חובות מס הכנסה

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

מס הכנסה מוטל על הכנסתו של אדם, שהוא תושב ישראל, אשר הופקה או נצמחה בישראל או בחו”ל, וכן על הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל מהמקורות המנויים בפקודת מס הכנסה, כגון: עסק, משלח יד, ריבית, דיבידנד, שכר עבודה, נכסים, פטנטים וזכויות יוצרים. לכל אחד מסוגי ההכנסה (יגיעה אישית או הכנסה ממקור שאינו יגיעה אישית) נקבעו מדרגות מס לכן שיעורי המס הם שונים.

חובות למס הכנסה יכולות להתקיים כאשר, פקודת מס הכנסה מטילה שומת מס על שכירים ועצמאים כאחד, כל עוד ההכנסה השנתית שלהם עולה על מדרגת המס המינימלית שנקבעה בחוק. ברוב המקרים מס הכנסה גובה יותר מס ממה שהנישום היה צריך לשלם בפועל לכן ניתן לדרוש החזרי מס, אך יש גם מקרים הפוכים שבהם הנישום, שכיר או עצמאי, שילם פחות מס ממה שעליו לשלם בפועל.

מהם חובות למס הכנסה?

באופן כללי, חובות מס הכנסה הינם אותם סכומים שפקיד השומה במס הכנסה דורש מהנישום לשלם בגין אי התאמה בין התשלומים שבוצעו בפועל למס הכנסה (או היעדר תשלומי מס הכנסה) לבין חבות המס העדכנית והמלאה שחושבה עבור הנישום לשנת המס.

חשוב לציין כי המונח חובות למס הכנסה נשמע מאיים מאוד והוא גורם לפחד ולחץ אצל בעלי עסקים ושכירים רבים במדינה, לכן חשוב לזכור כי החוב לא נוצר ברוב המקרים בגלל עבירות מס או טעויות פיננסיות וחשבונאיות, ומס הכנסה אינו מטיל עונש על הנישום אלא מבצע חישוב מדויק של חבות המס, ואם מתגלה פער פקיד השומה מוציא דרישה לתשלום החוב (שובר תשלום הנשלח בדואר).

החובות למס הכנסה נגרמים לרוב מתרחישים שונים עבור שכירים שהתשלומים שלהם לא חושבו בצורה נכונה ועבור עצמאים החייבים לשלם מס הכנסה על פי חוק שלא שילמו את התשלומים במלואם ובזמן כפי שנדרש. כאשר יש חובות למס הכנסה חשוב לשלם את החוב בזמן על מנת שהחוב לא יצבור ריביות וקנסות שיעלו את הסכום באופן משמעותי.

לכן, אם מקבלים מפקיד השומה דרישה לתשלום חוב למס הכנסה כדאי להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס, וכך ניתן לבדוק את החישוב שבוצע על ידי פקיד השומה במס הכנסה, להפחית את חבות המס בגלל זיכויים והטבות שלא נכללו בחישוב ויש גם אפשרות לשלם את החוב בפריסה של מספר תשלומים.

כיצד מצטבר חוב למס הכנסה?

ישנם תרחישים שונים העשויים לגרום לצבירת חובות למס הכנסה. בקרב שכירים, החוב עשוי להצטבר בגלל עבודה בשני מקומות עבודה במקביל, אי דיווח על הכנסות מיגיעה אישית או הכנסות שאינן מיגיעה אישית (לדוגמה הכנסות משוק ההון, דמי שכירות, פרסים, מתנות ועוד), חישוב לא נכון של הטבות מס ונקודות זיכוי ועוד.

עובדים שכירים משלמים מס הכנסה דרך תלוש השכר שלהם, מאחר שהמעסיק אחראי על ניכוי המס במקור בכל חודש מהמשכורת. אם המעסיק שגה בסכום או בחישוב נקודות הזיכוי והטבות המס ייתכן כי השכיר יהיה בחוב מול מס הכנסה.

לעומת עובדים שכירים, עצמאים משלמים מס הכנסה באמצעות תשלומי מקדמות מס בכל חודש או חודשיים, בהתאם למחזור העסקאות בתקופה הרלוונטית, והתשלום שנקבע לרוב אינו מתחשב בנקודות זיכוי ובהטבות מס המגיעות לעוסק.

הגורמים המרכזיים לצבירת חוב מס הכנסה:

 • הטבות מס שאינן חוקיות – לעיתים הנישום מקבל זיכוי מס או הטבת מס למרות שהוא לא עומד בקריטריונים הנדרשים, ופקיד השומה מגלה את חוסר ההתאמה ומוציא דרישה לתשלום חובות מס הכנסה.
 • עבודה אצל יותר ממעסיק אחד – במקרים רבים כאשר עובדים עבור יותר ממעסיק אחד ולא מבצעים תיאום מס, צוברים חובות בגלל דיווח לא נכון על מקורות ההכנסה ובגין ניכוי מס לא מספק.
 • תיאום מס שגוי – במקרים מסוימים השכיר הוא גם עצמאי ובגלל תיאום מס שגוי או אי תיאום מס, הוא שילם פחות מס ממה שהיה עליו לשלם בפועל. לא פעם יש טעויות בתיאום המס לכן נוצר חוב או לחלופין מגיע החזר מס, לכן מומלץ לפנות לרואה חשבון מנוסה. למידע נוסף בנושא צרו קשר עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.
 • איחור בתשלומים – רלוונטי בעיקר עבור עצמאים שחייבים לדווח ולהעביר את תשלומי המס במועדים שנקבעו. איחור בתשלומים (מקדמות מס) כרוך בריבית ולעיתים גם בקנס לכן החוב המצטבר עשוי לצמוח משמעותית.
 • איחור בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה – עצמאים, וגם חלק מהשכירים שיש להם הכנסות גבוהות, נדרשים להגיש דוח שנתי במועד שנקבע לכך בתקנות. אם מאחרים בהגשת הדוח השנתי, פקיד השומה במס הכנסה יכין שומת מס שעשויה להיות גבוהה מחבות המס שעל העצמאי לשלם בפועל.

הכנסה שנתית גבוהה מסכום הדיווחים ותשלומי המקדמות

עצמאים משלמים  מקדמות מס, וכאשר ההכנסה בעסק וממקורות נוספים גבוהה מתשלום המקדמות שהם ביצעו במהלך שנת המס, פקיד השומה יוציא דרישה לתשלום החוב כדי להשלים את הפער בין מה ששולם לבין שומת המס העדכנית. כמו כן, אם העוסק לא שילם מקדמות מס הכנסה במהלך שנת המס בגלל הכנסות נמוכות קודמות אך בשנת המס הרלוונטית הכנסותיו מעבר לסף הפוטר אותו מתשלום, פקיד השומה יוציא דרישת לתשלום החוב שנוצר.

העלמות מס

שכירים ועצמאים המסתכנים בהעלמות מס עלולים לגלות כי פקיד השומה איתר מקורות הכנסה שצמחו או הופקו בישראל או מחוץ לישראל אך לא דווחו כנדרש, לכן הוא מוציא דרישה לתשלום החוב למס הכנסה בגלל אי התאמות.

איך יודעים אם יש לי חוב במס הכנסה?

ברוב המקרים פקיד השומה יודיע האם קיים חוב למס הכנסה. בנוסף, אפשר לבדוק האם קיים חוב למס הכנסה בדרכים הבאות:

 • סימולטור באתר רשות המיסים – דרך יעילה ונוחה לקבלת הערכת חבות המס, יש מגוון סימולטורים ברשת אך כדאי להשתמש בסימולטור באתר רשות המיסים.
 • פניה ישירה לרשות המיסים – אפשר לפנות לרשות המיסים לצורך בירור חובות באמצעות מערכת הפניות הדיגיטליות.
 • סיוע מאיש מקצוע – ניתן לפנות לגורם מקצוע לצורך בירור חובות במס הכנסה, כגון – רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לענייני מיסוי.

כדאי להקדים תרופה למכה ולהימנע מחובות למס הכנסה, לכן מומלץ לבדוק האם קיים חוב ולהסדיר אותו בהקדם, ככל שיש חוב.

תהליך ביצוע תיאום מס

רבים מהישראלים משוכנעים כי ניתן להסתפק בתיאום מס כדי להימנע מחובות למס הכנסה, אך בפועל יש לבדוק את כל ההכנסות ותשלומי המס שבוצעו במהלך שנת המס, מאחר שלא פעם יש מתגלים פערים לאחר בדיקת הדוח השנתי על ידי פקיד השומה המתבצעת לאחר סיום שנת המס.

החובות למס הכנסה צוברים ריבית והצמדה, וככל שהחוב גבוה יותר כך הריבית וההצמדה יהיו גבוהות גם כן.

כדאי לדעת כי במקרה שיש חוב למס הכנסה ובמקביל הנישום זכאי להחזר מס, ניתן לקזז את ההחזרים מהחוב, בכפוף לאישור פקיד השומה.

לכן, חשוב לנהל את ענייני המס בעזרת רואה חשבון מנוסה ולקבל ממנו ייעוץ מקצועי, ויש להימנע מהצטברות חובות מס הכנסה באמצעות התנהלות תקינה ונכונה מול רשות המיסים, בדגש על הגשת דיווחים מדויקים בזמן ותכנון מס אופטימלי. לייעוץ ולליווי מקצועי ע”י רואה חשבון אנא צרו קשר עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

חוב למס הכנסה בפשיטת רגל

לאחר הכרזה על פשיטת רגל (חדלות פירעון) הנישום יכול בתנאים מסוימים לקבל פטור מתשלום חלק מחובותיו, אך חובות מס הכנסה אינם מאפשרים קבלת פטור ויש לפרוע אותם.

האם ניתן להפחית את סכום החוב?

בהחלט כן, אפשר להתמקח עם רשות המיסים ולהגיע להסדרים שונים, לרבות הפחתת סכום החוב, הריבית והקנסות. התקשרות עם רואה חשבון או יועץ מס היא הדרך הנכונה להפחתת החוב למס הכנסה.

תשלום חוב למס הכנסה

ניתן לשלם את החוב למס הכנסה בדרכים הבאות:

 • תשלום מקוון באמצעות כרטיס אשראי במערכת התשלומים באתר רשות המיסים.
 • תשלום בהעברה בנקאית באמצעות מערכת התשלומים של רשות המיסים.
 • תשלום השובר בבנק הדואר.

האם לחוב למס הכנסה ישנה התיישנות?

על חובות מס הכנסה יש התיישנות לאחר 6 שנים, בהתאם לחוק ההתיישנות. אם הנישום שילם מס בחוסר אך פקיד השומה לא דרש ממנו לשלם את החוב – רשות המיסים אינה יכולה לגבות את החוב בדיעבד. אם נשלחה דרישה לתשלום החוב בתקופה זו, החוב אינו נמחק וימשיך לצבור ריבית גבוהה והצמדות.

לבדוק את מהות החוב לפני התשלום

רבים ממהרים לשלם את דרישת החוב שנשלחה להם, אך חשוב מאוד לבדוק קודם את מהות החוב ולהבין האם הדרישה מוצדקת או לא. לא פעם, דרישת החוב מתבררת כשגויה או שמקורה בטעות, לכן ניתן להגיש בקשה לביטול תשלום החוב, ולכן אין למהר ולשלם את החוב לפני בדיקה.

אם קיבלתם דרישת תשלום חובות מס הכנסה יש באפשרותכם לבדוק את מהות החוב ולקבל ייעוץ וליווי מקצועי על ידי אנשי המקצוע במשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’. למידע נוסף צרו איתנו קשר עוד היום!

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה