קרן גידור

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

קרן גידור, באנגלית Hadge Fund, היא מכשיר השקעה ייעודי שנועד להשיג רווח מקסימלי בכל מצבי השוק, בין היתר באמצעות גידור פיננסיים, לכן זהו מקור שמה של הקרן. כדאי לדעת כי לעומת קרן נאמנות שבה משקיעים בעיקר באפיקים סולידיים כמו אג”ח ומניות יציבות, בקרנות הגידור המטרה היא למקסם רווחים ותשואה לכן משתמשים בכלים פיננסיים שונים המתאימים לפעילות גם בשוק התנודתי, למשל מכירה בחסר, שורט, מינוף פיננסי וכו’.

בדרך כלל, קרנות הגידור מאוגדות במתכונת של שותפות מוגבלת וכך מנהל ההשקעות מהווה שותף כללי בעוד המשקיעים הינם שותפים מוגבלים שאין להם חלק בניהול ההשקעות בקרן. כדאי לדעת כי קרנות הגידור הראשונות החלו לפעול כבר בשנות ה-90 של המאה הקודמת, וכיום יש אלפי קרנות גידור בארץ ובחו”ל המנהלות סכומים אדירים בהיקף של כ-3 טריליון דולר.

קרנות גידור בנאמנות בשנת 2024 – רקע כללי

עם כניסת שנת 2024 כדאי לבדוק את ביצועי קרנות הגידור והאם מנהלי ההשקעות של הקרנות השונות מצדיקים את שכרם. מאחר שפיזור סיכונים והשקעות הוא כלל ברזל בקרב המשקיעים המנוסים בשוק ההון – חשוב להכיר מכשירי השקעה נוספים כמו קרנות הגידור, ובמיוחד את קרנות הגידור אשר מתמחות באגרות חוב (קרנות גידור בנאמנות) בגלל התשואה הגבוהה שהן השיגו בשנת 2023 והביצועים המרשימים שלהן בתחילת שנת 2024.

בעקבות הרפורמה בשוק ההון הוחלט ברשות לניירות ערך לקדם מכשיר חדש להשקעות, כלומר קרנות גידור בנאמנות, ועם כניסת שנת 2024 הציבור בישראל יכול ליהנות ממכשיר ההשקעה החדש והאטרקטיבי, וזאת לאחר שבעשור האחרון תעשיית קרנות הגידור בישראל התאימה רק למשקיעים כשירים ואמידים. בעשור האחרון החלו לפעול בישראל כ-180 קרנות המנהלות נכסים בהיקף של כ-55 מיליארד ₪.

ב-2024 כל משקיע יכול לגוון את תיק ההשקעות שלו ולהוסיף לתמהיל ההשקעות שלו את קרנות הגידור בנאמנות. זהו מכשיר הנמצא בפיקוח מלא של הרשות לניירות ערך, וקהל היעד כולל משקיעים כשירים ולא כשירים, ללא מגבלת סכום רכישה, וניתן לרכוש ולמכור באמצעות המערכת הבנקאית, אך יש להתייחס נכון לשיעור המס שחל על הרווח הריאלי בעת מימוש, כאשר המס הוא בגובה 25%. כמו כן, יש לשקלל את העלויות הגבוהות יחסית למשקיעים בקרנות הגידור, מאחר שדמי הניהול הממוצעים עומדים על 1.5% עד 2% מסכום ההשקעה, ואם מנהל הקרן השיג תשואה גבוהה לרוב יש לשלם דמי הצלחה בשיעור של 15% עד 20%.

מה זה קרן גידור?

כאמור, קרן גידור היא מכשיר השקעה המיועד בעיקר למשקיעים שהם לקוחות כשירים ומוסדיים. באמצעות השקעה בקרנות גידור ניתן להפעיל כלים מתקדמים ומתוחכמים יותר במטרה למקסם תשואה ובשאיפה לגדר הפסדים. בשנים האחרונות גובר העניין בקרנות הגידור מצד המשקיעים, במיוחד כאשר הבורסה תנודתית ויש היעדר כדאיות במכשירי השקעה אחרים.

כפי שציינו, בשנת 2024 כל אדם יכול להשקיע בקרנות גידור בנאמנות וליהנות מתשואה גבוהה וחיובית ומפיזור סיכונים בתיק ההשקעות שלו. קרנות הגידור בנאמנות שונות מקרנות הנאמנות המסורתיות שיועדו בעיקר למשקיעים אמידים ומנוסים (כשירים), מאחר שהמוצר החדש מאפשר למנהל הקרנות החדשות להיות יותר גמישים בניהול ההשקעות שלהם, והמשקיע יכול להצטרף או לצאת מהקרן במועדים קבועים ומוגדרים מראש, לכן הנזילות במכשיר זה אינה ברמה היומית. בנוסף לזאת, בקרנות החדשות מנהלי הקרן רשאים לגבות דמי הצלחה, מה שהם אינם יכולים לבצע בניהול קרן נאמנות רגילה.

ראוי לציין כי ההגדרה של קרן גידור בישראל מופיעה בתקנות השקעות בנאמנות. התקנות קובעות כי קרן גידור ישראלית היא תאגיד שמטרתו לנהל השקעות משותפות בניירות ערך אשר נסחרים בבורסה ובשווקים מוסדרים אחרים, תוך כדי קניית ויצירת אופציות וחוזים עתידיים ובאמצעות מכירת ניירות ערך בחסר והפקת רווחים מפעולות אלה. קרן גידור בארץ רשאית לבצע קניות ומכירות בחסר, גם בתנאים ובשיעורים המותרים על פי חוק לקרנות הנאמנות.

בתוך כך, מנהל ההשקעות בקרן הגידור משתמש בכלים פיננסיים משוכללים ומתוחכמים יותר, לדוגמה מסחר באופציות, שורט או מינוף, וכלים אלו הנחשבים למיוחדים ולמשוכללים אינם נמצאים בשימוש על מנהלי ההשקעות במכשירי ההשקעה והחיסכון הרגילים ובהם קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל להשקעה וכד’.

ראוי לציין כי קרנות גידור מסוגלות לייצר רווחים כאשר השוק עולה וגם כאשר השוק יורד. לכן, במציאות הפיננסית הנוכחית, כאשר הריבית בפיקדונות הבנקאיים אינה משתלמת לנוכח הריבית הגבוהה במשק וכאשר הבורסה תנודתית ודמי הניהול גבוהים, הפכו קרנות הגידור לאפיקי השקעה אלטרנטיביים עבר הבנקים ובתי ההשקעות, ובנוסף הקרנות החלו למשוך אליהם את המשקיעים המנוסים שמעוניינים להשיג תשואות גבוהות ואטרקטיביות על ההשקעות שלהם.

מאפיינים של קרנות גידור ישראליות

לקרנות הגידור הישראליות יש מבנה משפטי ייחודי מאחר שהן מוגדרות כשותפות מוגבלת. השותפות המוגבלת מונה עד 50 משקיעים בלבד, ובפועל המשקיעים הינם שותפים בקרן הגידור. השותף הכללי בקרן גידור הוא מנהל ההשקעות, ותפקידו להוציא לפועל את אסטרטגיית ההשקעות בקרן הגידור.

כדאי לדעת כי ברוב קרנות הגידור הישראליות השותפים משלמים דמי ניהול בשיעור של כ-2%, ובנוסף עליהם לשלם דמי הצלחה בגובה של כ-20%. למעשה, מנהל ההשקעות בקרן שהוא השותף הכללי מתוגמל על ידי דמי הצלחה בלבד, כלומר הוא מתוגמל כאשר אסטרטגיית ההשקעה שלו יוצרת רווחים אמיתיים, ולכן קיים אינטרס זהה להצליח עבור מנהל הקרן והמשקיעים השותפים בה.

החוק בישראל קובע כי יש לרשום את קרן הגידור בתור חברה בערבון מוגבל, כלומר חברה בע”מ, לכן אם הקרן הפסידה וצברה חובות אין אפשרות לדרוש מהמשקיעים שהם שותפים מוגבלים לשאת ביותר מהסכום שהם השקיעו.

חשוב להדגיש כי קרנות הגידור פונות למשקיעים מוסדיים וכשירים בלבד. אך קרנות הגידור בנאמנות מיועדות לכל המשקיעים, גם למי שאינו כשיר. משקיע כשיר הוא מי שעומד בתנאים שנקבעו מבחינת נזילות והכנסה שנתית, אלו משקיעים אמידים שמסוגלים לעמוד בהפסדים ויש להם ידע וניסיון בניהול מושכל של כספים והשקעות. בגלל המבנה הייחודי של קרנות הגידור, רף הכניסה שנקבע למשקיעים הינו גבוה למדי, וברוב הקרנות הישראליות תנאי הסף לכניסה עומד על לפחות מיליון ₪. בנוסף לזאת, דמי ניהול שנעים לרוב סביב 2% נחשבים לגבוהים יחסית, והמשקיעים הרשומים בקרן הגידור חייבים בתשלום דמי הצלחה, ואלו יכולים לנוע בין 10% ועד 50%. מעבר לכך, יש להתייחס לתשלום מס רווח הון בשיעור של 25% ואת המס משלמים בתום שנת המס.

קרנות ישראליות בולטות בשנים 2023 – 2024

קרנות הגידור הישראליות הפכו לאטרקטיביות מאוד בשנים האחרונות, ומרביתן הצליחו להשיג תשואה עודפת עבור המשקיעים. יחד עם זאת, שנת 2023 הייתה שנה מאתגרת במיוחד עבור מנהלי ההשקעות בקרנות הגידור הישראליות לנוכח קידום הרפורמה המשפטית שגרמה למחאת המונים ולחשש מהשפעתה על יציבות הכלכלה המקומית, ולאור ביצועי החסר של הבורסה בתל אביב ביחס למדדי המניות המובילים ברחבי העולם.

בישראל יש מעל 100 קרנות גידור הפועלות בהיקפים שונים, החל מכמה עשרות מיליוני שקלים ועד כמה מאות מיליוני שקלים. בין קרנות הגידור הבולטות שהצטיינו בשנת 2023 ניתן למנות את קרן הגידור קריאייטיב וואליו שרשמה תשואה של 5.1% ברבעון הראשון של השנה, ותשואה חיובית בשיעור 17.9% בשלוש השנים האחרונות, קרן הגידור קאי שקלי שרשמה תשואה בשיעור של 3.2% ברבעון הראשון של השנה, קרן פורטפוליו A של בית ההשקעות אלטשולר שחם, קרן גידור חצבים ועוד.

בשנת 2024 הצפי הוא לגידול משמעותי בהיקף ההשקעות בקרנות גידור בנאמנות, והרשות לניירות ערך משקיעה מאמצים רבים בעידוד הציבור החרב להשקיע במכשיר ההשקעה החדש יחסית. לכל קרן גידור בנאמנות יש שם ייחודי המגדיר מראש את המהות העיקרית ואופי ההשקעות בקרן, וזאת מעבר לתשקיף. כמו כן, המשקיעים מקבלים מידע נוסף כמו קרן ממונפת, קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ וקרן מועדים קבועים. אלו שינויים שכדאי להכיר אם מתכננים להשקיע במכשיר זה.

המועד הקבוע משקף את תאריכי הכניסה והיציאה במועדים שנקבעו מראש על ידי מנהלי הקרן, כלומר אין נזילות מלאה כמו במכשירי השקעה אחרים ובהם קרן נאמנות רגילה. כמו כן, מנהלי ההשקעות בקרנות החדשות רשאים לגבות דמי הצלחה עד לשיעור של 20% מהרווחים הריאליים, ולטענת המומחים דמי ההצלחה מדרבנים את מנהלי ההשקעות בקרנות הגידור להשיג ביצועים טובים יותר.

קרנות הגידור הבולטות רשמו תשואה חיובית גבוהה בשנת 2023, ובגלל המלחמה חשוב לזכור כי הבורסה בתל אביב נצבעה באדום ורק לאחרונה יש התאוששות. הקרנות הבולטות בשנת 2024 הן ספרה טק, קרן נץ מבית אלטשולר שחם, קריאייטיב ווליו, ולונג אוויטיס אל.פי, חלקן הניבו תשואה דו ספרתית.

מבנה משפטי של קרן גידור

המבנה המשפטי של קרן גידור הוא מבנה מורכב יחסית ששונה מאופן ההשקעה הרגילה בשוק ההון, למשל השקעה באמצעות קרנות נאמנות או השקעה בעזרת מנהלי תיקים וברוקרים. קרן הגידור בישראל מורכבת ברוב המקרים משתי ישויות משפטיות נפרדות:

  • קרן שהיא שותפות מוגבלת להשקעה המוקמת לצורך השקעה משותפת ויש בה חברים שהם המשקיעים ושותף נוסף המוגדר כשותף כללי ותפקידו לנהל את הקרן.
  • שותף כללי שהוא חברה בע”מ ותפקידו לנהל את הקרן ולגבש את אסטרטגיית ההשקעות בקרן הגידור. כלומר, הקרן מנוהלת בפועל על ידי חברה בע”מ שהיא חברת הניהול, וכך הסיכון חל רק על המשקיעים השותפים בקרן מאחר שהשותף הכללי אינו חולק ברווחים ולכן הוא אינו חולק בסיכון, אך בפועל הוא מקבל דמי הצלחה.

כדי להגן על השותפים המשקיעים בקרנות הגידור ממנים שני שומרי סף:

נאמן – עורך דין נאמן בעל זכות יחיד בחשבון המשקיעים שתפקידו לוודא כי כספי המשקיעים מופנים רק להשקעה ולא למטרות אחרות.

רואה חשבון – רואה חשבון אחראי על חישוב רווח והפסד, ובנוסף עליו לדווח למשקיעים ולבצע את חלוקת הרווחים. רואה החשבון חייב להיות מוסמך על ידי רשות המיסים כנאמן מס והוא אחראי בין היתר על חישובי המס עבוד השותפים בקרן הגידור כדי למנוע מצבים של גביית יתר.
משרד רו”ח זיו שיפר ושות’ מתמחה בליווי חברות ובעלי עסקים בתהליכי השקעה בשוק ההון. למידע נוסף בנושא אנא צרו קשר איתנו עוד היום.

מי יכול להיות משקיע בקרן גידור?

ההשקעה בקרנות גידור רגילות מיועדת למשקיעים מוסדיים וכשירים, והציבור הרחב יכול להשקיע במוצר החדש שנקרא קרנות גידור בנאמנות. משקיע כשיר הוא מי שעומד באחד מהתנאים הבאים:

  • המשקיע מחזיק בנכסים נזילים בהיקף של מעל 8,364,177 ₪, נכון לשנת 2024.
  • ההכנסה השנתית של המשקיע היא מעל 1,254,627 ₪ או שההכנסה של התא המשפחתי מעל 1,881,940 ₪.
  • השווי הכולל של הנכסים הנזילים של המשקיע עולה על 5,227,610 ₪ וההכנסה השנתית שלו בשנתיים האחרונות מעל 627,313 ₪.

למידע נוסף מיהו משקיע כשיר וכיצד להיות משקיע כזה כדי להשתתף בהשקעות האטרקטיביות בקרנות הגידור – לחץ על הקישור למאמר מקיף ומקצועי בנושא משקיע כשיר.

אסטרטגיות להשקעה בקרנות גידור בנאמנות

כאשר בוחנים את פעילותן של קרנות הגידור בנאמנות בישראל ניתן להבין את אסטרטגיית ההשקעה של מנהלי הקרנות, ורובם משלבים את האסטרטגיות הבאות:

  • אסטרטגיית השקעה מסוג Short Long בצמדי סוגי נכסים כדי לייצר ערך של האחד על חשבון השני.
  • אסטרטגיית השקעה מסוג Macro Global באמצעותה ניתן לנצל שינויים במדיניות ו/או בהתפתחות המאקרו כלכלית וההשפעות שלהן על השווקים השונים.
  • אסטרטגיית השקעה מסוג מסחר סיסטמי המבוסס על זיהוי מגמות ועיוותים שונים בעזרת אלגוריתמים משוכללים ומהירים ובהתאם לתנאי השוק המשתנים.

ההבדלים בין קרן גידור לקרן נאמנות

קרן נאמנות

קרן גידור

משקיעים

כולם

גופים מוסדיים ומשקיעים כשירים

אפיקי השקעה

אפיקים סולידיים ומסורתיים

מכשירי השקעה משוכללים

דמי ניהול

דמי ניהול בשיעור אחיד על בסיס שווי הקרן

דמי ניהול בדרך כלל בשיעור 2% + דמי הצלחה כ-20%

סכום השקעה מינימלי

אין מינימום

בדרך כלל מיליון ₪

מסחר בבורסה

נסחרת בבורסה

אינה נסחרת

מספר משקיעים

ללא הגבלה

עד 50

רגולציה ופיקוח

פיקוח הדוק

פיקוח חלקי

שקיפות לציבור

מלאה

חלקית

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה