גילום שווי רכב

כיצד נעשה חישוב גילום שווי רכב

מעסיקים רבים במשק הישראלי נותנים לעובדים שלהם רכב צמוד מהעבודה, כאשר הרכב נועד לשמש את העובדים לצורכי עבודתם וגם לצרכיהם הפרטיים. זו הטבה לעובד השכיר וכתוצאה מכך חל שווי שימוש ברכב על פי תקנות מס הכנסה.

ראוי לציין כי בשנה האחרונה רבים מהעובדים המקבלים רכב מהעבודה תוהים איך האינפלציה משפיעה על גילום שווי רכב. האינפלציה גבוהה בתקופה האחרונה ויש לכך השפעה ישירה על העלאת שווי השימוש ברכב והתשלום למס הכנסה בגין הרכב הצמוד ממקום העבודה. לכן, החל מינואר 2023 העובדים השכירים שמקבלים רכב חברה צפויים לשלם יותר כסף לאורך כל שנת המס, גם אם במהלך השנה האינפלציה תרד.

זקיפת שווי רכב וגילום שווי רכב – הסבר כללי

כדאי לדעת כי שווי השימוש ברכב הוא בפועל סכום כסף שנזקף להכנסה של עובד שכיר המקבל רכב מהמעסיק שלו. סכום זה נחשב לשווי כספי של טובת הנאה הגלומה בשימוש הפרטי של העובד ברכב.

סעיף 2(2)(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי זקיפת רכב צמוד לשימוש העובד מהווה חלק בלתי נפרד מההכנסה החייבת במס של העובד, ובנוסף התקנה קובעת כי המעסיק חייב לשלם דמי ביטוח לאומי עבור ההטבה שהוא מעניק לעובד.

אם כלי הרכב נרשמו לראשונה החל מיום 1 בינואר 2010, מחשבים את השווי כאחוז ממחיר מחירון כלי הרכב בהיותו חדש. שיעור שווי השימוש החודשי ברכב עומד כיום על 2.48%, והתקרה שנקבעה לשנת 2023 לעניין חישוב שווי השימוש עומדת על 545,550 ₪.

התקנות קובעות כי שווי השימוש יוצמד למדד המחירים לצרכן, למעט בשנה הראשונה שבה הרכב עלה על הכביש ונרשם לתנועה.

כאמור, כיום האינפלציה גבוהה ומדד המחירים לצרכן עלה באופן משמעותי, על כן יש לכך השלכות ישירות על המס אשר העובדים נדרשים לשלם עבור שווי השימוש ברכב הצמוד, והתשלום עשוי להיות משמעותי.

איך מחשבים שווי שימוש רכב?

יש שתי שיטות לחישוב שווי שימוש ברכב:

  • שיטת חישוב המבוססת על קבוצת המחיר.
  • שיטת חישוב שווי השימוש הליניארי.

שיטת החישוב לפי קבוצת מחיר מתייחסת לכלי רכב שנרשמו במשרד התחבורה עד ליום 31/12/2009. בשיטה זו מסווגים את הרכבים לפי קבוצות, ולכל קבוצה יש שווי שימוש אחר בהתאם לסוג הרכב כפי שנרשם ברישיון הרכב, נפח מנוע וכו’, ולא על סמך שנת הייצור.

תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב)(תיקון), התש”ע-2009, הן התקנות החדשות והעדכניות ביותר, התקנות החדשות קובעות כי שווי השימוש ברכב שנרשם לראשונה במשרד התחבורה, מיום 1 בינואר 2010, יחושב לפי השיטה הליניארית, כלומר שיעור שווי השימוש החודשי הוא 2.48%.

הנוסחה לחישוב שווי השימוש ברכב:

שיעור שווי השימוש לפי 2.48% X מחיר מתואם (מחיר מחירון בתוספת התאמות והצמדות).

גילום שווי רכב בכלי רכב חשמליים והיברידיים מבוסס על החישוב הבא:

  • רכב היברידי ללא הטענה מרשת החשמל – 530 ₪ לחודש.
  • רכב היברידי הנטען מרשת החשמל (פלאג אין) – 1,050 ש”ח לחודש.
  • רכב חשמלי – 1,250 ₪ לחודש.

כדי לחשב את שווי השימוש ברכב צמוד ניתן להשתמש בסימולטור באתר רשות המיסים. שיטת החישוב מבוססת על מכפלה של המחיר המתואם לצרכן בשיעור שווי השימוש, לפי הטבלה הבאה (המחירים המתואמים לשנת 2023):

מועד רישום הרכב במשרד התחבורה

שווי שימוש חודשי

שווי שימוש שנתי

החל מ-1/1/2010

2.48%

2.48% X 12

עד 31/12/2009

קבוצת מחיר 1 – 2,940 ש"ח

35,280 ₪

קבוצת מחיר 2 – 3,190 ש"ח

38,280 ₪

קבוצת מחיר 3 – 4,100 ש"ח

49,200 ₪

קבוצת מחיר 4 – 4,920 ש"ח

59,040 ₪

קבוצת מחיר 5 – 6,810 ש"ח

81,720 ₪

קבוצת מחיר 6 – 8,830 ש"ח

105,960 ₪

קבוצת מחיר 7 – 11,360 ש"ח

136,320 ₪

אופנוע 3L – 980 ש"ח

11,760 ש"ח

לפי מה נקבע השווי למס של הרכב הצמוד?

פקודת מס הכנסה קובעת זקיפת שווי רכב לשכרו של העובד היא בשווי עבור חודש מלא ולא עבור חודש חלקי, לכן לא מתחשבים בימי חופשה, מחלה, נסיעה לחו”ל וכדומה. אם העובד נעדר מעבודתו ועובד אחר עשה שימוש ברכב, יש אפשרות לחלק ביניהם את זקיפת שווי השימוש ברכב החודשית, בהתאם ליחס השימוש ברכב באותו חודש.

הגדרת המחיר המתואם הינה:

שנת רישום הרכב לראשונה במשרד התחבורה – המחיר המקורי של הרכב לצרכן ביום רישומו לראשונה במשרד התחבורה או ביום 1 בינואר בשנת רישום הרכב, לפי המאוחר מביניהם.

שנת המס העוקבת – הכפלת יחס המדדים בסכום המתקבל מחיבור המחיר המקורי עם הפרש ההתאמה.

לדוגמה: אם העובד קיבלה רכב צמוד ב-2020 ומחיר הרכב היה 200,000 ש:ח, והעובד במדרגת מס בשיעור 35%, במקרה זה שווי השימוש החודשי ברכב יהיה 4,960 ₪ (200,000 X 2.48%), והסכום ייזקף לשכר החודשי של העובד וממנו ירד מס לפי מדרגת המס, במקרה שלנו 35%.

כיצד גילום שווי רכב מתבטא בתלוש משכורת?

גילום שווי רכב מהעבודה בא לידי ביטוי בתלוש השכר כסכום הנזקף להכנסת העובד. הסכום מגולם כשווי כספי של טובת הנאה עקב השימוש ברכב הצמוד, לכן ברשות המיסים ממסים את ההטבה.

כיצד המשרד יכול לעזור לחברה בהקשר לגילום שווי רכב?

משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ הוא מהמשרדים המובילים לראיית חשבון. המשרד מספק מענה מקצועי לכל הלקוחות ומעניק טיפול אישי ופתרונות מתקדמים בשירותי תכנון מס והקטנת חבות המס.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה