפרט הכנסה זו ולשלם מס על ההכנסה החייבת מהחברה המשפחתית בהתאם למדרגות המס והחישוב של פקיד השומה.

הטבות ופטור ממס

תיקון 197 לפקודת הכנסה כולל בין היתר את סעיף 64א(א)(8) שקובע כי הנישום המייצג של החברה המשפחתית זכאי ליהנות מהטבות מס על פי הנאמר בהוראות סעיפים 9(5) ו-14(א), כלומר הטבת פטור ממס עבור נכה או עיוור והטבת פטור ממס בגין הכנסות שהופקו בחו”ל על ידי יחיד שהוא עולה חדש או תושב חוזר ותיק או שהוא זכאי לפטור מתשלום מס רווח הון בגין מכירת נכס בחו”ל, וניתן לממש גם הטבות מס והקלות מיסוי שונות המגיעות לפי חוק לתושב חוץ. הטבות אלו מוענקות לנישום המייצג לפי חלקו היחסי ברווחי החברה.

חשוב לדעת כי אם לנישום המייצג יש הקלות מס המגיעות לו, לדוגמה נקודות זיכוי למשפחה מרובת ילדים או הטבות מס בגין נכות, כל בני המשפחה המחזיקים בחברה יכולים ליהנות מההטבות וההקלות שמגיעות לנישום המייצג. כמו כן, אם הנישום המייצג הוא שכיר המחזיק בחברה מפסידה, ניתן לבצע קיזוז הפסדים של החברה כנגד ההכנסה מהשכר שלו ואפשר לקבל החזרי מס.

הליך חלוקת דיבידנד בחברה משפחתית

אחד מהיתרונות המרכזיים להקמת חברה משפחתית טמון בהליך חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות בחברה. סעיף 64א(א)(1) לפקודה קובע כי רווחים שחולקו מהכנסות החברה המשפחתית, רואים בהם כרווחים שטרם חולקו, גם אם הרווחים חולקו בזמן שהחברה כבר לא נחשבה כמשפחתית מאחר שהרווחים מוסו לפי עקרון מיסוי הנישום המייצג, לכן אין מקום להטיל מס נוסף על חלוקת הדיבידנד.

בחברה בע”מ חל תשלום מס על חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות, לעומת פטור ממס על דיבידנד במקרה של חלוקת הדיבידנדים לבעלי המניות בחברה משפחתית. זהו יתרון חשוב להקמת חברה מסוג זה.

כמו כן, אם לנישום המייצג של חברה משפחתית יש מספר חברות וחלקן מרוויחות וחלקן מפסידות, יש באפשרותו לקזז הפסדים שנוצרו בחברה אחת מרווחי חברה אחרת, וכדאי לדעת כי קבלנים ויזמי בנייה מנצלים זאת היטב מאחר שהם מקימים חברות נפרדות לכל פרויקט וזו דרך לגיטימית להפחתת חבות המס.

חישוב הכנסות והפסדים בחברה משפחתית

סעיף 64א(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי ההכנסות החייבות וההפסדים של חברה משפחתית מיוחסים לנישום המייצג, לכן אין מניעה לקיזוז הפסדי החברה כנגד ההכנסה של הנישום המייצג, כל עוד מבצעים את הקיזוז על פי ההוראות שנקבעו בסעיפים 28 ו-92 לפקודה.

כדאי לדעת כי סעיף 64א(א)(6) מטיל איסור על הנישום המייצג לבצע קיזוז הפסדים שהיו לו לפני תקופת ההטבה כהפסד אותו מעבירים כנגד ההכנסה המשויכת לו מהחברה, אך הוא יכול לקזז הפסד שצמח בתקופה זו כנגד ההכנסה המשויכת לו מהחברה המשפחתית, בהתאם להוראות החוק.

כיצד להתגבר על מכשולים בחברה משפחתית?

להקמת חברה משפחתית יש יתרונות שונים אך זהו נושא מורכב מבחינת היבטי המיסוי, לכן מומלץ להחליט על הקמת חברה מסוג זה לאחר ייעוץ מקצועי הניתן על ידי ראה חשבון מנוסה. כמו כן, ישנם היבטי מיסוי שהחברים בחברה המשפחתית חייבים להכיר ולהבין מראש, כולל אופן החישוב של דמי הביטוח הלאומי על בעלי המניות, מאחר שביטוח לאומי אינו מכיר באפשרות של נישום מייצג ובעלי המניות משלמים לפי חלקם בחברה.

כדי להתגבר על האתגרים והמכשולים בחברה משפחתית חשוב לפנות למומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’. המשרד מתמחה בנושא זה ומציע ידע רב וניסיון עשיר מבחינת סוגיות המיסוי, חובות והטבות של חברה משפחתית ביחס לחברה בע”מ ועוד. למידע נוסף צרו איתנו קשר עוד היום!

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה