חשבונית מס מול חשבונית מס קבלה

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

מהי חשבונית מס? מהי חשבונית מס קבלה? מה ההבדל בין שני המסמכים החשבונאיים ומתי צריך להפיק כל אחד מהם? המומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ הכינו עבורנו מדריך בנושא.

רגע לפני שאנחנו צוללים לדיון בהבדלים שבין חשבונית מס מול חשבונית מס קבלה, חשוב לזכור כי החוק בישראל מחייב את בעלי העסקים לתעד כל עסקה וכל אירוע לקבלת תשלום. באופן עקרוני חשבונית מס הינה מסמך חשבונאי שעוסק מורשה חייב להוציא ללקוח בגין העסקה שבוצעה ביניהם, כאשר עסקה לעניין חוק מע”מ היא מכירת טובין, מתן שירות או ביצוע של עסקה אקראית. חשוב לציין כי עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס ובאפשרותו להוציא רק חשבוניות עסקה וקבלות, מאחר שהוא אינו רשאי לגבות מע”מ ולקזז מע”מ תשומות.

אם העוסק מבצע עסקה ומקבל תקבול במקום עליו הוא יכול להוציא מסמך הנקרא חשבונית מס קבלה, זהו מסמך חשבונאי לתיעוד העסקה וקבלת התקבול גם יחד. למעשה, המסמך כולל את שני המסמכים שעל העוסק להוציא, ובמקום להוציא שני מסמכים בנפרד, כלומר חשבונית מס + קבלה, ניתן להוציא חשבונית מס/קבלה.

המדריך הנ”ל נועד לעשות לנו סדר בנושא החשוב ולהבין מתי אנחנו נדרשים להוציא כל מסמך. בואו נתחיל!

מהי חשבונית מס?

חשבונית מס היא מסמך חשבונאי המופק על ידי עוסק מורשה וחברה בע”מ, בעוד עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס מאחר שהמסמך כולל את מרכיב המע”מ. באופן עקרוני, העוסק מוציא חשבונית מס כדרישת תשלום מלקוחותיו עבור מוצר או שירות, בהתאם להסכם בין הצדדים.

העוסק נדרש להוציא חשבונית מס כדי לתעד את העסקה עם הלקוח (לקוח פרטי או עסקי), וכך הלקוח העסקי יכול לקזז את מע”מ התשומות לאחר הגשת המסמך לרשות המיסים. בתוך כך, לאחר הוצאת חשבונית מס העוסק חייב לדווח על העסקה ולשלם את המע”מ הכלול בחשבונית, גם אם בפועל הוא טרם קיבל את התשלום.

החוק בישראל מחייב את העוסק להוציא חשבונית בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה (יום מסירת הטובין או יום סיום מתן השירות). אם העוסק לא קיבל תשלום בגין העסקה הוא עדיין נדרש להעביר את המע”מ הכלול בחשבונית, לכן לא פעם נוצר פער תזרימי, וכדי להימנע מכך ניתן להוציא חשבונית עסקה, בכפוף לתקנות.

אילו פרטים מופיעים בחשבונית מס?

התקנות קובעות מה חשבונית מס חייבת לכלול ואנחנו חייבים להקפיד על התקנות על מנת לאפשר ללקוחות לנכות מע”מ תשומות. חשבונית מס חייבת לכלול את הפרטים הבאים:

  • חשבונית בעברית בלבד, אלא אם מקבלים היתר מיוחד.
  • סכום נקוב בשקלים.
  • מספר סידורי ייחודי לכל חשבונית מס.
  • פרטי העוסק, ופרטי הלקוח.
  • תאריך הוצאת החשבונית.
  • פירוט כמויות ומחירי טובין ושירותים בהתאם לעסקה שבוצעה בין העוסק ללקוח.
  • סך הכול לתשלום ללא מע”מ, מע”מ וסכום לתשלום כולל מע”מ.

מהי חשבונית מס קבלה?

עוסק מורשה (וחברה בע”מ) רשאי על פי תקנות המס להוציא חשבוניות לפני או אחרי קבלת התשלום. אם העוסק מקבל תגמול מהלקוח עם ביצוע העסקה, יש באפשרותו להוציא מסמך חשבונאי יחיד הנקרא חשבונית מס/קבלה, במקום להוציא את שני המסמכים בנפרד.

יודגש כי העוסק המורשה אינו רשאי להוציא חשבונית מס/קבלה אם ביום ביצוע העסקה הלקוח אינו משלם, לכן כל עוד לא התקבלה התמורה עבור העסקה שבוצעה, העוסק נדרש להוציא רק חשבונית מס או חשבונית עסקה. אגב, אם הלקוח דורש לקבל חשבונית מס ולא חשבונית עסקה, החוק מחייב את העוסק להוציא את חשבונית המס.

כדי להימנע מפער תזרימי ועל מנת להימנע מהעברת המע”מ הנקוב בחשבונית מס – מומלץ לעוסק מורשה להוציא חשבונית עסקה מאחר שלא מדווחים עליה ולא נוצר אירוע מס המחייב את העוסק להעביר את המע”מ לרשות המיסים. תיקון 42 לחוק המע”מ אושר בשנת 2012 והרחיב את מעגל הזכאים להוציא חשבוניות עסקה במקום חשבונית מס, וכדאי לכל העוסקים המורשים להבין את ההבדלים בין המסמכים החשבונאיים השונים כדי להתנהל נכון מול רשויות המס ולהימנע מתשלום המע”מ לפני קבלת התשלום מהלקוח.

כדי להימנע מטעויות בניהול העסק ובהוצאת המסמכים החשבונאיים כדאי לקבל ייעוץ מקצועי על ידי המומחים המנוסים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’. רואי החשבון המנוסים יכולים לסייע לנו לחסוך עלויות מיותרות ולהימנע מפער תזרימי בגלל תשלומי המע”מ. למידע נוסף יש ליצור קשר עם המשרד.

כעת, בואו נכיר את ההבדלים המרכזיים בין שני המסמכים החשבונאיים, והפסקה הבאה נועדה לסייע לנו להבין מתי עלינו להוציא חשבונית מס ומתי להוציא חשבונית מס קבלה, וכך נוכל להתנהל נכון ובהתאם לתקנות המחייבות.

מה ההבדל בין חשבונית מס לחשבונית מס קבלה?

כבעלי עסקים עלינו להכיר את כל המסמכים החשבונאיים הנוגעים להוצאת חשבוניות וקבלות, וכמובן שאנחנו חייבים להקפיד על התקנות ופקודת המס, ולהוציא את המסמך הנכון ללקוח בהתאם לצורת ההתאגדות שנקבעה עבורנו במע”מ ועל פי כללי הרגולציה והחוקים. ישנם הבדלים משמעותיים בין חשבונית מס, חשבונית מס קבלה וקבלה, בין היתר לענייני מע”מ וקיזוז מע”מ תשומות, על כן חשוב שנבין את ההבדלים ונשלוט במושגים אלה.

הטבלה הבאה מציגה את ההבדלים העיקריים בין חשבונית מס לחשבונית מס קבלה:

הבדל

חשבונית מס

חשבונית מס קבלה

מי יכול להוציא

עוסק מורשה, חברה בע"מ

עוסק מורשה, חברה בע"מ

מי אינו רשאי

עוסק פטור

עוסק פטור

מועד הוצאת המסמך

תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, אפשר להוציא את החשבונית לפני או אחרי קבלת התשלום

ביום ביצוע העסקה וקבלת התשלום

אפשרות לקזז מע"מ תשומות

אפשר

אפשר

דיווח והעברת מע"מ

חייב

חייב

כלומר, ההבדל העיקרי בין חשבונית מס לחשבונית מס קבלה הוא יום הוצאת המסמך החשבונאי. אם מקבלים תשלום ביום ביצוע העסקה העוסק נדרש להוציא חשבונית מס קבלה, אך הוא יכול להוציא את שני המסמכים בנפרד. אגב, חשוב לזכור כי חשבונית מס היא מסמך שרק עוסק מורשה או חברה בע”מ רשאים להוציא ללקוחות שלהם, ולאחר קבלת התשלום עליהם להוציא את הקבלה, בעוד עוסק פטור רשאי להוציא רק קבלות, ובנוסף באפשרותו להוציא חשבונית עסקה כדרישת תשלום ללקוח.

נקודות חשובות להתנהלות נכונה מול הרשויות

  • חשבונית מס וחשבונית מס קבלה הן מסמכים חשבונאיים בעלי תוקף משפטי מחייב, לכן יש להוציא את המסמכים כחוק ועל פי הוראות רשות המיסים.
  • חשבוניות חייבות להיות בעלות מספר סידורי והמספור חייב להיות בסדר רץ.
  • החוק מאפשר לעוסקים להוציא חשבונית מס וחשבונית מס קבלה באמצעות תוכנה המותקנת במחשב או מערכת מקוונת להפקת חשבוניות וקבלות. אם מוציאים חשבוניות דיגיטליות יש להוסיף חתימה דיגיטלית של העוסק, בהתאם לכללים.

למידע נוסף ולייעוץ מקצועי בנושא – אנא צרו קשר עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה