שכר סופרים ואמנים

מדריך מקצועי בהיבט של מס הכנסה, מע''מ וביטוח לאומי

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

שכר סופרים, אמנים ומרצים הוא שם כללי לתשלום בעד עבודות מקצועיות אשר מבוצעות באופן חד פעמי או באופן נקודתי על ידי בעל מקצוע. רשות המסים אינה מסוגלת לעקוב אחר הכנסות נקודתיות וחד פעמיות של אנשי מקצוע שונים, מאחר שאלו הכנסות לא עקביות, לכן הוחלט ברשויות המס להסדיר את הנושא בחקיקה.

חשוב לציין כי יש שלוש דרכים עיקריות לצורך תשלום עבור נותן שירות:

  • תלוש שכר המופק לעובד שמספק שירות למעסיק, תשלום זה מתאים כאשר ישנם יחסי עובד מעביד.
  • הוצאת חשבונית מס או קבלה על ידי ספק השירות, דרך זו מתאימה לספקי שירות בעלי תיק ברשות המסים.
  • הוצאת חשבונית עצמית כשכר סופרים/אומנים, כאשר נותן השירות אינו מנהל תיקים ברשויות המס, כלומר הוא אינו עצמאי, והוא מספק שירות חד פעמי או שירות שאינו בהיקף משמעותי, ועיקר הכנסתו משכר או מפנסיה.

חוק זכויות יוצרים מגדיר וקובע מהי יצירה ספרותית, יצירה אומנותית ויצירה דרמטית. בנוסף לזאת, החוק מגדיר וקובע כי מוציא לאור הוא האדם המשלם שכר סופרים בגין רכישת זכות, זכות השימוש או מתן רישיון לפי סעיף 5(2) לחוק, ביצירות ספרותיות, יצירות אומנותיות, יצירות דרמטיות ויצירות מוזיקליות. כלומר, שכר סופרים מהווה צורת תשלום ייחודית מסוגה עבור הכנסות חד פעמיות כאשר נותן השירות אינו יכול לקבל או שהוא אינו רוצה לקבל תלוש משכורת והוא אינו יכול להוציא חשבונית מס או קבלה.

מה זה אומר שכר סופרים ואמנים

צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), התשכ”ד-1963, מעגן את השירותים שבגינם ניתן לקבל תשלום ללא פתיחת תיק ברשויות המס, ובכך רשות המסים מאפשרת לבעלי מקצוע שונים לקבל שכר עבור שירות חד פעמי או שירות נקודתי ולשלם מס בהתאם לתקנות. שכר סופרים מוגדר כשכר המשולם על ידי מוציא לאור עבור רכישת הזכות לשימוש ביצירה אומנותית, ספרותית, מוזיקלית וכדומה. צו מס הכנסה קובע את סוגי השכר כהכנסה ומפרט את בעלי המקצוע שיכולים להצהיר על שכרם כשכר סופרים או שכר אומנים:

שכר אומנים – בעלי מקצוע המוגדרים כאומנים המבצעים אחד מהתחומים הבאים – שירה, ריקוד, נגינה, הקראה, דקלום, עריכת סרטים, צילום, תאורה, בניית והכנת תפאורה ועוד.

שכר מרצים – בעלי מקצוע המוגדרים כמרצים, מדריכים מקצועיים, שותפים במופעים ועוד.

שכר בוחנים – בעלי מקצוע העוסקים בהכנה, בדיקת מבחנים, ניהול ופיקוח מבחנים וכו’.

שכר ספורטאים – בעלי מקצוע המוגדרים כספורטאים המקבלים שכר עבור פעולות שונות כגון: אימונים, נסיעות, מענקים שונים, תשלום בגין העברות, תשלום עבור הפסד שעות עבודה ועוד.

שכר נותני שירות משרד – עבודות משרדיות שונות כמו תרגום מסמכים, כתבנות, קצרנות, תכנות ועוד.

מיסוי שכר סופרים, אומנים ומרצים

פקודת מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה) קובעת כי המשלם שכר סופרים או שכר אומנים או שכר מרצים, חייב לנכות מהתשלום לנותן השירות מס הכנסה במקור. תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים) קובעות כי שיעור המס שיש לנכות משכר סופרים או אומנים יהיה שיעור המס המרבי, כלומר 47%. ניתן להקטין את שיעור ניכוי המס במקור באמצעות פנייה לפקיד השומה במס הכנסה, וניתן להפחית את שיעור המס עד ל-30% מההכנסה.

ראוי לציין כי יש אפשרות לקזז מההכנסה הוצאות ששימשו בייצור ההכנסה, למשל ספרות עזר, ציוד כתיבה, צילומים, העתקות ושכפול מסמכים וכו’. עם זאת, פקיד השומה יכיר בהוצאות הנלוות ששימשו בייצור ההכנסה רק אם נותן השירות רשום כעצמאי במס הכנסה וכעוסק במס ערך מוסף.

כדאי לדעת כי נותן השירות מספק שירות חד פעמי או נקודתי בלבד ובתמורה לכך הוא מקבל שכר סופרים ואומנים. לכן, בשיטת תשלום זו נטל חובת תשלום המע”מ חלה על מקבל השירות. על פי תקנה 6א’ לתקנות מע”מ, חובת התשלום חלה על מזמין השירות, במקצועות המוגדרים בתקנות, ומקבל ומזמין השירות אחראי על התשלום למס הכנסה ועליו לקזז מס הכנסה בשיעור המקסימלי, כלומר 47%, ישירות מהתגמול שהוא משלם עבודה העבודה. יש למלא טופס 102 ולהגיש בסוף השנה טופס 856.

בהתאם לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), אם מדובר בשירות חד פעמי או נקודתי עד 6 פעמים בשנה או בחוזה לפחות מרבע שנה, ניתן לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור תגמול שכר סופרים ואומנים. אם חלה חובת תשלום לביטוח לאומי, החובה הינה על חשבון מזמין השירות.

כאשר מזמינים שירות תחת הגדרת אמן יש להזמין 5 הופעות מראש ונדרש אישור של שר העבודה והרווחה. במקרה של הזמנה מראש לסדרה של 7 מפגשים או הרצאות לתקופת מינימום של 3 חודשים – ברשות המסים מתייחסים למקבל התשלום כעובד, ומסיבה זו מזמין השירות נדרש לנכות מהתשלום לנותן השירות את חלק העובד ולהעבירו למוסד לביטוח לאומי.

יודגש כי כל עוד מזמין השירות לא הפיק אישור על תשלום דמי ביטוח לאומי עבור נותן השירות, במס הכנסה יסווגו את שכר הסופרים כהכנסה מעסק, והנתונים עוברים למוסד לביטוח לאומי וזה בתורו רושם את העובד כעצמאי ויתבע ממנו תשלום. כמו כן, חשוב לזכור כי מזמין השירות אינו חייב בתשלום זכויות סוציאליות לנותן השירות, לכן בשונה מעובד שכיר, מזמין השירות לא צריך לשלם זכויות כמו מחלה, חופשה והפרשות לביטוח פנסיוני.

דוגמאות מספריות בהיבט של מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי

לשם הבהרת הנושא, אנו מציגים בפניכם דוגמה מוחשית עם מספרים, בדוגמה זו אנחנו מציגים נותן שירות כמו מרצה המוזמן לתת הרצאה חד פעמית לפי תשלום בסך 1,000 ש”ח:

מע”מ – נותן השירות אינו חייב ברישום כעוסק והוא אינו חייב לדווח למע”מ מאחר שנטל תשלום המס מוטל על מזמין ומקבל השירות. המשלם יעביר 17% למע”מ, כלומר סכום של 170 ₪ מתוך התשלום המלאה.

מס הכנסה – בדוגמה שלנו, נותן השירות מקבל תשלום חד פעמי עבור השירות שהוא סיפק, ומזמין השירות משלם לו לאחר ניכוי מס במקור בשיעור של 47% מהסכום של 830 ₪, כלומר מזמין השירות מעביר 390 ₪ למס הכנסה. נותן השירות יכול לקבל החזר מס באמצעות מילוי והגשת טופס 102 במהלך שנת המס, ועליו להגיש למס הכנסה טופס 856 בתום שנת המס.

ביטוח לאומי – בשירות חד פעמי, בהתאם לתקנות, יש פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, ובכל מקרה התשלום חל על מזמין השירות.

משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ עומד לשירותכם ונשמח לסייע לכם במגוון שירותים מתקדמים ובליווי נותני שירות המקבלים שכר סופרים ואומנים. יש לנו פתרונות מקצועיים בתחום זה ונשמח לסייע לכם באמצעות התאמת הפתרון הטוב ביותר עבורכם.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה