הוצאות רכב

מי מרוויח בגדול משווי רכב?

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

האם הוצאות רכב הן הוצאה מוכרת לצורכי מס? כיצד מחשבים הוצאות רכב מוכרות לצורכי מס הכנסה? האם קניית רכב נחשבת כהוצאה מוכרת? מדוע רשות המיסים מכירה רק בחלק מהוצאות הרכב? האם מכירים בליסינג ודמי השכרת רכב כהוצאה מוכרת? האם יש הבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה בכל הנוגע להכרה בהוצאות רכב? המומחים של משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’ הכינו עבורכם מדריך מקצועי ועדכני בנושא.

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מגדיר מהי הוצאה מוכרת לצורכי מס וקובע כי זו הוצאה המשמשת בייצור הכנסה, אלא אם נקבע שהוצאה זו לא מוכרת. כאשר מחשבים את ההכנסה החייבת במס הכנסה יש להפחית את ההוצאות המוכרות מהכנסות העסק, וכך למעשה מקטינים את ההכנסה החייבת במס הכנסה. כדאי לדעת כי מס הכנסה קבע תקרות ומספר מגבלות על הוצאות מוכרות, וחלק מההוצאות ששימשו בייצור הכנסה אינן מוכרות באופן מלא והן יוכרו רק באופן חלקי, עד גובה התקרה שנקבעה. כך לדוגמה, הוצאות רכב הן הוצאות המוכרות באופן חלקי.

למה מכירים באופן חלקי בלבד בהוצאות רכב לעסק? האם הוצאות רכב מוכרות גם עבור עוסק פטור? כל המידע בהמשך.

כיצד מחשבים הוצאות רכב מוכרות לצורכי מס הכנסה?

במס הכנסה מכירים באופן חלקי בהוצאות הרכב מאחר שאלו הוצאות מעורבות, כיוון שהרכב משמש את העצמאי לצרכים עסקיים ולצרכים פרטיים כמו הסעת הילדים לחוג, קניות, ביקורי משפחה וכו’.

חשוב לציין כי הוצאות הרכב המוכרות אינן תלויות בקילומטראז’ שהרכב נסע במהלך שנת המס. התקנות מחייבות את בעלי העסקים לרשום את המונה בתחילת שנת המס ובסופה ויש לדווח על כך כאשר מגישים את הדוח השנתי. התקנות קובעות כי ניתן לנכות 45% מסך הוצאות אחזקת הרכב או סך הוצאות אחזקת הרכב בניכוי שווי השימוש, לפי הגבוה מביניהם.

שווי השימוש ברכב נקבע בתקנות מס הכנסה, וישנן שתי שיטות לחישוב שווי השימוש ברכב. מומלץ לקרוא את המאמר בנושא גילום שווי רכב בהקשר של שווי השימוש ברכב – לחצו על הקישור.

האם ניתן לקבל הוצאה מוכרת לרכב מעל 45%?

יש שני מצבים להכרה בהוצאות רכב כהוצאה מוכרת:

  • עבור רכב מעל 3.5 טון המשמש את העסק מכירים במלוא ההוצאות בגינו וניתן לקזז מע”מ תשומות מעלות רכישת הרכב ומההוצאות השוטפות. כמו כן, הצמדת הרכב לעובד אינה מחייבת שווי שימוש לשכר, ובנוסף הפחת וההוצאות השוטפות בגין הרכב הן הוצאות מוכרות במלואן לצורכי מס הכנסה.
  • עבור רכב במשקל עד 3.5 טון המשמש את העסק, הרכב מהווה נטל מס, לכן ההוצאות אינן מוכרות במלואן, ואין אפשרות לקזז מע”מ תשומות בגין רכישת הרכב. אם עיקר השימוש ברכב הוא לצורכי העסק ניתן לקזז 2/3 ממע”מ התשומות בגין הוצאות דלק, שמן, טיפולים ותיקונים. אם עיקר השימוש ברכב הוא למטרות פרטיות ניתן לקזז מע”מ תשומות בשיעור של 25% בלבד.

חשוב לדעת:

כאשר הרכב לא צמוד לאחד מהעובדים בעסק ומשמש את כלל העובדים, והרכב ממוקם בחצר העסק, אך בסוף יום העבודה וכן במהלך סופי השבוע הרכב משמש את אחד מהעובדים ואינו נותר בחצר בית העסק – מכירים ב-45% מהוצאות הרכב כהוצאה מוכרת, ויתרת ההוצאות אינן מוכרות וחייבות בתשלום מקדמות על חשבון ההוצאות העודפות.

כאשר הרכב צמוד לעובד כלשהו בעסק, כל החודש, המעסיק חייב לזקוף שווי שימוש לשכר העובד בשיעור של 2.48% משווי הרכב כחדש, והעובד חייב בתשלום למס הכנסה ולביטוח לאומי מאחר שזו הכנסה לכל דבר. אם העובד משאיר את הרכב בחצר העסק בגלל נסיעה לחו”ל, חופשה ארוכה וכד’, ניתן לזקוף שווי שימוש יחסי לפי מספר הימים שבהם העובד השתמש ברכב. חשוב לציין כי כאשר הרכב צמוד לעובד מסוים והמעסיק הוסיף שווי שימוש לשכר העובד, המעסיק רשאי לקזז מע”מ תשומות בשיעור 2/3 מהוצאות התפעול, כל עוד רוב השימוש ברכב הוא לצרכים עסקיים.

האם קניית רכב היא הוצאה מוכרת?

אחת מהשאלות הנפוצות ביותר בקרב בעלי עסקים היא האם קניית רכב נחשבת כהוצאה מוכרת לצורכי מס. לכן, באופן כללי התשובה היא כן, ורכישת רכב לעסק הינה הוצאה מוכרת לצורכי מס הכנסה וניתן לקבל בגינה החזרים, אך קניית הרכב אינה מוכרת לצורכי מע”מ. הרכב שנרכש לעסק מהווה רכוש קבוע, והוצאות הרכב יוכרו בדרך של פחת.

כלומר, רשות המיסים תכיר בהוצאות הרכב של העצמאי רק אם הרכב שייך לעסק שלו או שהרכב משמש אותו לפעילות העסקית. לפיכך, קניית רכב לעסק היא הוצאה מוכרת בגובה 45% משיעור הפחת השנתי שנקבע לרכבים ועומד על 15%.

הוצאות רכב כעוסק פטור

הוצאות רכב מוכרות הן לעוסק מורשה והן לעוסק פטור, לכן כל הוצאה הקשורה ישירות לעסק, למשל אחזקת רכב, הנחשבת להוצאה מעורבת, היא הוצאה מוכרת.

בתוך כך, כמו בכל מקרה אחר של הוצאות מוכרות, ההבדל העיקרי בין עוסק מורשה לעוסק פטור בא לידי ביטוי בהקשר למע”מ תשומות. עוסק מורשה רשאי לקזז מע”מ תשומות בגין הוצאות שוטפות על הרכב כמו מע”מ על דלק, אך  עוסק פטור שאינו גובה מע”מ מלקוחותיו, אינו יכול לקבל החזר על המע”מ שהוא שילם.

יודגש כי קניית רכב לעוסק פטור אינה מהווה הוצאה מוכרת לענייני מע”מ ולכן אין אפשרות לקבל החזר. עם זאת, עוסק פטור יכול לקבל החזר בגין אחזקת רכב בהתאם למגבלות ולתקרות שנקבעו.

פחת על רכב

שיעור הפחת השנתי שנקבע לרכבים (כולל טנדר עד 3 טון, אופנוע וקטנוע) עומד על 15%. שיעור הפחת השנתי על מוניות, אוטובוסים, משאיות וטנדרים מעל 3 טון הוא 20%, ושיעור הפחת על רכב ללימודי נהיגה עומד על 25%.

הרכב מסווג כרכוש קבוע של העסק והוצאות הרכב מוכרות בדרך של פחת. נניח ורוכשים רכב בשווי 200,000 ש”ח, במקרה זה ניתן להכיר בהוצאת פחת שנתית בגובה 15%, כלומר 30,000 ש”ח בשנה. מתוך הוצאות הפחת בסכום של 30,000 ₪ ניתן להכיר כהוצאה רק 45%, לכן ההוצאה המוכרת היא 13,500 ₪.

האם ליסינג והשכרת רכב נחשבים כהוצאה מוכרת?

ליסינג לרכב מהווה הוצאה מוכרת וניתן לדרוש החזר ממס הכנסה בשיעור של עד 45% מהוצאות הרכב, אך הליסינג לא מוכר לענייני מע”מ. במקרה של השכרת רכב, ניתן להצמיד את הרכב לעובד ולקבל הכרה 100% בכל הקשור להוצאות הקשורות למס הכנסה, והעובד ישלם ממשכורתו בהתאם לשימוש ברכב.

הבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה בנוגע להוצאה מוכרת לרכב

כפי שציינו, עוסק מורשה ועוסק פטור זכאים לקבל הכרה בהוצאות הרכב בשיעור של 45%, וההבדל הוא ברכיב המע”מ. עוסק מורשה יכול לקבל החזר מע”מ עבור הוצאות הרכב בהתאם לשימוש שנעשה בו, ואם עיקר השימוש הוא עסקי הוא יכול לקבל 2/3 החזר, אחרת הוא יקבל 25% החזר מע”מ.

לדוגמה:

נניח ולעוסק יש הוצאות דלק בחודש מסוים בסך 1,000 ₪ כולל מע”מ. עוסק פטור ירשום הוצאה בסך 1,000 ₪ בניכוי 55% מההוצאה. עוסק מורשה ירשום בספרי החשבונות הוצאה בסף 854.70 + מע”מ בגובה 145.3. לצורכי מס הכנסה, עוסק מורשה ירשום 1/3 מע”מ + הוצאה בגובה 854.7, בנטרול של 55%.

הוצאות רכב מוכרות בחברה

הוצאות רכב יכולות להיות מוכרות עבור חברה בע”מ, אך כדי שההוצאה תהיה מוכרת במלואה העובד נדרש לשלם על הטבה זו וזוקפים את שווי השימוש ברכב בתלוש השכר שלו. זהו נושא מורכב לכן חשוב לפנות לייעוץ אצל רואה חשבון מנוסה.

 

שאלות ותשובות על הכרה בהוצאות רכב

האם אפשר להכיר בהוצאות רכב לא על שמי?

בהחלט כן, כל עוד השימוש ברכב הוא למטרות העסק, אך אין אפשרות להכיר בהוצאות הפחת.

האם ניתן להכיר בהוצאות אופנוע לעסק?

אם האופנוע משמש לייצור הכנסה ניתן לקבל הכרה בהוצאות אחזקה האופנוע, ושיעור ההוצאות המוכרות מותנה בסיווג האופנוע.

האם ניתן לקבל הוצאה על רכב חשמלי?

ניתן להכיר במע”מ על הפחת של רכב חשמלי, ומס הכנסה מכיר בהוצאות אחזקת רכב עד 45% כל עוד הרכב רשום על שם העסק או העוסק ומשמש לייצור הכנסה.

האם אפשר לקבל הכרה על הוצאות לרכב היברידי?

אפשר להכיר במע”מ על הפחת של רכב היברידי, ומס הכנסה מכיר בהוצאות אחזקת רכב עד 45%, אם הרכב רשום על שם העסק או העוסק ומשמש לייצור הכנסה.

למה כדאי להתייעץ עם משרד זיו שיפר ושות’ בנוגע להוצאות מוכרות?

הנושא של הוצאות מוכרות לעסק הוא אחד מהנושאים המורכבים, ורק לרואי חשבון מוסמכים ומנוסים כמו במשרד זיו שיפר ושות’ יש את כל הידע והכלים הנדרשים לנושא מרכז ומהותי זה. מומלץ לפנות לייעוץ של רואי החשבון של משרד זיו שיפר ושות’ בכל הנוגע להוצאות מוכרות, לרבות הוצאות רכב, וכך ניתן לחסוך עלויות רבות ולקבל החלטות שקולות ונכונות לגבי רישום הרכב בעסק או בחברה.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה