שווי רכב - הגדרת רכב תפעולי - הגדרת רכב חילופי

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

על “רכב מאגר” לאור פסק דין ע”מ 40932-03-16 בזק ישיר הדפסות איכות (2005) בע”מ

עניינו של פסק הדין משנת 2018 הינו בכך שהחברה לא חייבה את עובדי בשווי רכב על פי התקנות לאור טענתה כי כלי הרכב הינם “רכב מאגר” אשר משמש אך ורק לצרכי עבודה וכלי הרכב אינם צמודים לעובדים.

בעקרון, הוק אינו מגדיר “רכב מאגר” אלא מבדיל בין “רכב תפעולי” לרכב רגיל.

הגדרת “רכב תפעולי” בחוק:

“רכב תפעולי” – רכב שהתקיים בו, להנחת דעתו של פקיד השומה, אחד מאלה:

(1)    הרכב הוא רכב ביטחון, כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ”א-1961, המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד;

(2)    הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, הוא משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק, לפי העניין, מקום העיסוק של המעביד, של בעל משלח היד או של בעל העסק, לפי העניין – אינו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.

 

ההתייחסות “לרכב מאגר” נכנסה לראשונה ללקסיקון בהנחייה ( לא בחקיקה) של מס הכנסה משנת 2014 אשר לפיה רכב מאגר הינו רכב אשר מוקצה לפעילויות השוטפות של העסק, אינו מוקצה ואינו צמוד לאף עובד והוא נמצא דרך קבע מעבר לשעות העבודה בחצרות  בית העסק ואינו יוצא משם אלא במקרים חריגים ועל פי אישור גורמים מוסמכים בחברה.

יש חובה לבצע רישום ותיעוד מסודר בעניין זה.

בעניין חברת “בזק ישיר” נשוא פסק הדין נמצאו ממצאים רבים אשר סותרים את הטענה בדבר רכב מאגר:

  1. לא נוהלו רישומים מסודרים
  2. נמצאו תדלוקים רבים של כלי רכב מחוץ לשעות העבודה כולל שבתות וחגים.
  3. לא הביאו לעדות עובדים של החברה בדבר התנהלות החברה עם רכבי המאגר.
  4. החברה לא הביאה ראיות לעניין עמידתה בתנאי “רכב מאגר”.
  5. למרות שההנחיה הנ”ל מאפשרת זקיפת שווי רכב יחסי לרכבי מאגר על פי שימוש – לא נמצאו מקרים כאלה בהם חייבו עובדים בשווי יחסי בימים בהם הוצמד להם הרכב.
  6. לא הוכח שהיה מנגנון פיקוח עם הנחיות מסודרות למניעת שימוש פרטי בכלי הרכב.

לאור הממצאים האלה , נשלל ערעור החברה והיא חויבה בגילום מלא של שווי הרכב עבור כל כלי הרכב לכל שנות המס (סכומים של מאות אלפי שקלים) ולא עזרו לה טענות חילופיות אחרות.

 

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.