טופס 4435 - הצהרה לקביעת בן זוג רשום למס הכנסה

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

טופס 4435 מיועד לנישומים נשואים ומאפשר להם להודיע בדבר בחירת בן הזוג הרשום במס הכנסה. את הבקשה יכולים להגיש רק נישומים נשואים שיש להם תיק במס הכנסה, ניתן למלא את הטופס באופן מקוון באתר רשות המסים, יש אפשרות להוריד את הטופס מהאתר ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני, בפקס או להגישו פיזית בסניף הקרוב של מס הכנסה.
בני זוג נשואים החיים יחד ומנהלים משק בית משותף נחשבים במס הכנסה כבני זוג, לכן מתנהל עבורם תיק אחד במס הכנסה הנושא את שמותיהם. עם זאת, בני הזוג רשאים לבחור על שם מי יתנהל התיק במס הכנסה, ולאחר הגשת הצהרה ומילוי הטופס יקבע פקיד השומה מי מבני הזוג יהיה בן הזוג הרשום. יש לציין כי בן הזוג הרשום נושא באחריות העיקרית להתנהלות מול פקיד השומה, ובנוסף לקביעת בן הזוג הרשום תיתכן השפעה על חבות המס.

 

הסבר על הגדרת בן זוג במס הכנסה

פקודת מס הכנסה מגדירה בן זוג של נישום כאדם נשוי שחי ומנהל משק בית משותף עם בן/בת זוג. מאחר והתיק במס הכנסה משותף ומתנהל על שמם של בני הזוג הנשואים, יש אפשרות לבחור מי מבני הזוג ייחשב כבן הזוג הרשום בתיק במס הכנסה, אך ההחלטה הסופית היא של פקיד השומה ועליו לקבוע מי מבני הזוג יהיה בן הזוג הרשום בתיק.
ראוי לציין כי בני הזוג הנשואים חייביםלהגיש דו”ח אחד לצורך דיווח על ההכנסות של שניהם, ויש להגיש בקשה לקביעת בן זוג רשום למס הכנסה לפחות 3 חודשים לפני תחילת שנת המס, כאשר התנאי לבחירת בן זוג רשום הוא שההכנסה שלו תהיה לפחות 25% מההכנסה של בן הזוג בדו”ח שהוגש לשנת המס הקודמת. כדאי לדעת כי בחירת וקביעת בן זוג רשום לתיק במס הכנסה עשויה להשפיע על חבות המס.
כאמור, את ההצהרה בדבר רישום וקביעת בן זוג למס הכנסה, כלומר טופס 4435, ניתן להגיש באופן מקוון באתר של רשות המסים, עדיף למלא את ההצהרה בעזרת רואה חשבון מוסמך ומייצג, לאחר התייעצות והבנת הנושא לעומק.

 

הגשת דו”ח לבני זוג שאינם חיים יחד

בפקודת מס הכנסה יש התייחסות למצב שבו בני הזוג עדיין נשואים אך הם חיים בנפרד ואינם מנהלים משק בית משותף. מאחר והם לא נחשבים כבני זוג לעניין הגשת הדו”ח למס הכנסה, עליהם לציין את המידע בסעיף הרלוונטי למצב משפחתי בשנת המס. אם בני הזוג פרודים, בן הזוג שממלא את הדוח לא צריך לכלול את פרטי בן או בת הזוג הנשואים לו, והוא לא נדרש למלא פרטים אודות ההכנסות של בן או בת הזוג הנשוי.
חשוב לדעת כי ההתייחסות למצב משפחתי פרוד מתאפשרת רק על פי הנתונים הקיימים במרשם של רשות המסים. לכן, יש לעדכן את פקיד השומה ולהגיש תצהיר על כך שבני הזוג נשואים אך חיים בנפרד, והגשת ההצהרה נעשית על ידי מילוי טופס 4440 אותו מגישים לפקיד השומה.

 

הגשת דו”ח לבני זוג שהתחתנו או חזרו לחיות יחד

החיים הם דינמיים ויש מצבים שונים בחיי הזוגיות המחייבים התייחסות שונה מבחינת דיווחים והצהרות למס הכנסה ותשלומי מס. אם בני הזוג התחתנו א החליטו לחזור ולחיות יחד לאחר פרידה, בני הזוג יכולים לבחור האם להגיש את הדו”ח למס הכנסה בנפרד או במשותף. הפקודה קובעת כי בני הזוג חייבים להצהיר בפני פקיד השומה איך הם בוחרים להגיש את דו”ח, כלומר עליהם להצהיר עוד לפני הגשת הדו”ח למס הכנסה.
כדי להצהיר על הסטטוס של בני הזוג עליהם למלא ולהגיש טופס 5329, ניתן להגיש את הטופס באזור האישי באתר של רשות המסים, אך מומלץ להגיש את ההצהרה בעזרת רואה חשבון או יועץ מס מייצג. ללא הצהרה של בני הזוג על הדרך שבה הם בחרו להגיש את הדו”ח, אין אפשרות לבצע שידור של הדו”ח.

 

תהליך ואופן הגשת הדיווח לפקיד השומה

נישום שהוא נשוי ומנהל משק בית משותף נדרש למלא את הדו”ח ולחתום עליו, עליו לכלול בפירוט את הפרטים האישיים שלו ושל בן או בת הזוג הנשואים לו, גם אם אין לבני הזוג הכנסות במהלך שנת המס. בן הזוג הרשום במס הכנסה נקבע כמגיש הדו”ח.
אם לכל אחד מבני הזוג המנהלים משק בית משותף יש הכנסות, עליהם לציין ולפרט את ההכנסות בטופס אותו מגישים לפקיד השומה. ההכנסות מיגיעה אישית השייכות לבן הזוג הרשום נרשמות בטופס 1301 בטור הימני ותחת הכותרת של בן הזוג הרשום. ההכנסות מיגיעה אישית של בן הזוג שאינו רשום מופיעות בטור השמאלי בדו”ח תחת הכותרת בן/בת הזוג, כך יש לנהוג גם בשדות המפרטים ניכויים וזיכויים של כל אחד מבני הזוג.

 

אופן חישוב ההכנסות

החוק בישראל קובע כי הכנסות בני הזוג יוגדרו כהכנסה של בן הזוג הרשום לענייני מס הכנסה. חישוב המס מתייחס להכנסות של שני בני הזוג, אלא אם אחד מבני הזוג דרש חישוב מס בנפרד. אם מבצעים חישוב מס בנפרד לכל אחד מבני הזוג הנשוי הם יכולים ליהנות ממדרגות המס הנמוכות ומנכויים וזיכויים אישיים.
החוק מאפשר לאחד מבני הזוג לבקש חישוב בנפרד במקרים הבאים:

הכנסה מיגיעה אישית – כאשר ההכנסה של בן הזוג נובעת מיגיעה אישית הוא זכאי לחישוב בנפרד כל עוד ההכנסה שלו נובעת מאחד מהמקורות הבאים:

  • ההכנסה נובעת מהפעילות בעסק שלו, ממשלח ידו או מעבודתו.
  • מקור ההכנסה הוא קצבה (פנסיה) מהמעסיק לשעבר, מקצבה של קופת גמל או מקצבה החייבת במס מביטוח לאומי.
  • מקור הכנסה הנובע מהחלק שחייב בתשלום מס עקב מענק פרישה או קצבה שעברה היוון, למשל פיצויי פיטורין.
  • דמי שכירות הנובעים מהשכרת נכס כלשהו, כל עוד הנכס שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית בעסק או במשלח ידו של בן הזוג לפחות 10 שנים לפני השכרתו.
  • הכנסה הנובעת מקצבה עקב אובדן כושר עבודה (קופת גמל לפיצויים או לתגמולים, או הכנסה מביטוח אובדן כושר כעבודה).

הכנסה משותפת לבני הזוג – ההכנסה של בן הזוג תלויה בהכנסה של בן זוג האחר. יש אפשרות לבצע חישוב בנפרד בהתקיים התנאים הבאים:

  • ייצור ההכנסה המשותפת נובע מיגיעה אישית של כל אחד מבני הזוג.
  • שני בני הזוג מקבלים הכנסה התואמת את תרומת בן הזוג לייצור הכנסה.
  • מקור הכנסה משותף של בני הזוג כמו הכנסה המופקת מבית מגורים.

 

הכנסות מרכוש משותף – אם לבני הזוג יש רכוש משותף המייצר עבורם הכנסה עליהם לצין זאת בדו”ח ולרשום את ההכנסה בטור הימני, מתחת לכותרת הכנסות שני בני הזוג. יש לציין כי הכנסות מרכוש משותף הן רק ההכנסות מרכושם של שני בני הזוג שלא היו בידי אחד מהם לפני הנישואים או רכוש שהתקבל בירושה.

 

חשיבות רואה חשבון למילוי הדו”ח

מומלץ לכל הנישומים להתעדכן ולבדוק האם חלה עליהם חובת הגשת דו”ח למס הכנסה. את הדו”ח כדאי למלא בקפידה ובעזרת רואה חשבון מוסמך ומייצג, וחשוב לדעת כי אי הגשת הדו”ח מהווה עבירה פלילית. יש לקבל ייעוץ בנושא מילוי טופס 4435 לצורך קביעת בן הזוג הרשום מאחר ויש השלכות רבות לקביעה זו, וחשוב להבין את הנושא בעזרת רואה חשבון מנוסה.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה