מס יסף – מס על הכנסות גבוהות

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

מס יסף הוא מס על הכנסות גבוהות המכונה בפי רבים גם בשם מס עשירים. המס מוטל על בעלי הכנסה חודשית גבוהה מעל כ-54,000 ₪ ועל בעלי הכנסה שנתית של יותר מ-647,640 ₪, נכון לשנת 2021. ראוי לציין כי ההכנסה בהקשר למס יסף כוללת גם הכנסות מרווחים על השקעות בשוק ההון, מרווח בגין שבח מקרקעין וגם על הכנסות מהגרלות ופרסים שונים. המס חל בדרך כלל על שכירים בעלי שליטה בחברות ועל בעלי תפקידים בכירים בחברות הגדולות והמובילות.
על פי התקנות, יחיד שהכנסתו החייבת עולה על התקרה שנקבעה, חייב להגיש דו”ח שנתי למס הכנסה. לכן, מומלץ לכל שכיר ולכל עצמאי בעלי הכנסות גבוהות לפנות לייעוץ של רואה חשבון מומחה או לקבל ייעוץ מיועץ מס מנוסה. הייעוץ קריטי ומאפשר להבין ולהעריך את גובה המס שיש לשלם וכדאי לבדוק האם חייבים להגיש דו”ח שנתי לפקיד השומה במס הכנסה.

 

פתח דברים

סעיף 121 ב’ לפקודת מס הכנסה קובע כי נישום יחיד אשר הכנסתו השנתית גבוהה מ-647,640 ₪, כלומר שכר חודשי של 53,970 ₪, יהיה חייב במס יסף (מס נוסף) בשיעור שלֵ 3%. ההכנסה החייבת היא ההכנסה כפי הגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, התשכ”א-1961, ולפי משמעותה בסעיף 89 לפקודה, וזאת למעט סכום אינפלציוני כפי שהוגדר בסעיף 99 ובסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ”ג-1963.
מכירת זכות במקרקעין כמו דירת מגורים אינה פטורה ממס אם שווי מכירת הנכס עולה על התקרה הקבועה בתקנות, התקרה משתנה בכל תחילת שנה.

 

פריסת הכנסה – חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת

כאשר מחשבים את ההכנסה החייבת לעניין המס הנוסף, יש להתייחס נכון להוראות סעיף 8 ג’ לפקודת מס הכנסה. סעיף 8 ג’ לפקודה קובע כי מותר לפרוס הכנסות מסוימות ליותר משנה אחת, בהתאם למפורט בסעיף. כך לדוגמה, סוגי ההכנסות שניתן לפרוס על פני מספר שנים הם דמי פדיון חופשה, מענק פרישה, מענק מוות, הפרשי שכר ועוד.
פריסת הכנסה משנה את סכום ההכנסה החייבת במס יסף, מאחר והחלק אותו פורסים לשנה אחרת נגרע מההכנסה החייבת בשנה שבה הנישום קיבל את ההכנסה, ומוסיפים את החלק לשנת המס אליה מייחסים את חלק ההכנסה שנפרס. יחד עם זאת, אפשרות זו אינה חלה על פריסת רווחי הון ושבח מאחר וזו פריסה טכנית. במקרה של רווחי הון או שבח ההכנסה החייבת לעניין מס היסף כוללת את סכום השבח הריאלי והמלא ואת סכום רווח ההון בשנת ביצוע העסקה, גם אם מבצעים פריסת הכנסה.

 

מס נוסף על הכנסות גבוהות – מגמות בישראל

כאמור, מס יסף הוא מס המוטל על שכירים בעלי הכנסות גבוהות, בהתאם לתקרה שנקבעה בתקנות המס. המס הוטל לראשונה בשנת 2012 במסגרת תיקון החקיקה ושינוי החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס. בשנת 2013 השכירים בעלי ההכנסות הגבוהות נאלצו בתשלום מס נוסף בשיעור של 2%, מאז הפקודה תוקנה וכיום שיעור המס הוא 3%.
המגמה במשרד האוצר היא להוריד את רף ההכנסה שמעליו מטילים מס יסף, ובשנים האחרונות יותר ישראלים חייבים במס הנוסף. להלן ריכוז של תקרות ההכנסה השנתית ושיעור מס יסף המוטל:

  • שנת 2013 – תקרת ההכנסה השנתית החייבת במס נוסף עמדה על 811,560 (תקרת הכנסה חודשית של 67,630 ₪), שיעור המס – 2%.
  • שנת 2014 – תקרת ההכנסה השנתית עמדה על 811,560 ₪, שיעור המס – 2%.
  • שנת 2015 – תקרת ההכנסה השנתית עמדה על 810,720 ₪ (הכנסה החודשית של 67,560 ₪), שיעור המס – 2%.
  • שנת 2016 – תקרת ההכנסה השנתית עמדה על 803,520 ₪ (הכנסה החודשית של 66,960 ₪), שיעור המס – 2%.
  • שנת 2017 – תקרת ההכנסה השנתית עמדה על 640,000 ₪ (הכנסה החודשית של 63,330 ₪), שיעור המס – 3%.
  • שנת 2018 – תקרת ההכנסה השנתית עמדה על 641,880 ₪, שיעור המס – 3%.
  • שנת 2019 – תקרת ההכנסה השנתית עמדה על 649,560 ₪, שיעור המס – 3%.
  • שנת 2020 – תקרת ההכנסה השנתית עמדה על 651,600 ₪, שיעור המס – 3%.

כפי שניתן לראות מריכוז תקרת ההכנסה, השינויים הביאו לכך שיותר ויותר אנשים משלמים את מס העשירים, אך ניתן לבצע פריסת הכנסה כדי ליהנות ממדרגות מס נמוכות יותר ואף להימנע כליל מתשלום המס.

 

מס יסף על רווח הון

בגין הכנסות משוק ההון מוטל מס רווחי הון, ובעת חלוקת הרווחים לבעלי המניות בחברה מוטל מס דיבידנד. במצב שבו ההכנסות עולות על התקרה שנקבעה מוטל גם מס יסף. לכן, כאשר נוצר רווח ממניות מוטל מס רווח הון בשיעור של 25%, ואם ההכנסה מעל התקרה המס הסופי יעמוד על 28% מהרווח ללא סכום אינפלציוני, לפי החישוב הבא: 24% רווח הון + 3% מס נוסף. יש לציין כי המס יוטל גם על משקיעים שמוכרים נכס שחל עליו מס שבח, אם שווי הדירה מעל כ-4.6 מיליון ₪.

כדאי לקרוא את המאמר: החזר מס שבח

 

כיצד רואה חשבון יכול לסייע לכם?

יחיד שהכנסתו החייבת עולה על התקרה חייב להגיש דו”ח בהתאם לתקנות מס הכנסה. רואה חשבון מוסמך ומנוסה מכין ומגיש את הדוח השנתי עבור הנישום, לאחר ייעוץ מקצועי ובדיקות מעמיקות. זהו תחום מורכב המחייב ידע וניסיון מקצועי, ובעזרת רואה חשבון ניתן לפרוס את ההכנסה כדי להפחית חבות מס או להימנע מתשלום המס הנוסף, ומקבלים ייעוץ מקצועי כדי לחשב את המס ולמצוא דרכים יצירתיות וחוקיות להפחיתו.

 

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה