שותפות עסקית

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

כאשר פותחים עסק חדש בישראל יש להירשם ברשויות המס הרלוונטיות, וניתן לבחור מבין צורות התאגדות שונות כמו עוסק מורשה, חברה בע”מ או שותפות. לעסקים קטנים כדאי לבחור בצורת התאגדות כמו עוסק פטור או מורשה, וכאשר מקימים עסק שבו מעורבים מספר שותפים או בעלים, עם היקפי פעילות ומחזורים גדולים של עסקאות – מומלץ לבחור באופציות אחרות כמו הקמת חברה בע”מ או הקמת שותפות עסקית.

חשוב לדעת כי חברה בע”מ נחשבת לישות משפטית נפרדת לבעליה, לכן צורת התאגדות זו מספקת לבעלי החברה הגנה בפני תביעות בגין חובות העסק. הקמת חברה מחייבת את בעלי המניות בדיווח שוטף לרשם החברות, החברה חייבת על פי חוק למנות רואה חשבון מבקר, לנסח תקנון, לשלם אגרה שנתית לרשם החברות ועוד, אלו היבטים המכבידים בדרך כלל על ההתנהלות השוטפת של חברות בישראל.

לכן, כדאי להכיר אופציה נוספת והיא הקמת שותפות. אמנם, השותפות העסקית לא מספקת הגנה משפטית לשותפים לכן הם נושאים באחריות אישית כלפי חובות העסק, אך יש יתרונות רבים ומשמעותיים להקמת שותפות עסקית, למשל חלוקת רווחים בהתאם להסכם בין השותפים, יתרון מבחינת חבות המס לכל שותף, אין חיוב שווי רכב בשותפות, והאפשרות להתאגדות של מספר חברות לצורך שיתופי פעולה וביצוע מיזמים שונים, בדרך פחות פורמלית מבחינת הניהול.

לכן, כדאי להתייעץ עם רואה חשבון מנוסה או יועץ מס מקצועי, ולהבין מה היתרונות של שותפות עסקית, גם מבחינת היבטי מס, בחירה נכונה של צורת ההתאגדות העסקית מאפשרת תכנון מס אופטימלי, ובשורה התחתונה היא יכולה לבוא לידי ביטוי בשורת הרווח.

 

מהי שותפות עסקית

שותפות עסקית היא התאגדות משפטית בין מספר שותפים המנהלים יחד עסק שמטרתו להפיק רווחים, כל עוד הם אינם מאוגדים באופן אחר כמו חברה בערבון מוגבל או אגודה שיתופית. השותפות יכולה להיות בין מספר שותפים, למשל מספר בני אדם, מספר חברות וכו’. בשונה מחברה בע”מ, אין הפרדה בין השותפות לבין השותפים בעסק, לכן השותפים אחראים באופן אישי לחובות השותפות, ביחד ולחוד.

ראוי לציין כי השותפות בישראל מוסדרת בפקודת השותפויות, התשל”ה-1975. ההגדרה בפקודה קובע כי שותפות היא “חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות”, כלומר שותפות של שני בני אדם או יותר לניהול עסק שמטרתו להפיק רווחים.

בשותפות יכולים להיות שני סוגי שותפים:

שותף כללי – שותף האחראי לכלל חובות השותפות, ללא הגבלת סכום.
שותף מוגבל – שותף שהאחריות שלו לחובות השותפות היא מוגבלת בהתאם לסכום ההשקעה שלו בשותפות.

כדי להקים שותפות ולנהל את העסק יש לבצע רישום אצל רשם השותפויות. הרישום אצל רשם השותפויות לא מהווה תנאי לקיומה של השותפות.

 

סוגי השותפות העסקית

יש 4 סוגי שותפויות בישראל:

שותפות כללית – צורת ההתאגדות המוכרת והנפוצה ביותר היא שותפות כללית, כאשר כל אחד מהשותפים אחראי ללא הגבלה על חובות העסק, וחלוקת הרווחים נעשית על פי ההסכם בין השותפים. מספר השותפים המקסימלי בשותפות כללית יכול להיות 20, למעט במקרה של שותפות מקצועית של רואי חשבון או עורכי דין שהוקמה לצורך עיסוק במקצוע שלהם, ובמצב זה אפשר להקים שותפות עם יותר מ-20 חברים.

שותפות מוגבלת – השותפות כוללת לפחות שותף כללי אחד שהוא אחראי לעסקי השותפות ולמלוא חובותיה, ושותף מוגבל אחד לפחות, שהאחריות שלו לחובות החברה מוגבלת לפי סכום ההשקעה שלו בעסק. אין הגבלה מבחינת מספר השותפים בעסק.

שותפות חוץ כללית – שותפות אותה מקימים מחוץ לגבולות ישראל במטרה לנהל עסקים בישראל.

שותפות חוץ מוגבלת – שותפות מוגבלת המוקמת מחוץ לישראל במטרה לנהל עסקים בארץ.

 

הקמת שותפות

לפני שמקימים שותפות עסקית כזו או אחרת, חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע ומומלץ להכין הסכם שותפות בעסק הכולל התייחסות לנושאי ליבה כמו תפקיד וסמכויות של כל שותף, צורת ניהול השותפות, קניין רוחני, מוניטין של השותפות, הוראות כיצד לפרק את השותפות וכדומה. בנוסף, חשוב לבצע היתכנות כלכלית של השותפות העסקית ובדיקת כדאיות, הבדיקה יכולה לסייע בהחלטה האם להקים את העסק או האם כדאי להכניס שותף חדש לעסק קיים.

סעיף 4 לפקודת השותפויות קובע כי חלה חובה לרשום את השותפות אצל רשם השותפויות, בתוך חודש מיום הקמת העסק. רישום והקמת השותפות מתבצע באופן מקוון באתר של רשם השותפויות. יש לבחור את סוג השותפות, למלא טופס ולציין פרטים נדרשים כגון: שם השותפות (יש להוסיף 2 שמות חלופיים), מהות העסק החדש, כתובת ומקום ניהול ראשי, פרטים מלאים של כל אחד מהשותפים, שמות השותפים המורשים לנהל את העסק ולחתום בשם השותפות, תקופה ייעודית לקיום השותפות במידה ורלוונטי ועוד.

טופס הבקשה חייב להיות חתום על ידי כל השותפים. יש לצרף לבקשה העתק של שובר תשלום אגרה, וכן מסמכים נוספים בהתאם לסוג השותפות ועל פי דרישה.

בישראל התפתח נוהג לפיו לא רושמים את השותפות העסקית אצל הרשם, לכן זו שותפות לא רשומה, אך במקרה זה יש לרשום את השותפות בלשכת מע”מ.

בדומה לפתיחת תיק עוסק מורשה או חברה בע”מ, גם בעת הקמת שותפות יש לבצע רישום, ובנוסף נדרשים תשלומים כמו אגרת רישום ואגרה שנתית לרשם השותפויות. עם זאת, כאשר מקימים שותפות ולא חברה, אין צורך להגדיר תקנון ולקיים אסיפה של בעלי המניות כדי לנהל את השותפות, לכן צורת הניהול פחות פורמלית.

יש לציין כי ניתן להקים שותפות עם עד 20 שותפים כלליים, למעט שותפות של עורכי דין או רואי חשבון. עורכי דין ורואי חשבון לא יכולים לפתוח חברה בע”מ, לכן האפשרות להתאגדות שלהם יכולה להיות באמצעות הקמת שותפות, ללא הגבלה על מספר השותפים.

את השותפות חייבים לרשום גם במע”מ, לאחר פתיחת חשבון בנק לשותפות העסקית. במס הכנסה הרישום מתבצע אחרת בהשוואה לרישום עוסק פטור, מורשה או חברה, מאחר וכל אחד מהשותפים בשותפות פותח תיק נפרד, עליו לדווח בהתאם להכנסותיו וביחס לגודל האחזקה שלו בעסק, וכל אחד מהשותפים נדרש להגיש דוח שנתי עבור החלק שלו בהתאמה לדוח רווח הפסד של השותפות. כמו כן, השותפים חייבים לפתוח תיק אישי בביטוח לאומי.

יש לא מעט סוגיות הנוגעות להקמת שותפות, לניהול על ידי שותפים עסקיים וסוגיות מבחינת היבטי מס וחלוקת רווחים. אחת הסוגיות המרכזיות היא שמע”מ לא מאפשר הקמת שותפות שבה שותף אחד הוא עוסק מורשה והשותף השני הוא עוסק פטור. לכן, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי הניתן על ידי המומחים ואנשי המקצוע המיומנים והמנוסים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’. הליווי של אנשי המקצוע כולל תכנון מס לשותפים, עריכת תוכנית עסקית ועוד.

 

עריכת הסכם שותפות – הסדרת מערכת היחסים העסקית והמשפטית בין השותפים

אין להקים שותפות עסקית ללא הסכם שותפות. ההסכם מסדיר את מערכת היחסים העסקית והמשפטית, ומהווה בסיס לשותפות יציבה במטרה להפיק רווחים. ההסכם חייב לכלול מנגנון ליישוב סכסוכים, הוראות לפירוק השותפות, הגדרת תפקידים ואחריות, מימון הפעילות, חלוקת רווחים, ויש להתייחס בהסכם לנושאים מהותיים כמו זכויות חתימה, יעדים, אי תחרות בין השותפים, עקרונות להערכת שווי אם מחליטים להיפרד, אופן ניהול הפעילות העסקית, מנגנון חלוקת רווחים ועוד.

 

שותפות בין חברות

חשוב לציין שניתן לקיים שותפות בין חברות , לשותפות זו יש מצד אחד מאפיינים של שותפות רגילה , מצד שני ניתן גם לקבל הגבלת אחראיות כמו לחברה בע”מ וכדאי גם לבדוק אפשרות זו כאשר הנתונים מאפשרים זאת.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה