מיסוי רילוקיישן

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

רילוקיישן (Relocation) הוא מעבר של אדם ממדינה אחת אל מדינה אחרת, לדוגמה מישראל לארצות הברית. בתהליך הרילוקיישן מישראל אל מדינה אחרת, או בתהליך מעבר ממדינת אחרת אל ישראל, עולות סוגיות שונות בעיקר סוגיות מס מורכבות שיש לתת עליהן את הדעת ולפעול נכון מבחינת חבויות ודיווחים לרשויות המס.
במציאות של היום, ישראלים רבים מחליטים לעשות רילוקיישן כדי להתקדם בעבודה, למנף את הקריירה, לעבוד בתפקידי ניהול בכירים יותר בתאגידים ובארגונים בין לאומיים, וכדי לחוות עבודה במדינה זרה. כאשר מחליטים לבצע רילוקיישן יש לתת את הדעת על נושאים מורכבים כמו מעמד התושב (תושבות), חזקת הימים בהגדרת תושב ישראל לצורכי מס, אמנת מס בין ישראל למדינה אליה עוברים, חובת דיווח למס הכנסה על הכנסות מחו”ל, תשלומי מס ועוד.
סוגיית המס המרכזית בתהליך רילוקיישן היא האם האדם מוגדר כתושב ישראל לצורכי מס כפי שמוגדר בפקודת מס הכנסה או האם הוא מוגדר כתושב חוץ כפי שנקבע בפקודת מס הכנסה. לכן, יש להתייחס נכון למועד הניתוק מהתושבות במדינת ישראל, אם מבצעים ניתוק התיישבות, וכדי לקבל החלטות נכונות וחוקיות מומלץ לפנות ליועץ מס או לרואה חשבון מנוסה המתמחה בתחום מיסוי רילוקיישן.

 

שיטת המיסוי בארץ

תושב ישראל המבצע רילוקיישן למדינה מסוימת נחשב עדיין לתושב המדינה לצורכי מס, לכן הוא חייב בדיווח למס הכנסה על הכנסותיו השונות, כולל הכנסות מחו”ל, ועליו לשלם מס במדינת ישראל. חשוב לזכור כי שיטת המיסוי הנהוגה בישראל השתנתה בשנת 2003, עד לרפורמה הייתה נהוגה שיטת מיסוי טריטוריאלית, לכן התושבים מוסו בגין כל ההכנסות שהופקו או צמחו בגבולות הארץ, בין אם ע”י תושב ישראל ובין אם ע”י תושב חוץ.
החל מינואר 2003 שיטת המיסוי במדינת ישראל הפכה לשיטת המיסוי הנהוגה במדינות רבות בעולם, כלומר מיסוי פרסונלי. הרפורמה בתחום המיסוי הביאה לשיטת מיסוי מעורבת לפיה תושבי ישראל ימוסו בשיטת המיסוי הפרסונלי בעוד תושבי חוץ ימוסו לפי שיטת המיסוי הטריטוריאלי, לכן כיום תושבי ישראל ממוסים על כלל הכנסות שלהם, בין אם ההכנסה הופקה בישראל ובין אם ההכנסה הופקה בחו”ל.
בעקבות המעבר לשיטת המיסוי המעורבת המדינה אימצה את מנגנון הזיכוי ממס כפול, מנגנון זה נועד להבטיח זיכוי ממס זר, לכן ישראלי ששהה בחו”ל והפיק הכנסות במהלך שהייתו בחו”ל בעודו מוגדר כתושב ישראל חייב לדווח ולשלם מס בישראל.

 

מיסוי רילוקיישן חלקי או מלא

בשיטת המיסוי הפרסונלי הנהוגה בישראל כל תושבי המדינה חייבים לדווח על הכנסותיהם, בין אם ההכנסה הופקה בישראל ובין אם היא הופקה בחו”ל. תושב ישראל שאינו מדווח על הכנסותיו מחו”ל צפוי להליך פלילי. על פי שיטת המיסוי, תושב ישראל בעל הכנסות שהופקו מחוץ למדינת ישראל חייב בשיעור מס רגילים שחלים על תושבי המדינה, אך בחישוב ההכנסה החייבת שהופקה בחו”ל הוא זכאי לנקודות זיכוי מס ולניכוי הוצאות שהייתו בחו”ל.
התרת ההוצאות של נישום תושב ישראל בעל הכנסות מחו”ל חלה בשתי הוראות – כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחו”ל) ובתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות).הכללים חלים על שכיר תושב ישראל שנשלח לעבוד בחו”ל אצל מעסיק ישראלי לתקופה של שמונה חודשים לפחות, ועל עובד תושב ישראל המבצע עבודה בחו”ל עבור מעסיק ישראלי, במשך תקופה העולה על 8 חודשים ברציפות. הכללים חלים גם על שכיר תושב ישראל המועסק על ידי מעסיק ישראלי או על ידי מעסיק תושב חוץ.

 

רילוקיישן בהיבטי המס

בחישוב המס המוטל על הכנסות מחו”ל מתייחסים לזיכוי המותר של מיסים זרים ששולמו ביעד בו הופקה ההכנסה. הנישום יכול לנכות מההכנסה החייבת הוצאות שונות כפי שנקבע בתקנות ובכללים, לדוגמה ניכוי הוצאות כמו דיור, טיפול רפואי, חינוך לילדים ועוד. יש לצרף אישורים כמו קבלות לאימות ההוצאה לצורך מחיה בחו”ל.
שכיר המבצע תהליך רילוקיישן מלא, כלומר ניתוק תושבות מישראל, חייב לפנות לייעוץ מס מאחר ורשות המיסים לא מכירה בקלות ברילוקיישן מלא המאפשר לשכיר לקבל פטור ממס הכנסה על ההכנסות שהופקו בחו”ל. ב-2016 הוחלט לתקן את פקודת המס ולקבוע חובת דיווח מורחבת על כל מי שיוצא לרילוקיישן לחו”ל. לכן, מי שמתכנן רילוקיישן למספר שנים או שבכוונתו להגר לחו”ל, חייב להתחיל בהכנות הנדרשות לקראת תהליך ניתוק תושבות מישראל לצורכי מס וביטוח לאומי, אחרת הוא חשוף לתשלומי כפל מס ולבעיות מול רשויות המס בישראל.

 

תקנות מס הכנסה

בתיקון 223 לפקודת מס הכנסה הוחלט להרחיב גם את חובת הדיווח למס הכנסה עבור נישומים במקרים בהם החזקה הכמותית בפקודה מתקיימת לגביהם. זו נקודה חשובה מאחר ונטל ההוכחה מוטל מרגע שינוי הפקודה על הנישום, ועליו להגיש דיווח למס הכנסה הכולל טענות מוצדקות ומסמכים התומכים בטענתו כי הוא אינו תושב ישראל.
יש להתייחס נכון גם לנושא חזקות הימים. יחיד שיצא לחו”ל ולטענתו הוא אינו תושב ישראל יותר, אך הוא שהה בישראל יותר מ-30 ימים בשנה – חייב בדיווח למס הכנסה. הגשת הדוח המפורט לא פוטרת אותו מהגשת דו”ח שנתי כתושב חוץ על פי הוראות סעיף 131 א’4 לפקודת המס, כל עוד הייתה לו הכנסה חייבת שהופקה או צמחה בישראל ולא ניכו מההכנסה מס בהתאם לתקנות המחייבות.

 

מהן ההשלכות העיקריות עקב ניתוק תושבות מישראל והמעבר למעמד של תושב זר

לסוגיית הניתוק מתושבות בישראל יש השלכות רבות לא רק לצורך תשלום מס הכנסה. ההשלכות הנוספות הן המעבר למעמד של תושב זר לצורכי מס במדינת היעד ויש השלכות הנוגעות גם לענייני מיסוי מקרקעין, חבות מס רכישה ומס שבח וביטוח לאומי. כמו כן, יש לבדוק האם קיימת אמנת מס בין ישראל לבין מדינת היעד, וסוגיית המס ומעמד התושבות נבחנות בהתאם להוראות באמנת המס מאחר והן גוברות על דיני המס הפנימיים במדינת ישראל.

 

פעולות שיש לבצע כתושב חוץ בענייני מס הכנסה

בעזרת יועץ מס מנוסה מתייחסים לסוגיות כמו נטל מס הגירה, וחשוב לנסות לצמצם את מס ההגירה כאשר מחליטים לעשות רילוקיישן ולהתנתק מתושבות מישראל. אם מחזיקים בנכס בישראל כאשר מנתקים תושבות מישראל ניתן לשלם את מס ההגירה כאילו הנכס נמכר לפי שווק השוק העדכני, יש אפשרות לדחות את תשלום המס עד למימוש הנכס בפועל, וכך משלמים מס על החלק מרווח ההון הריאלי המחושב לפי תקופת החזקת הנכס.
בנוסף, יש להיעזר ברואה חשבון מנוסה למיסוי רילוקיישן כדי להכיר את שיטת המיסוי הנהוגה במדינת היעד, תוך התייחסות לאמנת המס בין המדינות, אם יש. הנושא מורכב מאוד לכן מומלץ לפני הרילוקיישן לפנות למשרד רואי חשבון המציע  ייעוץ מס כדי להבין מהן ההשלכות של תהליך הרילוקיישן למדינת היעד.

 

מיסוי רילוקיישן בעזרת רואה חשבון מוסמך

מיסוי רילוקיישן הוא תחום מורכב הדורש ידע, הבנה וניסיון עשיר. משרד רואי חשבון המתמחה בתחום מיסוי רילוקיישן בודק לעומק את המידע הנדרש ומכין תוכנית עבודה מסודרת ומפורטת עבור הלקוח המתכנן רילוקיישן, תוך בדיקת כדאיות תהליך ניתוק תושבות מישראל לצורכי מס. התנהלות נכונה מול רשויות המס בארץ ובחו”ל מבטיחה שקט נפשי, חיסכון משמעותי בתשלומי מס ופתרונות יצירתיים ומותאמים אישית ללקוח, תוך ייצוג מול רשויות המס בארץ.

 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.