מענק עבודה לעצמאים

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

תוכנית “מענק עבודה”, הידועה גם כמענק הכנסה או כמס הכנסה שלילי, היא יוזמה ממשלתית לצמצום פערים כלכליים, והתוכנית משמשת ככלי לתמרוץ העובדים השכירים והעצמאים להשתתף בשוק העבודה ולהגדיל את הכנסתם הפנויה. התוכנית מיועדת לשכירים ולעצמאים בעלי רמות השכר הנמוכות, לכן מומלץ לעצמאים בעלי הכנסה נמוכה לבדוק את הקריטריונים ותנאי הזכאות מאחר שניתן לקבל מענק בגובה אלפי שקלים, וכדאי לממש את הזכאות.

כדאי לדעת כי עצמאים רבים יכולים לקבל את המענק המשתלם, ומענק עבודה מיועד בין היתר לבעלי עסקים חדשים ולבעלי עסקים עם הכנסה נמוכה. במקרים רבים המענק מתאים לעוסקים פטורים מאחר שההכנסה שלהם נמוכה, אך המענק משולם גם לעצמאים שהם בעלי חברה בע”מ, כל עוד הם עומדים בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק. למעשה, מענק עבודה לעצמאים מהווה חלק מהתנאים הסוציאליים של עובד עצמאי, אך יש עדיין עצמאים רבים שאינם מכירים את התוכנית ומפספסים את המענק שעשוי להגיע לאלפי שקלים ולסייע להם מבחינת כלכלית.

מהו מענק עבודה?

חוק מענק עבודה, התשס”ח-2007, הוא חוק ביוזמת ממשלת ישראל שנועד להגדיל את שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בארץ, ובין היתר אחת ממטרותיו היא לצמצם פערים כלכליים וחברתיים. רשות המיסים נעזרת במענק העבודה לעצמאים על מנת לספק עבורם תוספת להכנסה, מאחר שחלק מהעצמאים, בעיקר עוסקים פטורים, הם בעלי רמת הכנסה נמוכה. כאמור, החוק קובע כי המענק ישולם גם לשכירים בעלי רמת הכנסה נמוכה.

ראוי לציין כי חוק מענק עבודה הוא חוק סוציאלי המעודד את תושבי המדינה לעבוד, והתוספת להכנסה גורמת לתושבים רבים להשתלב בשוק העבודה, כשכירים או כעצמאים, במקום לשבת בבית או להגיע למצב בו דורשים מהמוסד לביטוח לאומי דמי אבטלה.

באופן כללי, המענק ישולם לעצמאים מעל גיל 21 שיש להם ילדים, ולעצמאים מעל גיל 55 ללא ילדים, אך יש מספר קריטריונים נוספים עליהם נרחיב בהמשך. כדאי לכל עצמאי בעל הכנסה נמוכה לבדוק לבד או בעזרת רואה החשבון שלו האם הוא עומד בתנאי הזכאות לקבלת המענק.

בנוסף לזאת, חשוב לציין כי מס הכנסה שלילי אינו נחשב כהכנסה המחייבת תשלום מס הכנסה על המענק, וזאת בהתאם להוראות בפקודת מס הכנסה. קבלת המענק אינה משפיעה על זכויות אחרות ובהן הנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה וקצבאות הביטוח הלאומי. כלומר, במילים אחרות העצמאי יכול לקבל את המענק בגובה אלפי שקלים עם פטור מלא מתשלום מס הכנסה, לכן מומלץ להיעזר בסימולטור באתר של רשות המיסים כדי לבדוק את הזכאות לקבלת המענק ולממש זאת.

מתי מקבלים מענק עבודה לעצמאים?

חוק מענק עבודה מגדיר מי זכאי למענק ומהם הקריטריונים לקבלתו. המענק הייעודי מיועד לשכירים ולעצמאים בעלי הכנסה נמוכה מעבודה, הכנסה מעסק או ממשלח יד, אך כדי לקבל את המענק האטרקטיבי יש לעמוד ב-3 תנאים, וכמובן יש להגיש בקשה מסודרת בזמן.

מתי מחולק המענק במהלך שנת המס?

תשלום מענק עבודה לעצמאים תלוי במועד הגשת הבקשה לקבלתו, בדרך הבאה:

 • כאשר מגישים את הבקשה עד יום 30/6 מקבלים את המענק ב-4 תשלומים שווים בתאריכים הבאים: 15/7, 15/10, 15/12, 15/2 בשנת המס הבאה.
 • כאשר מגישים את הבקשה עד יום 30/9, מקבלים את המענק ב-3 תשלומים שווים בתאריכים הבאים: 15/10, 15/12, 15/2 בשנת המס הבאה.
 • כאשר מגישים את הבקשה עד יום 30/11 מקבלים את המענק בשני תשלומים שווים בתאריכים הבאים: 15/12, 15/2.

המדינה משנה מדי פעם את מועדי תשלום המענק, לכן מומלץ להתעדכן באתר הממשלתי של רשות המיסים בכתובת הבאה לחץ.

איך מחושבת ההכנסה של עצמאים?

כאשר מחשבים מענק עבודה לעצמאים יש לחשב את ההכנסה בשנת המס הקודמת בעזרת הדוח השנתי שהוגש למס הכנסה. חשוב להדגיש כי קבלת המענק לעצמאים מותנית בהגשת הדוח השנתי בזמן ויש לנהל נכון ולפי החוק את ניהול הפנקסים בעסק.

חישוב ההכנסה לצורך קבלת המענק לעצמאים מבוסס על כלל ההכנסות מהעסק בניכוי וקיזוז ההוצאות, אך ללא ניכוי הוצאות שאינן קשורות ליצירת הכנסה, כמו הפרשות לקרן פנסיה לעצמאים או הפרשות לקרן השתלמות לעצמאים.

בתהליך חישוב המענק מתייחסים לפרמטרים שונים כמו גובה ההכנסות מהעסק (או מעבודה), הכנסות נוספות ביגיעה אישית או של בן/בת הזוג, גיל, מצב משפחתי ומספר ילדים. ככל שיש הכנסות נוספות כך המענק יהיה קטן יותר.

החישוב של מענק עבודה מורכב, יש נוסחה הבנויה על פי רמת ההכנסה הממוצעת לפי מדרגות חישוב, כאשר במדרגה הראשונה סכום המענק יעלה עם ההכנסה עד לסכום התקרה המירבי, במדרגה השנייה סכום המענק קבוע ובמדרגה השלישית סכום המענק פוחת ככל שההכנסה עולה. לכן כדאי להתייעץ עם רואה חשבון מנוסה וניתן להיעזר בסימולטור באתר של רשות המיסים, הן לבדיקת הזכאות והן לבדיקת גובה המענק הצפוי.

זכאות למענק עבודה

הזכאות לקבלת מענק עבודה לשכירים ולעצמאים, וכן גובה המענק תלויים בעמידה בקריטריונים שנקבעו:

 1. גיל 21 ומעלה עם ילדים או גיל 55 ומעלה ללא ילדים.
 2. במהלך שנת המס האחרונה לא הייתה בעלות של הנישום או בן/בת זוגו או בבעלות ילד התלוי בו, זכות במקרקעין כמו דירה, מגרש או חנות, בישראל או בחו”ל, העולה על 50%, וזאת מעבר לבעלות על דירת מגורים יחידה.
 3. מתקיים אחד משני התנאים הבאים:
 • גיל 21 ומעלה עם ילד אחד או שניים או גיל 55 ומעלה ללא ילדים, כל עוד ההכנסה החודשית הממוצעת גבוהה מ-2,320 ₪ ועד 6,848 ₪ (נכון לשנת 2023). במקרה של הורה יחיד (חד הורי) התנאי הוא הכנסה חודשית גבוהה מ-1,420 ₪ ועד 10,570 ₪.
 • גיל 21 ומעלה עם 3 ילדים או יותר, כל עוד ההכנסה החודשית הממוצעת היא מעל 2,320 ₪ ועד 7,540 ₪. במקרה של הורה יחיד ההכנסה החודשית המזכה היא מעל 1,420 ₪ ועד 12,900 ש”ח.

בנוסף, יורשים חוקיים יכולים להגיש בקשה לקבלת מענק העבודה בשם המוריש, כל עוד הוא היה זכאי לקבל את המענק אם היה בחיים. יש להגיש בקשה מסודרת ולצרף מסמכים כמו צו ירושה או צו קיום צוואה.

כמו כן, עובדים עם מוגבלות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, וכל עוד הם בעלי יכולת עבודה מופחתת, זכאים לקבל את המענק, גם ללא ילדים, כאשר ההכנסה המזכה שנקבעה עבורם נמוכה מזו שנקבעה עבור עובד ללא מוגבלות.

עצמאי זכאי לקבלת המענק כל עוד הוא הגיש בזמן את הדוח השנתי למס הכנסה ומנהל באופן תקין את ספרי החשבונות בעסק.

תהליך בקשה למענק עבודה

ניתן להגיש בקשה למענק עבודה לשנת המס 2022 או 2023 באופן מקוון באמצעות אתר רשות המיסים או באמצעות סניף הדואר. הגשת הבקשה היא ללא עלות, ובהתאם לצורך ניתן להיעזר ברואה חשבון מייצג. את הבקשה יכולים להגיש אם עונים על התנאים הבאים:

 • שכירים ועצמאים מעל גיל 21 עם ילדים או מעל גיל 55 ללא ילדים, כל עוד הכנסתם עומדת בקריטריונים.
 • נשים שכירות שנולדו לאחר 1/1/1960 וגילן מעל 60 והן עומדות בקריטריונים שנקבעו, יכולות להגיש בקשה לקבלת מקדמה על חשבון המענק לשנת 2023.

כדי להגיש בקשה מקוונת באתר של רשות המיסים יש להיכנס לאזור האישי לאחר הזדהות במערכת, למלא פרטים אישיים, לענות על שאלת זיהוי, לאשר את התצהיר וחשוב לשמור בצד את מספר טופס התביעה שהוגש. אם מגישים את הבקשה באמצעות סניף הדואר יש להזדהות בפני הפקיד (ת”ז), לענות על מספר שאלות ולחתום על הטופס, והפקיד ימסור את החלק העליון של הטופס ויש לשמור עליו.

מתי מקבלים תשלום?

רשות המיסים בוחנת את הבקשה באחד מהמועדים הבאים – תוך 90 ימים מיום הגשת בהקשה לקבלת המענק, או עד יום 15 ביולי בשנת המס שבה הוגשה הבקשה, לפי המאוחר מביניהם. אם הבקשה אושרה, כספי המענק יופקדו ישירות לחשבון הבנק של השכיר או העצמאי, לכן כדאי לבדוק האם חשבון הבנק מעודכן במערכת של רשות המיסים.

התשלום יועבר במהלך שנת המס, בהתאם למועד הגשת הבקשה כפי שפירטנו בתחילת הדברים.

גובה מענק עבודה

סכום מענק עבודה מושפע מגורמים שונים כגון:

 • גובה ההכנסה מעבודה, עסק או משלח יד. כאשר ההכנסה של העצמאי קרובה יותר לרף התחתון או העליון של מדרגות הזכאות המענק יהיה נמוך יותר.
 • גובה ההכנסה של בן/בת הזוג של העצמאי, ככל שההכנסה של בן/בת הזוג גבוהה יותר כך סכום המענק יהיה נמוך יותר.
 • הכנסות נוספות מעבר להכנסות מעסק או משלח יד.
 • הורים לילד אחד או יותר זכאים למענק מוגדל בשיעור 150%.
 • עצמאי שהוא הורה יחיד (חד הורי) זכאי למענק עבודה מוגדל בשיעור 150%.
 • הורה לילד שלישי זכאי למענק גבוה יותר.

מה ההבדל בין שכיר לעצמאי במענק עבודה?

ההבדל העיקרי בין שכיר לעצמאי בהקשר של מענק עבודה, הוא החובה של עצמאי להגיש דוח שנתי למס הכנסה, זהו תנאי הכרחי לקבלת המענק.

סיכום

בשורה התחתונה, ישנם שכירים ועצמאים רבים בישראל העשויים להיות זכאים למענק עבודה, ובהתאם לתנאי הזכאות ניתן לקבל אלפי שקלים בשנה, לכן כדאי לבדוק את הזכאות ולהגיש בקשה לקבלת המענק. חשוב לזכור כי הגשת הבקשה לבדיקת הזכאות ולקבלת המענק אינה כרוכה בתשלום.

מומלץ לעצמאים וגם לשכירים להתייעץ בנושא מענק עבודה עם המומחים שלנו במשרד זיו שיפר ושות’. למידע נוסף, לבדיקת זכאות ולייעוץ מקצועי במגוון נושאים נוספים – אנא צרו קשר עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה