חשבונית עצמית

מתי נדרש ואיך להוציא אותה

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

בעלי עסקים חייבים להקפיד על הוראות ניהול ספרים לפי הדרישות של מס הכנסה ומס ערך מוסף. ניהול ספרי החשבונות של בית העסק כולל בין היתר רישום של ההוצאות וההכנסות, הוצאת חשבוניות וקבלות במועדים הקבועים בחוק, דיווחים בזמן לרשויות המס ועוד. ישנם בעלי עסקים שעדיין לא שמעו על חשבונית עצמית, והם מכירים רק חשבוניות מס רגילות אותן עליהם להפיק כדרישת תשלום ללקוח ועל מנת לתעד את העסקה שבוצעה.

מה זה חשבונית עצמית? מי רשאי להוציא חשבונית מסוג זה? מתי מוציאים חשבונית עצמית? האם מדווחים עליה לרשות המסים ואיך בדיוק מפיקים את המסמך? המומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ עושים סדר בנושא ועונים על כל השאלות הנפוצות שלכם.

מה זה חשבונית עצמית?

בעלי עסקים רגילים לעסקאות שבהן עליהן להכין דרישת תשלום ללקוח והם מתעדים את העסקה באמצעות הוצאת חשבונית מס. לאחר שהלקוח משלם בעל העסק מוציא קבלה ושולח אותה ללקוח. אם הלקוח משלם במועד ביצוע העסקה, בעל העסק מוציא חשבונית מס/קבלה. לאחר הוצאת חשבונית מס/קבלה בעל העסק, כלומר העוסק, חייב לדווח על העסקה לרשויות המס.

כאשר העוסק מוציא חשבונית מס יש לכך משמעות כלכלית רבה מאחר שעם הוצאות החשבונית הוא חייב לדווח על העסקה לרשויות המס, ובמקביל לדיווח עליו להעביר את המע”מ שהוא גבה בגין העסקה. החשבונית העצמית היא גם סוג של חשבונית מס, רק שהיא מופקת על ידי העוסק.

רוב העצמאים, ובעיקר בעלי עסקים קטנים, אינם מכירים את החשבונית העצמית ולרוב הם מתעלמים מקיומה. ברשויות המס לא בודקים באופן סדיר את נושא החשבונית העצמית, לכן אין זה פלא כי לא מעט מהעוסקים עדיין אינם מפיקים חשבוניות עצמיות והם אינם מדווחים נכון לרשויות המס ולא פעם הם אינם מדווחים על הוצאות שיכולות להיות מוכרות עבורם ולאפשר להם לקזז מע”מ תשומות.

חשבונית עצמית היא סוג של חשבונית מס שהעוסק מוציא לעצמו לאחר תשלום לצד אחד לעסקה שהוא אינו עוסק, על כן הוא לא רשאי להוציא חשבונית מס לבית העסק. יש מצבים שונים בהם העוסק נדרש לשלם לאדם פרטי ללא סיווג כעוסק מורשה, פטור או חברה בע”מ ברשות המסים, לכן כאשר העוסק רוכש שירות או מוצר כלשהו מאדם פרטי הוא נתקל במצב בעייתי כיוון שהוא לא יכול לקבל חשבונית או קבלה בגין התשלום שהוא העביר לנותן השירות או המוצר, ומסיבה זו העוסק לא יכול לדווח על העסקה ואין באפשרותו לקבל הכרה בהוצאה זו כהוצאה מוכרת בספרי העסק.

מסיבה זו, המחוקק מאפשר לעוסקים להוציא חשבונית עצמית, כלומר העוסק מוציא חשבונית לעצמו לאחר התשלום לצד שאינו עוסק. בעל העסק נדרש בדיווח על העסקה ועליו לשלם בגינה מס עסקאות, ובמקביל הוא רשאי לקזז מס תשומות אם הוא שילם מע”מ. החשבונית העצמית היא הוצאה מוכרת עבור בית העסק, אך אין צורך לדווח עליה בדיווח המקדמות למס הכנסה.

מתי מוציאים חשבונית עצמית?

כפי שציינו, העוסק נדרש להוציא חשבונית מסוג זה כאשר מי שמספק לו שירות אינו רשאי להוציא קבלה או חשבונית עבור השירות שניתן לעוסק, בין אם מדובר באדם פרטי ובין אם נותן השירות הוא גורם מחוץ לישראל.

לאחר שהבנו מהי חשבונית עצמית ומי נדרש להפיק את המסמך ולדווח על העסקה, בואו נכיר מספר מקרים שבהם העוסק חייב להוציא חשבונית מסוג זה:

 • עוסק השוכר משרד, חנות או נכס אחר המשמש אותו לפעילות העסקית מאדם פרטי או מתושב חוץ.
 • עסקה אקראית לפי סעיף 21 לחוק מס ערף מוסף.
 • עוסק המקבל שירות מאדם פרטי שאין לו תיק ברשויות המס, לדוגמה במקרה של קבלת שירותי ייעוץ ממומחה, תשלום עבור הרצאה ממרצה ללא תיק ברשויות המס וכדומה.
 • קבלת שירות מספק כלשהו שעיקר הכנסתו משכר (משכורת), קצבה או גמלה, בהתאם לתקנה 6א לתקנות מע”מ.
 • בגין יבוא טובין מחו”ל לפי תקנה 6ג’.
 • עסקה שבוצעה בישראל בין עוסק הרשום ברשויות המס לבין ספק שהוא תושב חוץ, לפי תקנה 6ד’.
 • עסקה אקראית למכירת מקרקעין ע”י אדם שהוא אינו עוסק, מלכ”ר או מוסד כספי. הקונה חייב לדווח על העסקה ולשלם מס לפי תקנה 6ב’ לתקנות מע”מ.

יש להתייחס להוצאת החשבונית העצמית בשלושה מישורים עיקריים:

 • במישור של מע”מ העוסק מוציא לעצמו את החשבונית והוא זה שחייב לדווח על העסקה לרשויות המס ולשלם מע”מ עבור העסקה שבוצעה, על כן העוסק רשאי לקזז בגינה מע”מ תשומות.
 • במישור של מס הכנסה, העוסק (עוסק מורשה) רשאי לדווח על הסכום שהוא שילם כהוצאה מוכרת לצורכי מס, כלומר עליו לרשום את העסקה ( הסכום ללא מע”מ) בספרי החשבונות של בית העסק, ורישום ההוצאה מקטין את חבות המס.
 • הנקודה הכי חשובה לעניין מס הכנסה הינה שעל המשלם לנכות מס במקור למקבל על פי אישור שהמקבל חייב לספק למשלם.
  ללא אישור על ניכוי במקור , לא ניתן להוציא חשבונית עצמית וכמובן שלא ניתן לשלם ולרשום את ההוצאה בספרי העסק.

ראוי לציין כי הוצאת החשבונית העצמית יוצרת שינוי בגובה סכום העסקאות שהעוסק מדווח למס ערך מוסף לעומת הסכום המדווח למס הכנסה. הסיבה לפער היא פעולת הרישום של החשבונית העצמית בספרי העסק, מאחר שמדווחים למע”מ על החשבונית כהכנסה וגם כהוצאה על מנת לקזז מע”מ תשומות, אך בדיווח למס הכנסה החשבונית העצמית מדווחת רק כהוצאה של בית העסק. השוני ברישום גורם לפערי הדיווח לרשויות המס הרלוונטיות, וחשוב להיות מודעים לנושא זה אם יש לספק הסברים לפקיד השומה לגבי הפער שנוצר.

חשבונית עצמית לעוסק פטור

במאמר הצגנו בפניכם תרחישים שונים מתי עוסק מורשה וחברות חייבים להוציא חשבונית עצמית, לכן נשאלת השאלה האם עוסק פטור יכול להוציא חשבונית מסוג זה מאחר שהוא אינו רשאי לגבות מע”מ, לפיכך עוסק פטור מוציא רק קבלות והוא אינו יכול להפיק חשבוניות מס. זהו מצב בעייתי עבור העוסק הפטור מאחר שהוא חייב לדווח על העסקה אך אין מי שיוציא עבורו חשבונית מס. לכן, כאשר עוסק פטור מקבל שירות מאדם פרטי, מתושב חוץ או מספק בחו”ל ובגין העסקה הוא חייב לשלם את המע”מ, הרי התקנות אינן מאפשרות לו להוציא חשבונית מס, וכך הוא נאלץ לשלם מע”מ ללא אפשרות לקזז את המע”מ.

במקרה זה, עוסק פטור יכול לפנות למשרד מס ערך מוסף על מנת לקבל אישור לעסקה, ובפועל הפקיד בלשכת מע”מ יוציא חשבונית מס הכוללת את פרטי העסקה עבור העוסק הפטור. ישנם מקרים שבהם נותן השירות מגיע בעצמו ללשכת מע”מ על מנת להוציא למקבל השירות, כלומר לכם, חשבונית מס לתיעוד ולדיווח על עסקה חד פעמית, כלומר עסקת אקראי, ופקיד מע”מ יחליט האם החשבונית תכלול מע”מ או לא, וזאת כתלות במחזור העסקאות השנתי.

זהו מקרה נפוץ בעסקאות נדל”ן בהן העוסק הפטור או נותן השירות מוציא חשבונית מס בעזרת הפקיד בלשכת מע”מ.

תהליך הפקת חשבונית עצמית

הפקת חשבונית עצמית דומה להוצאת חשבונית מס, וההבדל המרכזי הוא שבחשבונית זו העוסק חייב לרשום את שם העסק שלו ולא את פרטי נותן השירות. יש לדווח על העסקה כחלק מההכנסות של בית העסק, אך חשוב לזכור כי הרישום של החשבונית העצמית כהכנסה מגדיל את מחזור המכירות, לכן חייבים להקפיד על רישום כפול, כלומר רישום החשבונית העצמית גם כהוצאה של בית העסק, וכך החשבונית הופכה להוצאה מוכרת לצורכי מע”מ והעוסק רשאי לקזז מע”מ בגין ההוצאה.

בנוסף, יש לרשום את החשבונית העצמית כהוצאה לצורכי מס הכנסה, את ההוצאה רושמים בדיווח ללא מע”מ, וזו הוצאה מוכרת. עוסק ששוכר משרד או חנות מאדם פרטי או מתושב חוץ הרושם נכון את החשבונית העצמית יכול לדרוש הכרה בדמי השכירות כהוצאה מוכרת עבור העסק שלו.

כדי להוציא חשבונית עצמית, על אחת כמה וכמה אם אתם עוסק פטור, יש לפנות למשרד מע”מ הקרוב לכתובת העסק ולקבל אישור להפקת חשבונית זו.

על מנת להמחיש את הנושא אנחנו מציגים בפניכם דוגמה לחשבונית עצמית: נניח ואתם שוכרים חנות מאדם פרטי ודמי השכירות הם 6,000 ₪. בעל החנות לא יכול להוציא לעסק שלכם חשבונית, לכן עליכם להוציא חשבונית עצמית הכוללת מע”מ, והסכום כולל מע”מ הוא 7,060 ₪ (6,000 ש”ח שכירות + 1,020 ₪ מע”מ). יש לרשום את ההוצאה בדוח רווח והפסד, והרישום בדוח הוא ללא מע”מ.

עובדות חשובות בנושא חשבונית עצמית

לאחר שהבנו מהי חשבונית עצמית ומתי משתמשים בה, עליכם להתייחס לעובדות החשובות הבאות:

 • את החשבונית העצמית לא כוללים בדיווח המקדמות למס הכנסה, מאחר שהעסקה מהווה הכנסה וגם הוצאה, לכן החשבונית מתקזזת.
 • אין להוסיף מע”מ לסכום העסקה הנקוב בחשבונית העצמית בעת דיווח המקדמות למס הכנסה.
 • בעת מילוי חשבונית עצמית יש לוודא רישום נכון של פרטי העסקה ומקבל התשלום.
 • אם מוציאים חשבונית עצמית בגין רכישה מוכרת במס מספק בחו”ל, ניתן לרכז את כל הרכישות החודשיות לחשבונית עצמית אחת.
 • ניתן ואף מומלץ להוציא חשבונית עצמית במערכת להפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות.

כיצד משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ יכול לעזור לכם במקרים אלו?

בשורה התחתונה, חשבונית עצמית היא מקרה מיוחד עבור עוסקים וחברות, היא משמשת אותם כאשר רוכשים שירותים ומוצרים לעסק מאדם פרטי או מגורם שאינו יכול להוציא חשבונית או קבלה, בעסקאות נדל”ן שונות ועוד.

בגלל מורכבות הנושא והפער הצפוי בדיווח לרשויות המס הנובע מהדיווח הכפול למע”מ לעומת הדיווח על החשבונית כהוצאה בלבד בדוח הנשלח למס הכנסה – מומלץ לפנות למשרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ לצורך ייעוץ מקצועי ועל מנת לדווח נכון לרשויות המס ולהימנע מטעויות הנוגעות לרישום ודיווח על עסקאות בהן עליכם להוציא חשבונית עצמית.

היכנסו למאמרים מקצועיים נוספים

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה