רווח תפעולי

המאמר מאת: רו”ח יורם שיפר

הצלחה העסק או החברה נמדדת בכמה פרמטרים ומדדים, וכל אדם שמנהל עסק יודע כי עליו לבצע משימות רבות במקביל כדי להוביל את העסק שלו להצלחה ולשגשוג. באופן כללי, אפשר לומר כי העסק מצליח אם ההכנסות גבוהות מההוצאות, כלומר העסק מפיק רווחים במהלך הפעילות הכלכלית שלו בתקופת זמן מסוימת. רווח הוא מונח חשבונאי מוכר המופיע בין היתר בדוח רווח והפסד. הדוח החשוב משקף את הפעילות העסקית של החברה, ואחד מהמדדים המרכזיים בדוח רווח והפסד הוא רווח תפעולי, מושג שכל בעלי החברות חייבים להכיר.

מה זה רווח תפעולי?

בדוח רווח והפסד מחשבים מספר סוגים של רווח ובהם רווח תפעולי. הרווח התפעולי מהווה מדד לשיעור הרווחיות של העסק או החברה לפני ניכוי הוצאות מימון, מיסוי והוצאות שוטפות אחרות. הרווח התפעולי משקף את יכולת החברה לייצר רווחים מהפעילות העסקית המרכזית שלה, ובנוסף הוא משקף את היעילות התפעולית של הפירמה.

ברוב המקרים מחשבים מדד זה כאשר מכינים דוח רווח והפסד עבור ישות חשבונאית כלשהי (חברה), בדרך כלל לפרק זמן של רבעון או שנה. הדוח מורכב ממספר שורות של הכנסות החברה והוצאותיה, לפי סוגים שונים. אחת מהשורות המופיעות בדוח זה מציגה את שיעור הרווח התפעולי של החברה, שורה זו מופיעה מתחת לחישוב הרווח הגולמי וניכוי הוצאות מכירה, שיווק והפצה וניכוי הוצאות הנהלה וכלליות.

לקריאה נוספת בנושא דוח רווח והפסד  הנכם מוזמנים ללחוץ על הקישור ולקרוא את המדריך שהכנו עבורכם.

הוצאות הכלולות בחישוב הרווח התפעולי

באופן כללי הוצאות התפעול של הפירמה כוללות את כלל ההוצאות שקשורות לפעילות השוטפת של החברה, למעט הוצאות מס, מימון והוצאות חד פעמיות אחרות שאינן כלולות בהוצאות השוטפות הדרושות לפעילות של החברה.

את הרווח התפעולי מחשבים בניכוי הוצאות תפעול הקשורות לשיווק, מכירה, הנהלה והוצאות כלליות, כולל הוצאות מחקר ופיתוח וכד’. יחד עם זאת, חשוב לציין כי בחישוב הרווח התפעולי לא מנכים עדיין הוצאות שאינן כלולות בקטגוריה של הוצאות תפעוליות, ובפסקה הבאה נרחיב עליהן.

הוצאות שאינן כלולות בחישוב הרווח התפעולי

ההוצאות של הפירמה שאינן כלולות בחישוב הרווח התפעולי הן (אך כן בחישוב סוגי רווח אחרים בדוח רווח והפסד) הן:

הוצאות מימון – הוצאות החברה הקשורות למימון מטרות ופעולות שונות, לרבות החזרי הלוואות שהחברה לקחה, לדוגמה הלוואה לרכישת רכב, והוצאות מימון נוספות כמו שכירות, מחקר ופיתוח וכד’.

דיבידנדים – הוצאות החברה הקשורות לחלוקת דיבידנדים (כמובן מרווחי החברה) בחודש מסוים.

הוצאות מיוחדות שאינן קשורות להוצאות השוטפות של החברה – הוצאות מיוחדות שונות שאין להן קשר להוצאות הרגילות והשוטפות של החברה.

חישוב רווח תפעולי

לאחר שהבנו מהו רווח תפעולי ואילו הוצאות כלולות ואינן כלולות בחישובו, חשוב לזכור הרווח התפעולי מבוסס על שיעור הרווח הגולמי של החברה בניכוי הוצאות ועלויות הנדרשות לתפעולה השוטף של הפירמה.

נוסחת החישוב של מדד הרווח התפעולי של חברה מסוימת הינה:

רווח תפעולי = סך ההכנסות ממכירות החברה, בניכוי עלות המכירות, כלומר רווח גולמי, ומסכום זה מנכים את הוצאות התפעול השוטף של החברה (הוצאות מכירה, שיווק ופרסום, הוצאות הנהלה, הוצאות כלליות והוצאות שאינן נוגעות לפעילות העסקית הרגילה של החברה).

את שיעור הרווח התפעולי מחשבים על פי הנוסחה הבאה:

שיעור הרווח התפעולי = רווח תפעולי/מכירות

התוצאה מציגה כמה תורם כל שקל ממכירות החברה לרווח התפעולי, ובנוסף הוא מתאר את שולי הביטחון לאחר ניכוי הוצאות מכירה והנהלה שיוכלו לשמש לתשלום ריביות והוצאות נוספות.

דוגמה מספרית לחישוב רווח תפעולי

לשם ההדגמה נניח והחברה שלכם מייצרת אוזניות אלחוטיות לטלפון נייד, ולפניכם חלק מדוח מאזן רווח והפסד של החברה:

מכירות (נטו)

500,000 ₪

עלות מכירות

100,000 ₪

רווח גולמי

400,000 ₪

הוצאות מכירה, שיווק והפצה

50,000 ₪

הוצאות הנהלה וכלליות

40,000 ₪

הוצאות (הכנסות) אחרות

10,000 ₪

רווח תפעולי

300,000 ₪

סוגי רווח נוספים

ציינו בתחילת המדריך כי יש מספר סוגים של רווח חשבונאי, מעבר לרווח התפעולי. סוגי הרווח הנוספים אשר מופיעים בדוח רווח והפסד הינם:

רווח גולמי – הרווח שמתקבל בניכוי עלויות המכירה (מכר). רווח גולמי משקף את הרווח שנוצר מפעילות הליבה של החברה, וככל ששיעורו גבוה יותר ביחס להוצאות החברה הרי שניתן להסיק כי הפירמה מתנהלת היטב ובאופן יעיל ובנוסף אפשר להבין שיש אפשרות להשקיע בחברה.

רווח תפעולי לאחר הוצאות מימון – חישוב הרווח התפעולי לאחר ניכוי הוצאות מימון, כלומר הרווח לאחר חיסור הוצאות מימון, לרבות החזרי הלוואות שהחברה נטלה על עצמה (ההחזר הלוואות כולל ריביות והפרשי הצמדה).מדד זה משקף את ניהול תזרים המוזמנים של החברה.

רווח נקי לפני מיסים על הכנסה – הרווח התפעולי הנקי של החברה לפני חישוב מיסים שעל החברה לשלם. מחישוב הרווח הנקי לפני מס ניתן להסיק כמה מיסים החברה צריכה לשלם.

רווח נקי – רווח נקי לאחר ניכוי תשלומי המיסים, זהו הרווח שנותר בידי החברה בניכוי כל ההוצאות השונות, לרבות הוצאות תפעוליות, הוצאות מס והוצאות אחרות.

אם נתייחס לטבלה שהצגנו קודם, ונניח כי הוצאות המימון של החברה הן 50,000 ₪, הרי רווח לפני מיסים יהיה 250,000 ₪ (רווח תפעולי – הוצאות מימון). אם הוצאות המס של החברה הן 50,000 ₪, בדוגמה זו הרווח הנקי שנותר אצל החברה הוא 200,000 ₪.

כיצד משרד רואי חשבון זיו שיפר יכול לעזור לעסקים ולחברות בנוגע לחישוב רווח תפעולי?

ניהול עסק דורש מיומנויות ויכולות שונות, וכל עצמאי חייב לעקוב אחר דוחות חשבונאיים ובהם דוח רווח והפסד. כדי להוביל את העסק להצלחה חשוב לבחור היטב משרד רואי חשבון, להתנהל נכון מול רשויות המס, להתייעץ עם אנשי המקצוע ועוד. משרד רואי חשבון זיו שפר מעמיד לרשות לקוחותיו ידע מקצועי ומעניק ייעוץ וליווי אישי וצמוד לכל לקוח ולקוח.

המאמר מאת רו"ח יורם שיפר

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". רו"ח יורם שיפר הינו יזם אינטרנט בלתי נלאה, מפתח המערכת UCAN2 , invoice4u ועוד כמה וכמה מערכות שנועדו לעזור לבעלי עסקים לעוף אל עבר הזריחה. הוא גם מנגן על חצוצרה, מופיע עם תזמורת כלי הנשיפה כלים שלובים, נשוי, אב ל 3 ילדים ובסך הכול ממש שמח בחלקו.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה