שכיר בעל שליטה

המאמר מאת: רו”ח זיו כרסנטי

ההגדרה של שכיר בעל שליטה היא אדם המחזיק בשליטת החברה שגם מועסק בה כשכיר, כלומר האדם משמש כעובד מן המניין בחברה. כדאי לדעת כי פקודת מס הכנסה קובעת כי אדם בעל שליטה בחברה הוא מי שמחזיק לבד או יחד עם אדם קרוב בשליטת החברה (הקרוב יכול להיות בן/בת זוג, אח או אחות, הורה או הורה של ההורה, צאצא וכדומה), כל עוד מתקיימים הדברים הבאים:

  • בעל השליטה מחזיק במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד על קרובו, בלפחות 10% מהון המניות שהוצא, או בלפחות 10% מכוח ההצבעה של בעלי המניות.
  • לבעל השליטה יש זכות להחזיק בלפחות 10% מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח ההצבעה.
  • לבעל השליטה יש זכות לקבל לפחות 10% מהרווחים.
  • לבעל השליטה בחברה יש זכות למנות מנהל.

כלומר, שכיר שהוא בעל שליטה הוא מי שעונה על הגדרת המושג בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי, והוא שולט בחברת יחיד או בחברת מעטים ומקבל שכר עבודה כשכיר העובד בחברה הנמצאת בשליטתו.

במקרים מסוימים, פקיד השומה של מס הכנסה קובע תשלום מס הכנסה גבוה לשכיר, ובמקרה זה כדאי להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך ומנוסה על מנת להחליט האם משתלם להפוך לשכיר בעל שליטה. המעמד החדש נועד להפחית את תשלום מס ההכנסה ובנוסף צעד זה מאפשר לשכיר בעל שליטה ליהנות מהטבות מס משתלמות, הן עבורו והן עבור החברה שנמצאת בשליטתו.

מה המשמעות של שכיר בעל שליטה

כאשר מעוניינים להקים עסק חדש יש מספר אפשרויות לבחירת ההתאגדות העסקית, למשל עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בערבון מוגבל (בע”מ). להקמת חברה בע”מ יש לא מעט יתרונות הן מבחינת היבטי המיסוי והן מבחינת תדמית, מיתוג ואחריות משפטית, כיוון שהחברה היא ישות משפטית נפרדת לבעליה.

יש אפשרות לעבוד כשכיר בחברה הנמצאת בבעלות האדם, כך בעל השליטה בחברה מועסק כשכיר ונהנה מכל הזכויות המגיעות לעובדים שכירים, כולל הזכות לקבל פיצויים בעת הפרישה מהעבודה. חשוב לזכור כי עצמאי אינו רשאי להעסיק את עצמו בעסק שלו כשכיר, לכן הוא אינו זכאי לקבל פיצויים כאשר הוא מסיים את עבודתו. לשכיר בעל שליטה יש אפשרות להחליט מה יהיה גובה השכר החודשי שלו, והוא יכול למשוך משכורת על פי החלטתו, וכמובן את יתר רווחי החברה הוא יכול למשוך כדיבידנד, אך במקרה זה עליו לשלם מס בשיעור של 30%.

ראוי לציין כי עצמאים רבים שוקלים את כדאיות המעבר מעוסק מורשה לחברה בע”מ כדי להיות שכירים בעלי שליטה, והשינוי יכול לסייע להם לצבור רווחים בחברה ולמשוך את הרווח כדיבידנד או כפיצוי בסיום העבודה. חשוב לזכור כי רוב העצמאים רואים בחובת ההפקדה לקרן פנסיה (ביטוח פנסיוני) כמטרד, בעוד שכיר בעל שליטה נהנה מהטבת מס כיחיד בעת ההפקדה לביטוח הפנסיוני והחברה הנמצאת בשליטתו זוכה להוצאה מוכרת בגין ההפרדה לחיסכון הפנסיוני.

בפסקה הבאה נרחיב על שיעור מס החברות לעומת שיעורי המס החלים על עובדים שכירים ועצמאים, ובנוסף נסביר כיצד ניתן באמצעות תכנון מס נכון להפחית את חבות המס.

ההשפעה של מס הכנסה על שכיר בעל שליטה

בישראל נהוגה שיטת המיסוי הפרוגרסיבית לכן הנישום משלם מס הכנסה בהתאם לגובה הכנסותיו. ככל שההכנסה של אדם עולה כך עליו לשלם יותר מס, וחישוב מס ההכנסה נעשה באופן הדרגתי בהתאם למדרגות המס שנקבעו בתקנות.

בעוד עובדים שכירים ועצמאים שמרוויחים סכומים גבוהים נאלצים לשלם מס הכנסה גבוה המקטין את שכרם החודשי, חברה מחויבת בתשלום מס חברות בשיעור 23% בלבד. לכן, חלק מהעצמאים מעדיפים להקים חברה והם יכולים להיות בעלי שליטה בחברה אם הם בעלי המניות היחידים בה או שהם מחזיקים ברוב מניות החברה, ואם בעל המניות ממלא תפקיד בחברה שלו הוא נקרא שכיר בעל שליטה, וכך הוא יכול לספק ייעוץ לחברה המעסיקה אותו, ובנוסף הוא יכול לקבוע את גובה שכרו על מנת לשלם מס מופחת. כאשר הוא מושך את עודפי הכספים מהחברה שלו עליו לשלם מס חברות בלבד בשיעור קבוע של 23%.

תיקון 190 הסדיר מחדש את שיעור ההפקדות עבור שכיר בעל שליטה, וכיום ניתן להפקיד כסף לרכיב התגמולים וגם לרכיב הפיצויים, אך התיקון קובע מספר מגבלות בשיעור ההפקדה לרכיב הפיצויים ו/או לקרן השתלמות. לפני תיקון 190 כל שכיר בעל שליטה היה חייב לבחור בין הפקדה לרכיב הפיצויים או לרכיב התגמולים, ולאחר התיקון הוא יכול להגדיל את החיסכון שלו לפנסיה, ובכך הוא מקטין את ההכנסה החייבת בחברה שלו.

תקרת ההפקדה לרכיב הפיצויים הוגבלה לסכום של עד 133,750 ₪ בשנה (נכון לשנת 2024), כלומר הפקדה חודשית בסך 1,145 ₪.

כדי להמחיש את הנושא אנחנו מציגים בפניכם דוגמה מספרית:

ההפקדה החודשית עבור שכיר בעל שליטה המקבל שכר חודשי בגובה 25,000 ₪ הינה:

  • הפקדה בשיעור 6% לרכיב התגמולים – 1,500 ₪.
  • הפקדה בשיעור 6.5% של המעסיק – 1,625 ₪.
  • הפקדה לרכיב הפיצויים בשיעור של 4.58% – 1,145 ₪.

הפרשות פנסיה והטבות נוספות לשכיר בעל שליטה

כפי שציינו, תיקון 190 משנה את כללי המשחק ומעניק יתרונות חשובים לשכירים בעלי שליטה. חשוב לזכור כי עובד שכיר זכאי לקבל הפקדות שונות לחיסכון הפנסיוני שלו, לרבות הפקדה לקרן פנסיה, לקרן השתלמות, לקופת גמל וכו’. גם שכיר בעל שליטה זכאי לקבל הפקדות לביטוח הפנסיוני שלו לפנסיה, אך עד התיקון הוא נאלץ לבחור האם להפקיד לרכיב הפיצויים או לרכיב התגמולים בקרן הפנסיה, לכן הקצבה החודשית בגיל הפרישה של שכירים בעלי שליטה הייתה נמוכה מאוד.

בתוך כך, תיקון 190 מאפשר כיום לשכיר בעל שליטה לקבל פנסיה תקציבית מהחברה המעסיקה אותו בעת הגעתו לגיל הפרישה מהעבודה, זהו יתרון חשוב מאחר שהקצבה החודשית תשולם לו מהחברה בה הוא מועסק, והחישוב מבוסס על השכר הממוצע שהוא קיבל בתקופת עבודתו כפול שנות עבודתו.

הטבה נוספת במסגרת תיקון 190 היא האפשרות של שכיר בעל שליטה להפקיד כסף לקרן השתלמות וליהנות מפטור ממס על רווח הון כאשר הוא מושך את הכסף לאחר 6 שנות חיסכון. החברה בה שכיר בעל שליטה מועסק יכולה להפריש לטובתו 4.5% – 7.5% משכרו, והוא יכול להפריש סכום נוסף בשיעור 1.5% עד 2.5% משכרו החודשי לקרן ההשתלמות שלו. זהו יתרון משמעותי לשכירים בעלי שליטה מאחר שההפרשה של החברה המעסיקה בשיעור 4.5% מהווה הוצאה מוכרת לצורכי מס, אף יש להתייחס לתקרת ההפקדה שנקבעה.

חשיבות תכנון מס בעזרת רואה חשבון

מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מנוסה כאשר שוקלים להפוך לשכירים בעלי שליטה, במיוחד כיום לאור תיקון 190. בעזרת רואה חשבון ניתן להחליט האם משתלם להפוך לשכיר בעל שליטה ובנוסף מבצעים תכנון מס אופטימלי ומותאם אישית כדי לקבל את ההחלטה הנכונה והמשתלמת ביותר.

הייעוץ של רואה חשבון מאפשר לנצל את הטבות המס המוענקות לשכירים בעלי שליטה ובנוסף ניתן לבחור במסלול המיסוי האופטימלי כדי לשלם פחות מיסים בצורה לגיטימית לחלוטין.

למידע נוסף ולתכנון מס אופטימלי – אנא צרו קשר עם משרד רואי חשבון זיו שיפר ושות’.

המאמר מאת רו"ח זיו כרסנטי

שותף מנהל במשרד רואי החשבון "זיו שיפר ושות – רואי חשבון". מפקח מס הכנסה בעברו ומומחה בפתרון מחלוקות וטיפול בענייני מס הכנסה. רו"ח זיו כרסנטי מנהל את הקשר מול רשויות המס, הוא נשוי ואב ל 3 ילדים.

סניפים
חיפה
יוחנן הסנדלר 20, חיפה
תל אביב
רח' חומה ומגדל 16 בית יואל קומה 1
טבריה
רח' יוחנן בן זכאי 41 טבריה