רכישת חברה בהפסדים

האם כדאי לקנות חברה בהפסדים?

המאמר מאת: יורם שיפר

האם כדאי לרכוש חברה בהפסדים? האם ניתן לקנות חברה בהפסדים כדי לגלגל עליה את הרווחים שלכם ולחסוך מס על הרווח בגובה ההפסדים? ובכן, הפסד מועבר הוא נכס שניתן לקזז אותו מול הכנסה חייבת כדי להפחית תשלומי מס שוטפים, אך לא כל אחד יכול ליהנות מקיזוז ההפסדים. רשות המיסים יכולה לטעון שרכישת חברה בהפסדים היא עסקה מלאכותית לפי סעיף 86 לפקודת המס, לכן פקיד השומה רשאי לא לאשר את קיזוז ההפסדים, והוא יכול להתעלם מהעסקה.

 

רכישת חברה בהפסדים – הפן המשפטי

בעבר הלא רחוק, כדי להפחית את נטל המס הייתה אפשרות לרכוש חברה בהפסדים, מאחר ולפי סעיף 28 לפקודת המס הנישום רשאי לקזז הפסדים אלו מההכנסות שלו, ובכך הוא יכול להקטין את חבות המס. למעשה, המחוקק קבע שניתן לקזז הפסדים בין עסקים שונים השייכים לאותו נישום (יחיד או חברה), במטרה להבטיח מיסוי צודק יותר וכדי להתחשב בהפסדיו של הנישום ולא רק ברווחיו. כיום, המציאות השתנתה וכמעט ובלתי אפשרי לרכוש חברה בהפסדים על פי חקיקה.
רשות המסים יכולה לטעון כי רכישת חברה בהפסדים מהווה תכנון מס ועסקה מלאכותית לפי סעיף 86 לפקודת מס הכנסה, מאחר ופקיד השומה יכול לטעון שמטרת העסקה אינה כלכלית וכל מטרתה היא להפחית את חבות המס.
בית המשפט העליון נדרש לפסוק לא פעם בנושא זה, וכיום נהוג לקבל את מבחן האופי המסחרי מעבר לשיקולי איזון האינטרסים. כלומר, בוחנים את המקרה במסלול הדין הכללי כדי לבחון האם העסקה עומדת בדיני התאגידים מבחינה מהותית ואובייקטיבית, ובנוסף בוחנים את העסקה לפי דיני המס, ועל פי סעיף 86 לפקודה, כדי לבדוק האם יש עילה להתערבות פקיד השומה בגין עסקה מלאכותית.
עסקה מלאכותית מוגדרת כעסקה שמטרתה העיקרית היא הקטנת נטל המס ואין לה מהות כלכלית.
במקרה שלנו , הטענה של רשות המיסים היר שמטרת רכישת החברה שנצברו בה הפסדים איננה כלכלית והיא נועדה אך ורק לצורך קיזוז ההפסדים שלה.

 

דוגמאות לפסיקת בית המשפט במקרים של רכישת חברה בהפסדים

נושא כדאיות הרכישה של חברה בהפסדים לצרכי מס הגיע לבית המשפט לא פעם, ובעקבות פסק דין “רובינשטיין” נקבעו כללים בנושא זה. השופט אהרון ברק קבע בשנת 2003 כי רכישת חברת אקווריום פיש ע”י יואב רובינשטיין נעשתה כאשר החברה הייתה ריקה מנכסים ומפעילות עסקית, למעט הפסדים צבורים, ומאחר והרוכש שינה את שם ותחום הפעילות של אקווריום פיש וביקש לקזז את ההפסדים כנגד הפעילות הרווחית, הרי מדובר בעסקה מלאכותית.
בפס”ד בן ארי נקבעה הלכה נוספת על ידי בית המשפט, התיק עוסק בקיזוז הפסדים צבורים בחברה שבה בעל המניות במיעוט רכש את חלקו של בעל מניות שהחזיק 68% מהחברה. בעל מניות המיעוט הכניס לחברה פעילות שהניבה רווחים והוא דרש להכיר בקיזוז ההפסדים הצבורים. בית המשפט הכריע בנושא וקבע כי בעל המיעוט השתתף בסיכונים שהיו בחברה לכן הוא רשאי לקזז את ההפסד אך רק לפי חלקו היחסי מהכנסת הפעילות החדשה.
פסקי דין מאוחרים יותר חידדו את הנהלים מתי יש אפשרות לבצע קיזוז הפסדים מועברים במלואו, וכיום המגמה היא לבחון את העסקה לצורך בדיקת הטעם המסחרי באמצעות בדיקת התוכן הכלכלי ותוצאות העסקה, אמינות טענת הנישום בנוגע לטעם המסחרי של העסקה, כדאיות כלכלית העומדת בבסיס העסקה וכו’.

 

תקנות מס הכנסה בנוגע לרכישת חברה בהפסדים

כדאי לדעת כי המסגרת הנורמטיבית לרכישת חברה בהפסדים הותוותה בפקודת מס הכנסה בסעיפים 28 ו-86 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), כמו כן המסגרת הנורמטיבית לרכישת חברה בהפסדים הותוותה גם בפסקי דין של בית המשפט העליון, לרבות פסק דין רובינשטיין והלכת בן ארי ובפסקי דין מאוחרים יותר.

 

ייעוץ וליווי מקצועי על ידי רואה חשבון מנוסה

בעבר, היו מקרים רבים של רכישת חברות בהפסדים כדי לגלגל עליהן את הרווחים ולחסוך בתשלומי המס על ההכנסות. תכנון מס מסוג זה חלף מן העולם וכיום מבצעים את העסקה לקניית חברה בהפסדים רק אם המחיר מתאים, ורק כאשר יש מהות כלכלית ראויה שיכול להניב חיסכון משמעותי בתשלומי המס.
לכן, אם שוקלים לרכוש חברה בהפסדים כדי לחסוך בתשלומי מס מומלץ לפנות לרואה חשבון מנוסה המתמחה בתחום מורכב זה. כדי שההפסדים יוכרו למס יש לעמוד בתנאים מחמירים ולהבהיר את כדאיות העסקה עבור הרוכשים, שאינה רק משיקולי מס.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בנושא ניהול עסק

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה