מסגרת מיסוי חוק ההסדרים לשנת 2017

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2017 תוקן החוק ונוסף לו סעיף 3 (ט1) שעניינו מיסוי יתרות החובה של בעלי מניות.

עד לפני תיקון החוק , וגם לאחריו קיים סעיף 3 (ט) במסגרתו יש לחייב בריבית את יתרות החובה של בעלי מניות אשר משכו כספים מהחברות שלא באמצעות שכר או דיבידנד.

יתרות החובה הללו יכולות היו להישאר שנים רבות במאזני החברות עד שמס הכנסה היה מתעורר ואז היו סוגרים שומה כאשר היתרה הייתה מחויבת במס כדיבידנד או שכר.

התיקון הנוכחי בחוק ההסדרים לשנת 2017 יצר מצב חדש ומהפכני – לא עוד יתרות חובה לשנים רבות, לא עוד רכישת דירה עבור בעל המניות בחברה, ולא עוד רכישת חפצי אומנות ותכשיטים עבור בעל המניות באמצעות החברה ( עיין ערך ענבל אור…בגללה נוספה הוראה זו).

החוק מאד מורכב ומפותל , הוא משתרע על פני כ 10 עמודים צפופים, מנסים לסתום באמצעותו המון פרצות , הרבה שגיאות ניסוח ומה לא , אבל בסופו של דבר נוצא מצב בו על כל חברה לשלם מס על יתרות החובה של בעלי המניות במועד הגשת הדוחות השנתיים החל משנת 2017.

זו חובה חוקית לדווח על יתרות החוב ולסגור אותן באמצעות החזרת החוב או תשלום מס ללא כל אפשרות להמשיך לגרור אותן כפי נעשה עד כה.

הרעיון הוא כזה שחברה יכולה להשקיע את עודפי הכספים שלה אך ורק למטרות העסק.

היא יכולה לשלם מס נמוך של 23% על הרווחים שלה ובשום פנים ואופן לא להשתמש בכספים אלה למטרות האישיות של הבעלים- במידה ותמסור אותן לבעלים – המיסוי יגיע ל כ – 50%.

הסוכריה – מי שיחלק דיבידנד בין 1/2017 לסוף 9/2017 יוכל לשלם רק 25% מס על דיבידנד במקום 30% או אפילו 33% כולל מס יסף כאשר ההכנסה תעבור את הסך של 640,000 ₪ לשנה.

להלן עיקר ההוראות:

  1. יתרות חובה מיום 1/1/2013 ייסגרו עד לסוף שנת 2017 אם בחיוב מס ואם בהשבה.
  2. יתרות חובה משנת 2017 ייסגרו עד לסוף שנת 2018 כנ”ל.
  3. דירה שנמצאת בחברה אשר עיקר השימוש בה הוא של בעל המניות תמוסה במלוא העלות שלה או שתימכר לבעל המניות תוך כדי הקלות מיסי מכירה.
  4. משיכות בעלים שמקורן הלוואות שהחברה נטלה והריבית בגינן משולמת ע”י בהבעלים – לא תחשבנה כיתרות חוב לעניין החוק.
  5. לא יהיה שיקול דעת והחברה תחוייב לשלם את המס עם הגשת הדוח על פי החישובים והחיובים הקבועים בחוק.

 

 

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה