מדרגות מס הכנסה לעוסק מורשה

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

שיעור מדרגות המס משתנה ומתעדכן אחת לשנה, ולפיהן פקיד השומה קובע את שיעור התשלום של העצמאי למס הכנסה, תוך התייחסות למחזור ההכנסות השנתי ולנתונים נוספים.

כדאי לדעת כי בישראל נהוגה שיטת מס פרוגרסיבית, לכן ככל שההכנסה של העצמאי עולה, כך הוא צפוי לשלם יותר מס.

ההכנסה החייבת במס מחולקת לשכבות, ובכל שכבה המדינה מטילה שיעור מס שונה, כאשר השכבות הן למעשה מדרגות המס.

מאחורי שיטת המיסוי הפרוגרסיבי הנהוגה בישראל יש רעיון חברתי שמטרתו לצמצם פערים בין עשירים לעניים, לכן ככל שההכנסה גדולה יותר כך תשלומי המס גבוהים יותר.

כמו כן, מס הכנסה מבדיל בין הכנסה מיגיעה אישית לבין הכנסה ממקור שאינו יגיעה אישית כמו דמי שכירות, ומדרגות המס משתנות גם בהתאם למקור ההכנסה.

טבלה עדכנית של מדרגות מס הכנסה לשנת 2021

לפניכם טבלה של מדרגות מס הכנסה נכון לשנת 2021, על בסיס הכנסה שנתית, אך חשוב לזכור כי ניתן לקבל נקודת זיכוי שונות ממס הכנסה והן משפיעות על תשלום המס שהעצמאי יידרש לשלם.

הכנסה שנתית            

הכנסה חודשית

שיעור המס לתשלום

עד 75,480 ₪

עד 6,290 ₪

10%

75,481 – 108,360 ₪

6,291 – 9,030 ₪

14%

108,361 – 173,880 ₪

9,031 – 14,490 ₪

20%

173,881 – 241,680 ₪

14,491 – 20,140 ₪

31%

241,681 – 502,920 ₪

20,141 – 41,910 ₪

35%

502,921 – 647,640 ₪

41,911 – 53,970 ₪

47%

647,641 ₪ ומעלה

53,971 ₪ ומעלה

50%

ההכנסה של עוסק מורשה החייבת במס מחושבת לאחר ניכויים ומחולקת לפי מדרגות המס שנקבעו בתקנות. יודגש כי שיטת המיסוי בישראל היא פרוגרסיבית, לכן שיעור המדרגות לא קבוע ומעדכנים את מדרגות המס בכל שנה בהתאמה לשינויים החלים במשק, במדד המחירים לצרכן, בפערי הכנסה ולפי פרמטרים נוספים, והמטרה היא להטיל שיעור מס נמוך על בעלי ההכנסה הנמוכה ולגבות יותר מס מבעלי ההכנסה הגבוהה.

 

מדרגות המס להכנסה (לא מיגיעה אישית)

טבלה זו משקפת את מדרגות המס החלות על הכנסה שאינה מגיעה אישית, לנישומים שטרם מלאו להם 60 שנה.

הכנסה שנתית

הכנסה חודשית

שיעור המס

עד 241,680 ₪

עד 20,140 ₪

31%

241,681 – 502,920 ש”ח

20,141 – 41,910 ₪

35%

502,921 – 647,640 ש”ח

41,911 – 63,970 ₪

47%

647,641 ומעלה

63,971 ₪ ומעלה

50%

 

דוגמה כללית לחישוב מס הכנסה מיגיעה אישית

נניח כי הכנסתו של העצמאי מיגיעה אישית החייבת במס עמדה על 120,000 ₪ בשנה, כלומר הכנסה חודשית בגובה 10,000 ₪. במקרה זה פקיד השומה יטיל על ההכנסה עד לגובה של 6,290 ₪ מס הכנסה בשיעור של 10%, כלומר 629 ₪ בחודש.
על ההכנסה של העצמאי במדרגת המס השנייה, כלומר הכנסה בטווח שבין 6,291 ₪ לבין 9,030 ₪ פקיד השומה יטיל תשלום מס בשיעור של 14%, כלומר 2,740 ₪, והסכום שהעצמאי יידרש לשלם במדרגה זו הוא 383.6 ₪. על יתרת ההכנסה העצמאי יידרש לשלם מס לפי מדרגת המס השלישית העומדת על 20%, כלומר 970 ₪ וסך הכול 184 ₪, וסכום המס הכולל שעל העצמאי לשלם בגין הכנסותיו מיגיעה אישית (לפני הזיכויים) הוא 1,196.6 ₪.

 

כיצד רואה חשבון מומחה יכול לסייע לעצמאי לחסוך בתשלומי המס?

בעזרת רואה חשבון מוסמך ומקצועי ניתן להפחית את חבות המס ולשלם פחות מס הכנסה. רואה חשבון מומחה מציע שירות לתכנון מס לעצמאים, זהו הליך חוקי המאפשר לעצמאים להקטין את חבות המס שלהם, בדרכים לגיטימיות ובהתאם לחוקי המס הקיימים. רואה חשבון מומחה ממזער את חבות המס של העצמאי באמצעות דרכי פעולה חוקיות ולאחר בחינת תוצאות המס, ובאפשרותו לבחור בדרך המבטיחה את תשלום המס הנמוך ביותר.
ראוי לציין כי רואה החשבון מבצע תכנון מס בצורה לגיטימית ותוך גילוי נאות כיצד הוא הגיע לתוצאה הרצויה, ויש להימנע מהפחתת חבות המס באמצעות עסקה מלאכותית והתחמקות מס.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה