איך ניתן לחסוך במס גם ברמות שכר גבוהות?

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

גם שכיר ברמת שכר גבוהה יכול לחסוך במס

אני שכיר עם משכורת של 50,000 ש”ח לחודש , האם יש אפשרות לבצע פעולות שיחסכו לי מס?”

תגמולים ופנסיה

ניתן להפקיד סכומים לפי תקרות המשתנות מפעם לפעם לפנסיה ותגמולים, הן במישור האישי והן במישור המעסיק.

קרן השתלמות

למרות שלבעל שליטה מוכר רק שיעור הפקדה של 4.5% מומלץ להפקיד 7.5% ( חלק העובד) , אמנם 3% לא יוכרו אולם הסכום הזה ישולם בסוף התקופה ללא מס , כך שגם במקרה זה נוצר רווח בסכום ההפרש בין מס חברות ומס אישי שולי

תרומות

ניתן לקבל זיכוי ממס בגין תרומות בתנאים הקבועים בחוק .

קיזוז הפסדים

אם לאשתך עסק שהפסיד בשנת המס – ניתן לקזז את ההפסד שנוצר בעסק של האישה מהכנסת המשכורת ולחסוך את המס בגין סכום הקיזוז

הכנסות הוניות

אם קיבלת בשכר תמורות מסוימות שניתן ליחסן לרווח הון (כגון מענק עבור פטנט שנמסר למעביד) שיעור המס על הכנסה כזו הינו 25%

הכנסה הונית

אם קיבלת מהמעסיק הכנסה הונית (כגון תמורה עבור פטנט) – ניתן לחסות את הביטוח הלאומי על ההכנסה הזו.

הוצאות פרטיות

אם היו לך הוצאות פרטיות הקשורות במישרין לעבודתך , תוכל לקזזן מהכנסותיך ולחסוך את המס וגם את הביטוח הלאומי בגין הוצאות אלו.

השתלמויות

אם שילמת עבור השתלמויות הקשורות במישרין לעיסוקך או למקצוע בו אתה עוסק תוכל לקזזן מהכנסותיך ולחסוך את המס וגם את הביטוח הלאומי בגין הוצאות אלו.

השקעה בדירת מגורים

אם תשקיע את עודפי הכספים בדירת מגורים , תוכל ליהנות מהכנסת שכירות פטורה או לשלם 10% מס במקרה וההכנסה החודשית משכירות למגורים  עולה על סך של   5,030ש”ח (נכון לשנת 2016).

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה