האם כדאי לקנות חברה בהפסדים?

פעם , היה תכנון מס כזה שאמר , אם נקנה חברה בהפסדים , נוכל לגלגל את הרווחים שלנו על אותה חברה ולחסוך מס על כל ההכנסות בגובה ההפסדים.

תכנוני מס מסוג זה עברו מהעולם הואיל ונקבע כבר בפסקי דין רבים כי רכישה כזו מהווה עסקה מלאכותית שבסמכות פקיד השומה להתעלם ממנה.

יותר מזה , נקבעה הוראת ביצוע מסודרת על ידי מס הכנסה אשר קובעת באופן מדויק מתי ניתן להכיר ברכישת חברה בהפסדים כעסקה אמיתית.

כך שאם יש מחשבה על "תכנון" מס שכזה – כדאי לחשוב פעמיים ולהתייעץ עם בעלי מקצוע.