רווח גולמי

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

כל בעל עסק וכל בעלים של חברה מסחרית או יצרנית, חייבים להכיר את המושג רווח גולמי, מאחר שזהו אחד מהמדדים החשובים ביותר לבחינת הרווחיות של העסק או החברה. כדאי לדעת כי מדד הרווח הגולמי מהווה סעיף מרכזי בדוח רווח והפסד ובאמצעותו ניתן להסיק תובנות חשובות וללמוד על יכולת החברה להפיק רווחים ממכירת שירותים ו/או מוצרים, ובנוסף ניתן להסיק לגבי הצלחת העסק והפוטנציאל שלו (נקודה חשובה מאוד עבור משקיעים).

מה זה בדיוק רווח גולמי ומה הוא משקף? איך מחשבים אותו? מי צריך לדווח על רווח גולמי וכיצד? מהם ההבדלים העיקריים סוגי הרווח הנפוצים? צוות המומחים של משרד רואי חשבון זיו, שיפר ושות’ הכין עבורכם מדריך מקצועי בנושא ועונה על כל השאלות הנפוצות.

מה זה רווח גולמי?

ההגדרה המקצועית של רווח גולמי, באנגלית Gross Profit, הוא ההפרש בין ההכנסה ממכירות החברה (חברה מסחרית או חברה יצרנית) לבין עלות המכר. בתחום החשבונאות, עלות המכר הנקראת גם עלות המכירות מייצג את סך העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בייצור המוצרים (או עלות ייצור השירותים) שנמכרים בסעיף המכירות בדוח רווח והפסד.

מדד הרווח הגולמי הוא סעיף חשוב המופיע בדוח רווח והפסד של חברה יצרנית או מסחרית (כולל חברת שירותים), ומדד זה יכול ללמד אותנו על רווחיות החברה, יעילות ויציבות פיננסית של החברה, התנהלות כלכלית של החברה ובנוסף מדד הרווח הגולמי מאפשר למשקיעים לחשב את כדאיות ההשקעה בחברה.

אם הרווח הגולמי שלילי מכנים אותו הפסד גולמי.

הרווח הגולמי מופיע בדוח רווח והפסד בדרך הבאה (דוגמא מספרית להמחשה):

מכירות נטו

180,000

עלות המכר

60,000

רווח גולמי

120,000

*הערה, זהו רק חלק מהדוח.

לכן, במקרה זה אנחנו מחשבים את הרווח הגולמי לפי נוסחת החישוב הבאה:

רווח גולמי = מכירות נטו – עלות המכר.

בהתאם לדוגמא שהבאנו החישוב הוא: 180,000 – 60,000 -= 120,000 (רווח גולמי). ראוי לציין כי נהוג לחשב את שיעור הרווח הגולמי באחוזים, ובהתייחס לדוגמא שלנו נשתמש במשוואה הבאה:

רווח גולמי / מכירות נטו

דוגמא: 120,000 / 180,000 = 0.667. לכן, שיעור הרווח הגולמי של החברה הוא 0.667.

כעת, בואו נציג את הרווח הגולמי שמופיע בדוח רווח והפסד בהתאם לאופי החברה:

חברה מסחרית – במקרה של חברה מסחרית הרווח הגולמי משקף את הפער בין ההכנסות ממכירת מוצרים (מכירות בשוק הקמעונאי) לבין עלות המוצרים בשוק הסיטונאי.

חברה יצרנית – במקרה של חברה יצרנית הרווח הגולמי משקף את הפער בין מכירות החברה בניכוי עלויות הייצור (עלויות ישירות כגון: חומרי גלם, שכר עבודה לעובדי הייצור, פחת ועוד תשומות), ובמילים פשוטות מכירות מינוס עלויות הייצור

.חברת שירותים – במקרה של חברת שירותים הרווח הגולמי משקף את הפער בין הכנסות החברה ממתן שירותים לבין העלויות לאספקת השירותים. ראוי לציין כי שיעור הרווח הגולמי המקובל לחברות שירותים נע בטווח שבין 25% עד 28%.

אנחנו ממליצים לכם ללחוץ על הקישור כדי לצפות בדוח רווח והפסד מלא ולהרחיב את הידע בנושא באמצעות קריאת מאמר בנושא דוח רווח והפסד לחברות

איך מחשבים רווח גולמי?

כפי שהצגנו בפסקה הקודמת הנוסחה לחישוב רווח גולמי לחברה מסוימת היא:

רווח גולמי = מכירות נטו – עלות המכר.

דוגמא מספרית נוספת להמחשת החישוב:

נניח ואתם בעלים של חברה המתמחה בייצור מעמד לרכב עבור סמארטפונים. אם עלות ייצור המעמד לסמארטפון היא 60 ₪ ואתם מוכרים את המוצר במחיר של 120 ₪, הרי הרווח הגולמי של חברתכם הוא 60 ₪ לפריט אחד.

זוהי דוגמא פשוטה לחישוב רווח גולמי אבל במציאות הדברים הרבה יותר מורכבים, מומלץ לקבוע פגישת ייעוץ עם הצוות המנוסה של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות, ונשמח לסייע לכם בנושא. לחצו ליצירת קשר

הבדלים בין רווח גולמי לרווח תפעולי

עד כה ראינו כי ההתייחסות לרווח הגולמי משתנה בין חברות מסוגים שונים, וזאת על פי סוג החברה ופעילותה העסקית, בפסקה הקודמת הצגנו כיצד מתייחסים לרווח הגולמי בחברה מסחרית, חברת יצרנית וחברת שירותים. כלומר, יש הבדלים משמעותיים מבחינת שיקוף הפער בין מכירות או הכנסות החברה ממוצרים או משירותים לבין עלות המכר והעלויות שהחברה שילמה בגין מכירת המוצר או מתן השירות.

חשוב לציין כי ישנם סוגי רווח שונים המופיעים בדוח רווח והפסד של חברות. לפניכם דוגמא לדוח רווח והפסד עם המספרים שהבאנו בדוגמא הראשונה:


מכירות נטו

180,000

עלות המכר

60,000

רווח גולמי

120,000


הוצ' מכירה ושיווק

-

הוצ' הנהלה וכללית

-

הכנסות אחרות

-

הוצאות אחרות

-

רווח תפעולי

-

הכנסות מימון

-

הוצאות מימון

-

רווח לפני מס

-

הוצאות מס

-

רווח נקי

-

את הרווח הגולמי חישבנו לפי נוסחת החישוב: מכירות נטו – עלות המכר.

הרווח התפעולי מציג בפנינו את העלות הגולמית יחד עם עלויות כמו חומרי גלם, שכר עובדים, הוצאות שיווק, הוצאות עבור שכירות וכו’. הרווח הגולמי אינו מתחשב בהוצאות המימון השונות, למשל הוצאות כמו הלוואות שהחברה נטלה, תשלום מס, עלויות תפעול העסק וכד’. אלו הוצאות שמופיעות בדוח רווח והפסד בשדה המתאים, על כן הן אינן כלולות בחישוב הרווח הגולמי של החברה.

ההגדרה המקצועית (חשבונאות) של רווח תפעולי היא: הרווח של החברה בגין הכנסותיה השוטפות. זהו מדד חשוב ומשמעותי עבור בעלי החברה מאחר שהרווח משקף את הפער (הפרש) בין הכנסות החברה לבין ההוצאות שלה, בהתאם לתחום העיסוק המרכזי שלה, וזאת לפני ניכוי מס, ובדרך כלל גם לפני ניכוי הוצאות והכנסות מימון.

בפועל, הרווח התפעולי מבוסס על הרווח הגולמי שחישבנו בתחילת דוח רווח והפסד ומנכים ממנו עלויות נוספות לתפעול השוטף של החברה. כך לדוגמא, ניתן לנכות מהרווח הגולמי הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות מחקר, הוצאות פיתוח, הוצאות מכירה ושיווק (פרסום) והוצאות והכנסות תפעוליות נוספות.

לכן, במצב שבו החברה רושמת רווח גולמי ויש לה הפסד תפעולי, ניתן במקרים מסוימים להחזיר את החברה לרווחיות תפעולית באמצעות התייעלות, קיצוץ בעלויות השונות ועוד.

נוסחת החישוב של שיעור הרווח התפעולי היא – רווח תפעולי / מכירות.

לאחר חישוב שיעור הרווח התפעולי ניתן להבין מהיחס כמה תורם כל שקל של מכירות לרווח התפעולי, ולמעשה מחשבים את שולי הביטחון לאחר ניכוי הוצאות מכירה והנהלה ששימשו לתשלומי ריבית ולתשלום הוצאות אחרות.

כפי שאתם רואים הנושא עשוי להיות מורכב מבחינת חשבונאית, לכן מומלץ לקבל ליווי מקצועי צמוד של רואה חשבון. לליווי ולייעוץ מקצועי בנושא הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד הוא דוח חשוב לכל בעלי העסקים, הדוח הכספי מפרט את התוצאות הכספיות של החברה, לרוב בפרק זמן של רבעון או שנה. את תוצאות הדוח נהוג להשוות לתוצאות הדוח מהפעילות של החברה בשנה הקודמת (או שנתיים קודמות).

דוח רווח והפסד חשוב גם עבור המשקיעים והוא מספק עבורם מידע ואינדיקציה לכדאיות ההשקעה בחברה. כאשר בוחנים דוח רווח והפסד יש להתייחס נכון לחישוב הרווח הגולמי, ומיותר לציין כי הדוח החשוב חייב להיעשות על פי כללי החשבונאות המחייבים ובהתאם להוראות על מנת להימנע ממיצג שווא.

סיכום

במדריך זה הבנו מהי החשיבות של מדד הרווח הגולמי וכיצד הוא משקף את רווחיות החברה. הרווח הגולמי משקף גם את יכולתה של החברה להפיק רווח ממכירת מוצרים או שירותים. המדריך נועד לשפוך אור על דוח רווח והפסד, בדגש על מושגי המפתח המופיעים ובנוסף המדריך מציג בפניכם את נוסחת החישוב של רווח גולמי.

המידע במדריך זה נועד לצורכי ידע בלבד, להכרת מושגי המפתח בדוח רווח והפסד ולהצגת נוסחת החישוב של רווח גולמי ורווח תפעולי. מדד הרווח הגולמי משקף בין היתר את רווחיות החברה, הוא נחוץ לבדיקת יכולת החברה ופוטנציאל המכירות שלה, ובנוסף הוא חשוב עבור משקיעים.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה