ניהול תזרים מזומנים

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

תזרים מזומנים הוא מונח חשבונאי המתייחס לתנועות הכסף בעסק לאורך תקופת זמן קצובה. לניהול נכון של תזרים המזומנים בעסק יש תפקיד חשוב וקריטי להצלחת העסק מאחר והתזרים משמש בין השאר לתכנון תקציבי, לקבלת החלטות פיננסיות ועסקיות, להשגת המטרות, לחישוב רווחיות ועוד. אם לא מנהלים תזרים מזומנים נכון ,העסק עלול להיקלע לקשיים ולהגיע לפשיטת רגל.
יש לא מעט עסקים בארץ אשר נקלעים לקשיים ואף נסגרים עקב ניהול לקוי של תזרים המזומנים, הפקת דו”ח תזרים מזומנים משקף לעסק יתרת תזרים מזומנים, בעל העסק על ידי הדו”ח יכול לקבל החלטות עסקיות על סמך נתוני אמת.

 

תקבולים ותשלומים

 

התזרים מתאר את אופן זרימת המזומנים בעסק לאורך זמן קצוב. יש לציין כי לא מדובר רק בכסף מזומן אלא בסך התקבולים שהתקבלו בעסק, כולל תשלומים שבוצעו על ידי העסק.
תקבולים הם סכומי כסף שהתקבלו בעסק בתמורה לפעילות עסקית מסוימת, תקבולים שמקורם בהשקעות חיצוניות בעסק והלוואות שהעסק קיבל מגורמים חיצוניים.
תשלומים הם סכומי הכסף שהעסק שילם בתמורה לפעילות העסקית שוטפת כמו שכירות, תשלומים לספקים, ארנונה, שכר עובדים וכדומה. כמו כן, יש תשלומים כמו הוצאות לא שוטפות של העסק לצורך רכישת ציוד וכו’ ויש תשלומים שהעסק משלם כדי לפרוע הלוואות ולסגור חובות.

על בעל העסק לרשום את סעיפי התשלומים שלהלן למספר חודשים קדימה  (מומלץ לרשום את השבוע או החודש הקרוב בפריסה יומית ולאחר מכן בפריסה שבועית).

 • כל ההוצאות לפי סיווג
 • החזרי הלוואות
 • תשלומי מיסים
 • שקים דחויים
 • חיובי חברות אשראי

מנגד , יש לרשום את כל ההכנסות הצפויות – גם כן בפריסה יומית/שבועית.

 • תקבולים ידועים
 • שקים לגבייה המופקדים בבנק
 • תקבולים מחברות אשראי
 • הערכה של תקבולים צפויים על פי ניסיון העבר

את התשלומים והתקבולים יש לרשום בצורה כזו שנוכל לראות את יתרת חשבון הצפויה בכל יום או בכל שבוע על מנת לוודא שאין חריגות מהמסגרת המאושרת.

דוגמה לדוח תזרים מזומנים 

תזרים מזומנים לחודש XX

שבוע

1

2

3

4

יתרת בנק

3000

5200

1200

15800

הכנסות


פרעון שקים לגביה בבנק

1000

2000

5000

20000

העברה מחברת אשראי

4000

0

תקבולים בקופה

5000

5000

5000

5000

הוצאות

משכורת

1500

שכר דירה

500

הוצאות אחרות

2000

10000

20000

1000

מקדמות מס

300

חיוב החזר הלוואה

300

1000

1000

תשלום מע”מ

200

פירעון שקים דחויים

3000

6000

10000

יתרה

5200

1200

15800

1800

מסגרת

5000

5000

5000

5000

חריגה

0

0

10800

0

חשיבות תזרים מזומנים חיובי בעסק

 

הכסף שנכנס ויוצא מהעסק הוא כמו הדם שזורם בעורקי האדם, לכן ניהול תזרים מזומנים בעסק מאפשר למעשה את קיומו. אם לא מנהלים נכון את תזרים המזומנים, העסק חשוף לסכנות וצפוי להיקלע לקשיים. חשוב לזכור כי בנק ישראל לא מאפשר חריגה בחשבונות הבנקים לכן יש להקפיד יותר מבעבר על ניהול התזרים בעסק.
תזרים מזומנים חיובי מאפשר לעסק לעמוד בהוצאות השוטפות, לצמוח במהירות, להשקיע בציוד ומלאי, לשלם בזמן לספקים ולעובדים, לחדור לשווקים חדשים, להציע אשראי ללקוחות החשובים והנאמנים, להגדיל את הוצאות השיווק כדי לשפר את מכירות והרווחיות ועוד. בנוסף, תזרים מזומנים חיובי מהווה כמו חמצן לנשימה עבוד העסק בתקופות של משברים, כך לדוגמה עם פרוץ משבר הקורונה רק עסקים שניהלו תזרים חיובי הצליחו לשרוד את התקופה המאתגרת ונטולת ההכנסות, בעוד עסקים אחרים נסגרו, לקחו הלוואות גדולות או הצליחו לשרוד באמצעות המענקים מהממשלה.

 

מהן ההשלכות של תזרים מזומנים שלילי?

 

ניהול תזרים מזומנים שלילי בעסק עלולה להביא להידרדרות מהירה של העסק ולקריסתו. אמנם, לאתר פתיחת עוסק פטור או חברה בע”מ, העסק לא צפוי לכסות את ההוצאות השוטפות בשלב ההקמה והחדירה לשוק, אך גם בעסקים חדשים ובעסקים בשלבי התרחבות וצמיחה יש להעריך ולנהל נכון את התזרים, אחרת העסק עלול להיקלע לבעיות אקוטיות ולהפסדים גם אם חל גידול מהיר במחזור המכירות.
עסק עם תזרים מזומנים בעייתי יתקשה לגייס הלוואות מבנקים ומחברות מימון חוץ בנקאיות, הוא לא יוכל לשלם בזמן לספקים ואלו עשויים לדרוש תשלומים רק במזומן, והתזרים השלילי פוגע בפעילות הכללית של העסק ומקשה על ניהולו.

 

חשיבות דוח תזרים מזומנים לניהול העסק

 

דוח תזרים מזומנים כולל תחזית לתקופה הקרובה, לרוב 6-3 חודשים. הדוח מאפשר לבעל העסק לתכנן היטב את התנועות הכספיות וההוצאות השונות, וכך נמנעים ממצב שבו העסק רווחי אך אין בקופתו מזומנים המאפשרים את המשך קיומו. דוח תזרים מזומנים הוא כלי ניהולי והכרחי חשוב לבעל העסק, למרות שיש לא מעט בעלי עסקים המשוכנעים כי הדוח נועד רק למנהלי חשבונות ולרואי חשבון.
הדוח מאפשר לבעל העסק לקבל החלטות פיננסיות שקולות ואחראיות על סמך נתוני אמת, כך ניתן להיערך מראש ולבצע גבייה מהירה, לפנות לספקים בבקשה לדחיית תשלומים, לגייס הלוואות כאשר התזרים חיובי ולא לאחר שנקלעים לקשיים, ובעזרת הדוח אפשר לתכנן מתי לרכוש מלאי גדול, לגייס עובדים, להשקיע בציוד ועוד.

 

נקודות חשובות מה נותן לנו ניהול תזרים מזומנים?

 • שליטה על יתרות הבנק שלנו בכל רגע נתון כולל יתרות עתידיות.
 • שקט נפשי
 • מניעת הפתעות ואי נעימויות
 • דו שיח חיובי עם הבנק והסתמכות הבנק על הבטחות שלנו
 • הסתמכות על תזרים לצורך קבלת אשראי מהבנק
 • מניעת אי וודאות בעסק
 • התנהלות רגועה של העסק
 • מניעת משברים

 

אילו צעדים כדאי לנקוט בזמן משבר תזרימי?

 

 • הזרמת הון עצמי מבעל העסק.
 • פנייה לבנק כדי להגדיל אשראי, לקחת הלוואה בתנאים נוחים ולצורך עדכון הבנק על מחסור במזומנים בעסק.
 • מבצע גביית חובות מהלקוחות.
 • פניה לספקים בבקשה לשיפור תנאי אשראי ולדחיית תשלומים.
 • מכירת רכוש קבוע שניתן לוותר עליו.
 • החלפת בנק ושיפור תנאים (ריביות, הלוואות נוחות, מסגרת אשראי וכו’).

 

חשיבות רואה חשבון לצורך ניהול התזרים

 

כל עסק חייב לנהל נכון את תזרים המזומנים ולהפיק דוחות ייעודיים לצרכי מעקב ופיקוח. כדאי לדעת כי לאחר הקמת חברה בע”מ יש לבחור רואה חשבון לצרכי ביקורת, ואחד מתפקידו הוא להפיק דוח תזרים מזומנים. הדוח קריטי גם לבעלי העסק ולמנהלים הבכירים על מנת לייעל את העבודה, לקצץ את ההוצאות, לשפר גבייה מלקוחות, להגדיל מקורות אשראי ולקבל החלטות עסקיות שקולות.
בעזרת רואה חשבון בעלי העסק מקבלים תמונת מצב עדכנית על ביצועי העסק, התזרים והרווחיות, וניתן להתנהל נכון מול הבנקים, רשויות המס והספקים, לתכנן הוצאות ולשפר ביצועים.

דוגמאות בהן תזרים המזומנים עוזר לנו בעסק

 1. תשלומים עתידיים לספקים – לאילו תאריכים ניתן לרשום שקים.
 2. זיהוי חריגות בחשבון הבנק ומניעתן – אם אזהה מראש שחשבון הבנק עומד להכנס לחריגה זמנית , אוכל להסדיר הלוואת גישור מהבנק – הבנק יסתמך על התזרים לצורך מתן ההלוואה ללא צורך בביטחונות נוספים.
 3. יש הזדמנות עסקית הכרוכה בתשלום חד פעמי חריג – האם אוכל לעמוד בתשלום זה ולנצל את ההזדמנות?

נחזור לנושא הפסקה הקודמת חשיבות רואה חשבון לצורך ניהול תזרים מזומנים, איך רואה החשבון יכול להועיל לנו.

נשאלת השאלה איך פושטים רגל כאשר יש גידול במכירות ואפילו ברווחים?

נניח שאני נותן בעסק שלי אשראי ללקוחות בגובה שוטף + 60. גידול במכירות ידרוש ממני לממן חוב לקוחות שיהיה בגובה הגידול  במחזור ההכנסות למשך 75 יום.

אם לא אדאג מראש לאשראי אשר יממן חוב זה – הבנק יחזיר לי שקים , דבר שיתחיל “מחול שדים” שיכול להסתיים בסגירת העסק.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה